augusti 2016

söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag
 

1

2

Café 14-16 i Sockenstugan

3

4

Café 14-16 i Sockenstugan

5

6

7

11.00 Söndagsguds-tjänst
Öppethus vid Hembygdstugan

8

9

Café 14-16 i Sockenstugan

10

14.30 Andakt på Yngaregården

11

Café 14-16 i Sockenstugan

12

13

14

15

16

Café 14-16 i Sockenstugan

17

18

Café 14-16 i Sockenstugan

19

0_BIT_frukost för alla 09:00 - 10:00

20

21

22

23

Café 14-16 i Sockenstugan

24

14.30 Andakt på Yngaregården

25

Café 14-16 i Sockenstugan

26

27

28

29

30

Café 14-16 i Sockenstugan

31