Bit-CenterNya Bygdegården är en mötesplats för bygdens invånare. Där kan man nätverka och bekanta sig med de företag och föreningar som verkar i Björkvik.

På fredagar har det blivit tradition att besöka frukostmötet mellan 9 och 10 - ett utmärkt sätt att hålla sig informerad om vad som är på gång.

Kostnadsfritt är det också en social mötesplats där man kan utbyta information och synpunkter med andra intresserade

Bredband

bo.sinander.it