Björkviks Handelsfastighet ekonomisk förening

Björkvik 2009-08-20

 

 

Bästa andelsägare!

 

Vid årsmötet 2009-06-15 i Sockenstugan, Björkvik beslutade årsmötet att lägga ner Björkviks Handelsfastighet ekonomisk förening (BHef) Beslutet var enhälligt.

 

Vid extrastämman 2009-06-29 i Sockenstugan klubbades åter igenom att BHef ska upphöra.  Även vid extrastämman var beslutet enhälligt.

 

Eftersom det nu finns ett fungerande Service Center i Björkvik finns inte samma behov av att bygga en fastighet för att få igång en affär.

 

Vi kommer att följa reglerna om likvidation av ekonomiska föreningar vilket innebär att vi kommer att kunna betala tillbaka insatserna först efter det att likvidationen är genomförd. Konkret innebär det att alla andelsägare kommer att få tillbaka inbetalda insatser om ca 6 månader.

 

Extrastämman beslöt också enhälligt att eventuella överskott kommer att doneras till tidningen Nya Yngarebygden.

 

 

OBS, NOTERA FÖLJANDE:

 

Vi vore tacksamma om du snarast möjligt kunde meddela Rune Svensk på vilket konto du vill ha insatspengarna insatta. Ange både BANK och KONTONUMMER.

 

Kontakt: Rune Svensk, Valla Boställe, 640 20 Björkvik

eller email: rune punkt svensk snabel-a konsult punkt lrf punkt se

 

 

Vi önskar tacka dig för ditt stöd och förtroende under bildandet av BHef och tanken som stod bakom föreningens tillblivelse samt det fortsatta stödet vi fått till upplösningen av föreningen juni 2009.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen för Björkviks Handelsfastighet ekonomisk förening genom

 

 

 

Clas Liljeblad

Ordförande