januari 2013

söndag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag
   

1

Mässa 11.00

2

Gratis i Ålbergabacken

3

4

5

6

16.00 Musikgudstjänst med Stavsjöventilerna

7

8

SPF-gymnastik i skolan

9

10

BIT Konferensrum bokat

11

BIT-frukost startar

12

13

11.00 Söndagsmässa

14

BIT Konferensrum bokat

15

13 - 16 Café i Sockenstugan
SPF-gymnastik i skolan

16

Oppinova besöker Björkvik 18.30
Oppinova i Sockenstugan 18.30
Oppinova innovationsmöte

17

12.00 Sopplunch i Sockenstugan
13 - 16 Café i Sockenstugan
BIT Konferensrum bokat

18

BIT-Frukost

19

20

11.00 Musikgudstjänst med "Marie Äng"

21

22

13 - 16 Café i Sockenstugan
SPF-gymnastik i skolan

23

24

13 - 16 Café i Sockenstugan
BIT Konferensrum bokat

25

BIT-frukost med Göran Dahlström

26

27

16.00 Psalmafton i Sockenstugan

28

SPF-årsmöte 2013 Glindran

29

13 - 16 Café i Sockenstugan
SPF-gymnastik i skolan

30

31

13 - 16 Café i Sockenstugan
BIT Konferensrum bokat
Björkviksgården bokad kväll