Bygdekommittén

Bygdekommittén

Vi har som mål att utveckla bygden, gör insatser för att få fler att bosätta sig här, arbetar för att bra servicen och infrastruktur.

Sedvanliga träffar med Katrineholms kommun har hållits en gång i månaden.

Bygdekommittén är en paraplyorganisation för föreningarna i Björkvik. Varje förening har ett ombud som kallas till ombudsmöten. Det löpande arbetet sköts av en styrelse som består av Jan-Erik Carlsson ordförande, Ingemar Boström kassör, Pyret Backman sekreterare samt ledamöterna Agneta Sääf, Peter Rose och Max Koog. Vill du veta mer se nedan. 

Stadgar 

Årsmötesprotokoll 2012 

Verksamhetsberättelse 2012 

Verksamhetsplan 2013

 

Kontakt:
Jan-Erik Carlsson, ordförande
byko-ordf@live.com

 

bo.sinander.it