Medlems- och serviceavgift

På senaste årsmötet beslutades om oförändrad medlemsavgift 50kr jämte serviceavgift 300kr. Bifogad faktura kan skrivas ut och användas. Var noggrann med att ange betalare. Det framgår inte vid vissa internet-överföringar.

Den här versionen av fakturan ändrar automatiskt till rätt medlemsår.

Observera att from 2013 skall betalning göras till bankgiro 139-9906. Ange ditt firmanamn som betalningsreferens.

Avgiften inkluderar listning i företagarföreningens annons i Nya Yngarebygden.

Vänligen,
Styrelsen

medlemsavgift.xlsmedlemsavgift.xlsmedlemsavgift.xls

Om din utskrift envisas med att visa plusgiro så kan du använda den här pdf-utskriften istället.

medlemsavgift.pdfmedlemsavgift.pdfmedlemsavgift.pdf

Nya Yngarebygden

Företagarföreningen annonserar, enligt förnyat beslut, ett uppslag i Nya Yngarebygden.

 

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte med Björkviks företagarförening den 4 januari 2007

 

4 § Yngarebygden kommer att komma att öka sin utgivning. Ska företagarföreningen annonsera i alla nummer eller vartannat? Beslutades att annonsera i vartannat och då helst på mittuppslaget.

Noterat 2007-02-07

NUTEK har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny avdelning på webbplatsen Företagarguiden. Där finns grundlig information för företagare som vill anställa för första gången. Du kan t ex räkna ut kostnaden för en anställd via www.nutek.se/anstalla.
Anställa på 3 minuter http://www.nutek.nu/flash/anstalla/anstalla_3_minuter.html.

Hälsningar
Siw Johansson

ONYX Näringslivsutveckling AB
0155-75000