Deltagande fastigheter

Kontakta ett byalag för vidare information och upplysning om intresserade grannfastigheter för att finna närmaste anslutningspunkt. Närmaste grannen är relevant eftersom byalagets anlutningskostnader bl a beror på avstånden.