augusti 2015

söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag
           

1

Glindrandagen vid Glindrans skola

2

16.00 Musikgudstjänst med Cecilia Öhrwall

3

4

Café 14-16 i Sockenstugan

5

6

Café 14-16 i Sockenstugan

7

8

9

Öppethus vid hembygdstugan
16.00 Musik i sommarkväll med Lord-Gunnarsson

10

11

Café 14-16 i Sockenstugan

12

13

Café 14-16 i Sockenstugan

14

15

16

16.00 Musikgudstjänst med Calle Lindén, operasångare

17

18

Café 14-16 i Sockenstugan

19

14.15 Andakt på Yngaregården

20

Café 14-16 i Sockenstugan

21

22

23

11.00 Gudstjänst med dop

24

25

Café 14-16 i Sockenstugan

26

27

Café 14-16 i Sockenstugan

28

29

30

11.00 Söndagsmässa. Avtackningar

31