Alla bjorkvik.org's kalendrar som en enda lista

oktober 25, 2006
Stormöte Håkan_Björk - mer info på annan plats i sajten

november 6, 2006
Möte Bygdekommittén - Björkviks Bygdegård   

november 8, 2006
Vision Björkvik möte - Projektgruppsmöte på BIT-center.

november 17, 2006
Fredagsfrukost m Göran Nilsson -
Fredagsmöte på BIT-center den 17/11-06
 
Närvarande: Camilla Erlandsson, Daniel Wirengren, Ernst Torning, Torbjörn Pettersson, Bo Sinander, Agnes Wirengen, Kjell o Rigmor, Birgitta Nilsson, Göran Nilsson, Hans Claesson och Elisabet Jansson
 
Göran berättade om Räddningstjänsten i Björkvik och att kommunen vill sälja ut byggnaderna i Julita o Björkvik.
   Agnes tog upp om insändaren i KK idag och tyckte att "någon" måste svara. Insändaren handlade om Vision Björkvik och hade några frågor.
Birgitta meddelade att den 1/12 efter frukost på BIT, är det studiebesök på Edeby.
Elisabet o Camilla påminde om Rickard Uskis besök i Björkviksgården på tisdag den 21/11 kl 19.00. Det blev då prat om Trångsviken, en del hade hört på ekot o.s.v.
Hasse ville veta när han får tillbaka pengarna för "affären". Camilla förklarade att det måste till ett extra möte innan pengarna kommer. Då tyckte någon. Behåll pengarna till något annat för bygden och så var snacket om affären igång. Det verkar som de flesta önskar en "riktig" affär, men hur ska vi göra?
  Vi fikade och hade en trevlig fredagsmorgon på BIT. Roligt att det kom så många och tyckte så mycket, det leder till utveckling!
Mvh
-------------------------------------------
Elisabet Jansson
Bjärsäterstorp
640 20 Björkvik

november 19, 2006
Budo Björkvik -

Stilmixträning i Björkvikshallen. Mer info på budo.bjorkvik.org.

november 21, 2006
Stormöte Rickard_Uski -

Stormöte nummer två arrangerat av 'Vision Björkvik'.

Rickard Uski från Trångsviksbolaget berättar om hur de utvecklat bygden.

Förmöte på eftermiddagen BIT-center. Se mer information på annan plats.

november 24, 2006
Fredagsfrukost med Linköpings universitet -
Hej!
Jag har tidigare nämnt att jag har haft kontakt med Roger Andersson som är
Linköpings Universitets kontakt i Katrineholm. Han vill gärna komma på
fredagsfrukosten den 24.11. Han tar då med sig en kollega från Linköpings
Universitets Campus i Norrköping. Kollegan heter Jan Janzén och är pro
prefekt/vice vd (om jag har förstått rätt) och tillhör institutionen teknik
och naturvetenskap. De får veta lite vad vi gör i Björkvik och de berättar
lite för oss vad de håller på med.

Vore kul om några kunde komma till fredagsfrukosten. Jag kommer att vara
där.

Mvh
Camilla

november 27, 2006
Vision Björkvik möte [anteckningar] -
@BIT-center
1. Sammanfatta de två seminarierna vi har haft med Björk och Uski. Vad har
vi lärt oss och vad gör vi nu?
2. Ha en brainstorming kväll för att se hur projektet ska gå vidare
-/-

Anteckningar Visionsmöte 27/11 2006

 
Närvarande: Agneta Sääf, Agnes Wirengren, Camilla Erlandsson Keir, Daniel Wirengren, Jonas Bergquist
Del av tiden: Elisabet Jansson, Bengt Nordström, Bo Sinander
 

Sammanfattning idéer:

 
Skapa en större styrelse i Bygdekommittén som sedan arbetar via kommittéer  (kluster, arbetsgrupper...)
där helst en person i styrelsen representerar en eller fler grupper. Syftet är att Bygdekommittén ska få en
större tyngd och kraft samt att den nuvarande styrelsen ska avlastas.
(kontaktperson Jonas B = JB samt Valberedningen).
 
Kommittéer förslag:
 
-         Samarbete Skolan (Jörgen Karlsson, Regina Westas, Inger Sundkvist)
-         Äldreboende (Elisabet Jansson, Birgitta Lundström, H-G Eriksson, Eva Karlsson)
-         Turism (Camilla Erlandsson Keir)
-         Tillväxtkarta, Tillväxtbanken (En representant från Björkvik vid varje möte)
-         Info kommunikation/hemsida (förslag Agneta Sääf, Daniel Wirengren, Regina Westas)
-         Infrastuktur, finns redan, (Stig Karlsson, Göte Nilsson)
                        
Ytterligare önskemål kommittéer:
-         Juridisk kompetens, Räkne/kalkyl-kompetens
 
 
Övrigt:
 •  Omfördelning i visionspengarna behövs, revidering av budget. (AS, JB, EJ)
 • Studieresor till Trångsviksbolaget och Näshulta. (EJ samt någon mer, ev JB)
 • Strångsjö SAIK har hört av sig och vill komma på studiebesök en fredag. (JB)
 • Camilla kontaktar Stig ang Banverkets info i Stavsjö den 4 dec

 

Nästa möte sattes till preliminärt till torsdagen den 7 dec kl 18.00

 

Tillägg/info efter mötet:

 

Konferensdagen den 7 dec i Björkviksgården med Håkan Björk är inställd pga. för få deltagare.

 

 

 

Vid pennan

Daniel och Jonas

december 1, 2006
Fredagskaffe på BIT-center

december 1, 2006
Företagsbesök Edeby - Studiebesök för intresserade av företagsamheten på Edeby

december 4, 2006
Öppet möte ang Ostlänken @Stavsjö Klint -
Hej Stig!

Jag skriver till dig för att följa den formella vägen eftersom du är
ordförande i infrastrukturkommittén. Vi hade Vision Björkvik projektmöte i
går kväll och diskuterade Kungöreslen (DN m.fl tidningar) att Banverket har
ett öppet möte ang Ostlänken, sträckningen Kolmården, Kiladalen, och fram
till Skavsta och Nyköping. Datum: 4.12, Stavsjö Klint, Stavsjö Krog och kafé
vid E4. Öppet hus mellan 17 och 20. Kan vi överlåta på
infrastrukturkommittén att åta sig att följa utvecklingen? Jag vet att Göte
Nilsson kommer att åka dit den 4.12. Det finns säkert andra som åker dit av
eget intresse också. Vidare information www.banverket.se,
Informationsansvarig projekt Ostlänken: Eva Dufva, 0155-45 22 33, Synpunkter
lämnas senast den 22.1 ang Ostlänken. Handlingar märks: BRÖ05-420/SA30.
Adress Banverket, Östra Banregionen Box 1070, 172 22 Sundbyberg, email:
ostrabanregionen@banverket.se.

<snip>

Mvh
Camilla

december 7, 2006
Vision Björkvik möte [anteckningar] -

@BIT-center, Vedebyvägen 65

 

-/-

Anteckningar Visionsmöte 2006-12-06

Nyheter med rött. Påbyggande av föregående protokoll.

,

Närvarande: Agneta, Agnes, Camilla, Rigmor, Elisabeth , Bengt , Bo, Daniel (delvis), Jonas, Ingemar, Urban

 

Sammanfattning idéer:

 

Skapa en större styrelse i Bygdekommiten som sedan arbetar via kommitéer  (kluster, arbetsgrupper...)  där helst en person i styrelsen representerar en eller fler grupper. Syftet är att BK ska få en större tyngd och kraft samt att den nuvarande styrelsen ska avlastas.

 (kontaktperson Jonas B = JB samt Valberedningen).

Agneta tycker att vi ska avvakta kommitteerna.och deras talesmän och ta in dem i styrelsen.

 

 

Kommittéer förslag:

 

-         Sammarbete Skolan ( Jörgen K, Regina W, Inger Sundkvist, Rigmor)

-         Äldreboende ( Elisabet J, Birgitta L, H-G, Eva K ) Nyinflyttning genereras automatiskt.

-         Turism (Camilla  Har pratat med Madelene Schultz, besöker BIT 10 jan 9.30)

-         Tillväxtkarta, Tillväxtbanken ( En representant från Björkvik vid varje möte) Leif Pettersson från Länsbygderådet tar vår talan, dock försöker en av oss medverka också.

-         Info kommunikation/hemsida (förslag AS, DW, RW ?) Bo tar tillsammans med Daniel ansvaret för den nya hemsidan när det gäller tekniken/administartion. Startar i dec, cirka 15.  Vi är dock ansvariga för att tillföra god info.

-         Infrastuktur, Finns redan, (Stig, Göte) De har lyssnat om Ostlänken och jobbar med bredband i Björkvik.

                       

Ytterligare önskemål kommitéer:

-         Juridisk kompetens, Räkne/kalkyl-kompetens (Urban)

 

Förslag från enskilda föeningar.

-          Efterfrågestyrd kollektivtrafik, jag ringer vid behov…

-                 Affär

-          Sommarsimskola inklusive buss (E J)

-          Marknära Hyresbostäder i olika storlekar i Björkvik o Glindran

-          Läkare o tandläkare

-          Matställe och fik

-          Vandrarhem alt Gästgiveri

-          Bussförbindelse till Skavsta (Madelene Schultz)

-          Asfalt, Åsäter – Hagbyberga

-          Belysning motionsspåret och Cykelvägen

 

Övrigt:

 

-          Omfördelning i visionspengarna behövs, revidering av budget. (AS, JB, EJ)

-          Studieresor till Trångsviksbolaget och Näshulta. (EJ samt någon mer, ev JB)

-          Strångsjö SAIK har hört av sig och vill komma på studiebesök en fredag. (JB)

-          Camilla kontaktar Stig ang Banverkets info i Stavsjö den 4 dec. Gjort.

 

 

Nästa möte sattes till dagtid fredag 2007-01-12 kl 09.00.-14.00 + lunch på Yngaregården!!!

(inkl Jan L på frukost).

 

Vid pennan

Daniel och Jonas

december 15, 2006
Fredagsfrukost m Sören Pettersson - Besök av Sören Pettersson från Katrineholms Entreprenörs Centrum (KEC), informerade om verksamhet och uppbyggnad av KEC. Även information om kredit garantiförening(KGF), kan tex hjälpa till vid generationsskifte. Pontus Schwalbe Sören Pettersson Daniel Wirengren Lars Hermelin Elisabet Jansson Camilla Erlandsson-Keir Hans Claesson Agnes Wirengren Bo Sinander Ernst Torning Bosse Walter Börje Dahlqvist Birgitta Nilsson

december 22, 2006
Nästa fredagsfrukost 5 jan. - Ingen mer fredagsfrukost för 2006

december 29, 2006
Nästa fredagsfrukost 5 jan. - Ingen mer fredagsfrukost för 2006

december 31, 2006
Upplev nyår och 12-slaget i Björkviks Kyrkoruin (Gamla Kyrkan) -
23:45  Nyårsbön med "Tennysons Nyårsklockor" som i år läses av Ebba Weijber---Våra egna klockor  och ett förnämligt Fyrverkeri, som förstäks av sjöutsikten och alla fyrverkerier på andra sidan Yngaren. 
 
Gott Nytt År    önskar företagarföreningen genom Lars Hermelin.

januari 4, 2007
Styrelsemöte i företagarföreningen -  
Hej
 På uppdrag Av Lars Hermelin kallar jag er till styrelsemöte i företagarföreningen.
Tid 4 januari klockan 18 .00 på Bitcenter.
Dagordning:
föregående protokoll
nya frågor
vårens program
Årets företagare i Björkvik
övrigt

hälsn
 kristina Simonsson


januari 10, 2007
Madeleine Schulz -

Madeleine Schulz jobbar åt Katrineholms kommun med destinationsutveckling, dvs att få turister att komma till Katrineholm.

Madeleine jobbar bl a med den nya versionen av www.stockholmcountryside.com som planeras att gå publik undr januari. Den fram till dess gällande versionen producerades av Björkviks Banandata.

Tid: 9.30
Plats: BIT-Center, vedebyvägen 65

januari 10 - 17, 2007
Eu-kurs

januari 11, 2007
Bygdefika

januari 12, 2007
Fredagsfrukost m förre kommunalrådet Jan Larsson -

Jan Larsson, kommunstyrelsen förre ordförande, kommer på besök. Jan jobbar numera (bl a) med www.trekkingsweden.se och skogsfastighet utanför Lindesberg. Jan har också ett förflutet som ordförande i skogsarbetarfacket avdelning 16.
Har flyttat från Valla till Forssjö, 1 km från sitt födelsehem.

Jobbar 1-2 dagar/vecka med den ideella föreningen Våg21/Leader+ som hanterar del av bidrag för landsbygdsutveckling.
Ett nytt upplägg kallat 'gränslandet' förväntas klubbas igenom av EU mars/pril. Ungefär från halvårsskiftet sedan kommer länsstyrelsen och Våg21 att hantera alla bidrag - länsstyrelsen sköter lantbruks- och rena företagsstöd medan Våg21 hanterar ansökningar som involverar föreningar.

Bidragsansökningar till föreag kan bistås med upp till 30% och max 250.00kr. Motprestation i tid värderas till 175kr/h.

Leader är en akronym av franska franskans "Liason Entre Action de Developpement de l´Economie Rurale" vilket betyder "Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi".

-/-

"Negativ kritik utan konstruktiva förslag eller alternativa lösningar är att betrakta som rupelent tjabbel."

-/-

Närvarande; Agneta Sääf, Agnes Wirengren, Urban Murray, Jan Larsson, Bengt Nordström, Kjell Pettersson, Rigmor Pettersson, Camilla Erlandsson-Keir, Hans-Göran Eriksson, Hans Claesson, Elisabet Jansson, Kristian Möller, Ernst Thorning, Eva Karlsson, May Engvall, Conny Bergkvist, Jonas Bergquist, Tommy Johansson, Bo Sinander, Birgitta Nilsson, Tommy Johansson, Börje Dahlqvist, Daniel Wirengren och Lars Hermelin

januari 17 - 24, 2007
Eu-kurs

januari 18, 2007
Bygdefika

januari 18, 2007
Inför Björkviksritten 27-28 April 2007 -

Inbjudan till Björkviks förenings- och företagsliv.

Björkviks Ryttareförening har år 2007 arrangerat en stor distanstävling i 12 år. De senaste åren har föreningen skaffat sig ett mycket stort anseende som arrangör av distanstävlingar. Först på senare år har tävlingarna också avgjorts inom sockengränsen. Nytt för 2007 är också att vi byter namn på tävlingen så att den hädanefter kommer att heta Björkviksritten.

När. 27-28 April 2007

Var. Tävlingsplatsen är på Danbyholm med familjen Pettersson som värdar. Tävlingsbanorna kommer att engagera hela socknen från Virå i söder till Hofsta i norr.

Hur: Distansryttare från hela Sverige och några gäster från övriga världen kommer att rida från 50 till 160 kilometer runt om i Björkvik. Med jämna mellanrum måste de återvända till Danbyholm för veterinärkontroll och vila. Sammanlagt förväntar vi oss omkring etthundra hästar. För varje tävlingshäst kommer i genomsnitt fyra personer. Det innebär många gäster i Björkvik under ett par dagar.

Vad kan vi erbjuda er?
En fantastisk plats, fastställt datum, besökare från när och fjärran och en servering.
Vi vill bjuda in er, att tillsammans med oss exponera Björkvik och det som finns i Björkvik under dessa två tävlingsdagar. Hantverkare, trialuppvisning, hundtävlig/uppvisning, veterantraktorer, musikframträdande eller det som just ni vill visa oss andra och våra långväga gäster.

Kom och tala med oss om hur ni vill exponera er tillsammans med oss.
Torsdagen den 18 januari
Glindrans skola klockan 19.00
Vi bjuder på fika.
Tala gärna om hur många ni är på nedanstående adress, så att kaffet räcker.

Välkomna

Björkviks Ryttareförening

januari 24 - 31, 2007
Eu-kurs

januari 25, 2007
Bygdefika

januari 25, 2007
Årsmöte LRF Björkviksgården - Björkviks LRF-avdelning årsmöte i Björkviksgården. Ulf Wikström informerar om vattendirektivet.

januari 25, 2007
Berättarafton i Glindrans skola. - Claes W har bett Leif Fredriksson komma och berätta om jakt och vapen i Glindrans skola. kl 19

januari 25, 2007
Kyrkorådsmöte

januari 26, 2007
Fredagsfrukost -

Regina från Westas Nät och Design skulle ordnat kaffet men fick fordonshinder och Agnes Wirengren ryckte in istället.

Madeleine Schulz är trafikmässigt insnöad i Julita och har tvingats boka om till nästa fredag.

-/-

Bengt Nordström och Lars Hermelin redogjorde för hur man mha dynamit kan spränga upp diken och göra sig av med störande stenar.

-/-

-/-

Lars Hermelin
Stavsjö värdshus har enligt dagens tidning (sn.se) bytt till norsk ägare och man avser bygga tio nya villor..? Men skolan stängs till hösten.
Tänker man sälja rummen som lägenheter?

-/-

Distriktsläkarmottagningen är till salu. Rimligt vore att försäljningspriset återförs till Björkviks socken eftersom det är ett värde som konkret berövas bygden.
Bengt Nordström kunde berätta att frågan redan har tagits upp med kommunen så tanken är inte okänd.

-/-

Göran Gullbrand tillstyrkte att månadens första fredagsfrukost flyttas till lördagar.
Det är kanske inte optimalt för barnen att har redskapsgymnastik i drottshallen.
Kanske att bygdekontoret skulle flyttas någon annanstans så att lokalen (BIT-centers lokaler) skulle kunna hyras ut som boende till ungdomar då det behövs. Förslag på att skolans moduler ska behållas för bygdens aktiviteter.

-/-


Tuss i Tillväxtbankens regi. Nästa möte i mars.

-/-

Maj Westin:
Kommunen stöttar inte längre www.htu.nu (Tscharnke's häst-terapeututbildning). Kommunen förordar flytt till Uppsala..?

-/-

Elisabet Jansson var på LRF-konferens i Stockholm och hade på briskan skrivit Elisabet Björkvik Jansson.

Lars Hermelin påtalade att vi tillhör CNN-regionen (Cathrineholm Nyköping Norrköping)

februari 1, 2007
Bygdefika

februari 2, 2007
Fredagsfrukost m Madeleine Schulz -

Pga snöhinder är detta framflyttat från föregående vecka.
Rigmor Pettersson från Kjell i Hagsjö AB ordnar kaffet

 -/-

Hej! Jag fick en fråga av Sörmlandsturism, som jag spontant tycker verkar intressant. Citerar frågan:

"Hur många företag/besöksmål tror ni att ni har i er region/kommun som kan vara intresserade av att möta
- i mars resebyråer från Girona/Costa Brava (de kommer hit)
Tänk på att de måste ha produkter som är exportmogna"

Vad säger ni? Jag har inte mer info än så länge - har ställt en del frågor ang besöket. Jag vet ju inte vilka sorters produkter de syftar till, men jag misstänker att det är konferens och rekreation/vildmark.
Kanske kan man med gemensamma krafter koppla ihop några spännande erbjudanden för att locka hit italienska resenärer! Det är ju åtminstone 1.5 månad kvar till mars.

Hör gärna av er om ni nappar på denna korta info och sprid infon vidare i era respektive nätverk!

Bästa hälsningar,
Madeleine

 

februari 3, 2007
Innebandy i Björkvikshallen -

kl 12.00 har u-laget match mot Korpenäs

kl 14.00 har herrar div 3 match mot Trosa-Edanö

februari 5, 2007
Årsmöte Björkviks IF - Björkviks idrottsförening kallar till årsmöte 5 februari kl 1900 i Björkviksgården (=Björkviks bygdegård, vid fotbollsplan)

februari 6, 2007
Årsmöte Björkviks Jägargille - Björkviks Jägargille kallar till årsmöte i Glindrans skola kl 19.00

februari 9, 2007
Fredagsfrukost - Elisabet från www.bjarsaterstorp.se ordnar kaffet

februari 9, 2007
Möte Vision Björkvik. -

Kl. 10-12, direkt efter fredagsfrukost på BIT-center. Kom då med synpunkter inför mötet om ”affären” den 15/2-07

februari 10, 2007
Fotbollscup i Björkvikshallen -

Björkviks IF anordnar en fotbollscup

Första matchen spelas kl 11.15. Finalmatchen spelas kl 18.00.
Sammanlagt spelas 17 matcher

Följande lag deltar:
Björkvik
Baggetorp
Eriksberg
Harg
Tisnabro
Ålberga

februari 14, 2007
Årsmöte Företagarföreningen -

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte i Björkviks Företagarförening.

Tid:              14 februari 2006 kl 1900

Plats:           Sockenstugan (vid Kyrkan)

          

Förtäring till föredrag.

 

För planering av förtäringen, tala om för Kerstin Parmskog att du kommer senast onsdag den 9 februari via telefon
0150-34 50 35 eller e-post <
djupvik@bjorkvik.org>.

 

Gamla, nya och blivande medlemmar hälsas mycket välkomna! 

//Styrelsen


-/-

Dagordning vid Björkviks företagarförenings årsmöte den 14 februari 2007

 

1)               Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande

2)               Godkännande av föredragningslista

3)               Val av mötesfunktionärer

a.        Val av mötets ordförande

b.        Val av mötessekreterare

c.         Val av jämte ordföranden två justeringsmän

4)               Verksamhetsberättelse

5)               Kassarapport

6)               Revisionsberättelse

7)               Ansvarsfrihet

8)               Val av styrelseledamöter

a.        Val av ordförande på ett år

b.        Val av övriga ledamöter på två år
Mandatperioden går ut för:
Jenny Lindh, Elise-Lothe Lundquist-Larsson, Kent Lundquist

          Styrelsen 2005 har varit:
Lars Hermelin, ordförande.
2006
Camilla Erlandsson Keir. 2006, 2007
Conny Sonesson.
2006, 2007
Kenth Lundquist. 2006, 2007
Bo Sinander. 2005, 2006
Börje Gustavsson. 2005, 2006

c.         Val av valberedning:
Clas Liljeblad
Björn Fält

d.       Val av revisorer:
Clas Liljeblad
Rigmor Pettersson

e.        Val av revisorsuppleanter:
Rolf Wirengren
Staffan Skånbeck

9)               Medlemsavgift 2008
För 2007 är medlemsavgiften 50kr + 200kr serviceavgift.

10)           Bidrag till bygdekommittén
För2006 var bidraget 500kr

11)           Dina synpunkter och önskemål på verksamheten för det kommande året

12)           Övriga frågor

13)           Mötet avslutas

februari 15, 2007
Björkviks Handelsfastighets EF, extrastämma -
Björkviks Handelsfastighets EF kallar härmed andelsägarna till extrastämma:
Torsdag den 15 februari 2007
Klockan 19.00 i Björkviksgården (Björkviks bygdegård vid fotbollsplanen)
 
Styrelsens förslag till stämman är att betala tillbaka andelarna men att inte ännu upplösa föreningen.
För att betala tillbaka andelarna krävs ett stämmobeslut. Enligt stadgarna skall kallelse till extrastämma läggas ut på hemsidan och även annonseras i Nya Yngarebygden.
 
Välkomna / styrelsen

februari 15, 2007
Årsmöte Glindrans Idrottsklubb -

Glindrans Idrottsklubb har årsmöte i lokalen kl 19.00 

februari 17, 2007
17/2 Tjejfrukost -

Tjejfrukost i Sockenstugan 9-11. Annika Hagström talar om "Människor jag mött". Varmt välkomna!

februari 17, 2007
Innebandy i Björkvikshallen -

Innebandymatch herrar div 3, kl 14.00

Björkviks IBK möter Kärrviolen IC

februari 18, 2007
Söndagsmässa i kyrkan - kl 11.00 Söndagsmässa. H-G Ericsson, kyrkokören, Patrik Rytterström.

februari 21, 2007
BIT Konferensrum bokat - Vision Björkvik möte

februari 22, 2007
Sportlovsaktivitet - Klättervägg, pingis, innebandy, trekamp serveringen kommer vara igång.

Aktiviteterna pågår 10-15.

februari 22, 2007
Sopplunch i Sockenstugan - Sopplunch i Sockenstugan kl 12.00. Vi möter läkaren och författaren Ulf Durling som pratar om "Mord bland pensionärer". 

februari 22, 2007
Yngaregården andakt - Andakt på Yngaregården kl 14.15. H-G Ericsson

februari 24, 2007
Innebandy i Björkvikshallen - Björkviks U-lag (div 6) möter Kvarnen IF kl 12.00

Björkvik IBK div 3, möter Nyfors IK kl 14.00

februari 25, 2007
Söndagsgudstjänst 16.00 - Söndagsgudstjänst i Kyrkan kl 16.00. OBS tiden! Efteråt enkelt kyrkkaffe i Sockenstugan med mannekänguppvisning. Eeva-Liisa visar vårmode. Välkomna! 

februari 26, 2007
Björkviks Bygdekommitté -

Årsmöte

Björkviks Bygdekommitté har årsmöte i Sockenstugan

den 26 februari kl 19.00.

Värd för mötet är vi själva

mars 1, 2007
Årsmöte Röda Korset - Röda Korsets årsmöte äger rum i Hembygdsstugan kl 19.00. Margareta Carlsson från Bettna kommer att tala för oss under rubriken "Röda Korsets roll i Sverige då. Är vi där igen?" Alla intresserade är varmt välkomna!

Hembygdsföreningen möte bit-center - Start klockan 19.

mars 2, 2007
Ingen fredagsfika idag -

Från och med mars 2007 är den första fredagsfrukosten i månaden flyttad till lördagen för att alla som vill men inte kan vara med på vardagar ska kunna komma. Övrig tid gäller fredagarna som vanlig.

mars 3, 2007
Bygdefika lördag -

Från och med mars 2007 är det frukost på BIT-center första lördagen i varje månad i stället för på fredagen eftersom det finna många som kanske inte kan eller vill komma på vardagar. Övrig tid gäller fredagar som vanligt.

 

 

mars 3, 2007
Årsmöte - Glindrans Vävklubb har årmöte söndagen den 2 mars kl. 18.00 i Glindrans skola. Sedvanliga årmötesförhandlingar och kaffe.

mars 3, 2007
Jägargillets årsfest - Björkviks jägargille gör ett sista försök med att ha årsfest i Björkviksgården kl 19.00. Anmälan till Johan Wegemark senast den 22 februari. Tfn 0155-71623 Välkommen!

mars 5, 2007
Manusstopp för Yngarebygden - Yngarebygden manusstopp

mars 6, 2007
Studiebesök på BIT-c av Folkpartiet -

Studiebesök av Liselott Hagberg, vice talman (fp) Sveriges Riksdag

Jan-Olof Blomster, Ombudsman Folkpartiet, Björkvik

Kristina Malmnäs, Folkpartiet ,Katrineholm

på BIT-center med representanter från Vision Björkvik, Näringslivsgruppen, Infrastrukturgruppen, Företagarföreningen

 

 

mars 8, 2007
TUSS @Safiren, Katrineholm -
Föregående möte TUSS Katrineholm 2006-11-22

mars 8, 2007
Årsmöte Idrott, Kultur i Björkvik - Årsmöte i Björkvikshallen kl 19.00

mars 9, 2007
Bygdefika m Göran Dahlström -

Besök av Katrineholms kommunalråd Göran Dahlström

 

 

mars 15, 2007
Fiskestämma - Yngaren-Mäskaren Fiskevårdsområdesförening kallar alla medlemmar till fiskestämma kl 19.00 i Hembygdsstugan.

mars 16, 2007
Bygdefika på BIT. Besök av Camilla Centerblad och Anna Bengtsson -

Camilla Centerblad och Anna Bengtsson från Katrienholms Kommun kommer på besök för att vi ska lära känna varandra. De ska också informera om "Sörmlands Pärlor".

Referens:

www.katrineholm.se

www.sormlandsparlor.se

 

mars 18, 2007
Årsmöte i Glindrans Skolas Förvaltning - Glindrans Skolas Förvaltning har årsmöte i Glindrans Fd skola kl 18.00

mars 19, 2007
Bygdekommittén Styrelsemöte - björkviks Bygdekommitté har styrelsemöte kl. 17.15

mars 20, 2007
Qi Gong kurs för nybörjare -

Qi Gong kurs för nybörjare startar den 20.3 kl 18.00 - 19.45.

Kom och prova. Ta med bekväma kläder och skor. Mer information fås första kvällen.

Plats: Klubblokalen intill Glindrans Skola, Glindran.

Ledare: Harriet Nilsson. För information: 070-237 80 80

 

mars 21, 2007
Årsmöte Bygdegårdsföreningen - Bygdegårdsföreningen har årsmöte i Björkviksgården kl 19.00

mars 22, 2007
Sopplunch i Sockenstugan - Sopplunch i Sockenstugan kl 12.00

mars 22, 2007
Yngaregården andakt - Andakt på Yngaregården kl 14.15.

mars 22, 2007
Fotbollsmatch - Björkviks A-lag spelar mot Ålberga på grusplanen kl 19.00

mars 24, 2007
Årsmöte Hembygdsföreningen - Årsmöte för Hembygdsföreningen i Björkviksgården.
kl. 14

mars 30, 2007
Bygdefika m. besök av Dot Gade Kulovuori och Lotta Moos - Fredagsfrukosten får besök av Dot Gade Kulovuori som är VD och Lotta Moos som är Kommersiell och Marknadschef på Skavsta Flygplats. De ska berätta om flygplatsen.

april 1, 2007
Kronviltsmöte Björkviksgården -

Forskaren Anders Jarnemo håller föredrag om kronvilts förvaltning m m. Medtag troféer för bedömning. Även gamla horn som är bedömda är av intresse.

Arrangör: Jägarförbundet

april 5, 2007
Yngaregården andakt - Andakt på Yngaregården kl 14.15. Nattvardsgång.

april 7, 2007
Ingen lördagsfrukost i april - Lördagsfrukost nästa månad

april 12, 2007
Företagarföreningens mingelafton -

Välkommen till företagarföreningens mingelafton

Vem: Alla är välkomna!
När: 12 april kl 19-22
Var: BIT-center, Vedebyvägen 65

Du får chansen att, om du vill, presentera ditt företag eller din arbetsplats. På plats finns datorer anslutna till internet och även någon med dataprojektor så att du kan visa din hemsida eller medtagen presentation.

Ur protokoll, Styrelsemöte 4 januari 2007
11 § verksamhet under 2007. Årsmötet och grillfesten finns redan inbokade men ska det vara något mer? Beslöts att ordna en mingelafton för företagen under våren. Förtäring en smörgås, sen ska varje företag ge en kort presentation av sin verksamhet och därefter är det mingel mellan företagen. Datumet blev den 12 april 2007

april 13, 2007
Fredagsfika med Katrineholms kommun -

Conny Petrén, chef näringslivskontoret
Carina Lloyd, företagslots
Madeleine Schulz, turism

april 16, 2007
Björkviks Bygdekommitté. Ombudsmöte. - Ombudsmöte kl 19.00.

april 19, 2007
Sopplunch i Sockenstugan - Sopplunch i Sockenstugan kl 12.00

april 20, 2007
Bygdefika med Truls Olin -

Truls Olin är sedan januari 2007 kultursekreterare i Katrineholms kommun.

april 20, 2007
Möte 12.00-14.00 Rigmor

april 24, 2007
Företagsbesök -

Centerorganisationerna i Björkvik inbjuder till besök hos Ingvaldstorps Trädgårdsodling tisdagen den 24/4. Vi träffas där kl 19.00. Medtag vänner och kaffekorg. Välkomna!!

 

april 26, 2007
Hur skapar man bra resmål och gör affärer på dem? -

Ämnet debatteras som ett av inslagen i årets nyföretagar/entreprenörskapsvecka på Storhusqvarn i Nyköping torsd 26 april 16.00-19.00.
Arrangör är NyföretagarCentrum. Moderator är TV-reportern Bo Holmström och deltar gör bl a VD för Fritidsresor och Informationschefen för VING. Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan skall ske omgående till info@nnc.se

Siw Johansson ONYX Näringslivsutveckling AB
0155-75000

april 26, 2007
Katrineholm - Grand Opening -

En vänlig inbjudan att delta i invigningen av Katrineholms nya upplevelseprofil!

När: Torsdag 26 april kl 18-1930
Var: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm
Vem: Företagare intresserade av turism i KFV-regionen

/Företagarna i Katrineholms turistråd

http://bjorkvik.org/uploads/372/1/grand_opening_inbjudan.pdf

april 27 - 28, 2007
Björkviksritten 2007 -

(Se löpande uppdaterad information på www.bjorkviksrf.se)

Björkviks Ryttareförening har år 2007 arrangerat en stor distanstävling i 12 år. De senaste åren har föreningen skaffat sig ett mycket stort anseende som arrangör av distanstävlingar. Först på senare år har tävlingarna också avgjorts inom sockengränsen. Nytt för 2007 är också att vi byter namn på tävlingen så att den hädanefter kommer att heta Björkviksritten.

När. 27-28 April 2007

Var. Tävlingsplatsen är på Danbyholm med familjen Pettersson som värdar. Tävlingsbanorna kommer att engagera hela socknen från Virå i söder till Hofsta i norr.

Hur: Distansryttare från hela Sverige och några gäster från övriga världen kommer att rida från 50 till 160 kilometer runt om i Björkvik. Med jämna mellanrum måste de återvända till Danbyholm för veterinärkontroll och vila. Sammanlagt förväntar vi oss omkring etthundra hästar. För varje tävlingshäst kommer i genomsnitt fyra personer.

Välkomna

Björkviks Ryttareförening

april 30, 2007
Valborgsmässoafton, Vallaberget - Valborgsmässoafton firas traditionsenligt på Vallaberget med sång, tal och fyrverkeri. Björkviks sångkör medverkar under ledning av Patrik Rytterström.
Talet till våren hålles av Yvonne Claug.

Brasan tändes 20.30

april 30, 2007
Valborgsmässofirande i Glindran -

Fackeltåg från Glindrans skola kl 20.45 till brasan invid fotbollsplanen. Fyrverkeri och sång.

Vårtal av Ebba och Jonas Tannlund

Efter brasan serveras kaffe och rabarberkaka i skolan

Arrangör: Glindrans skolas förvaltning

maj 2, 2007
Manusstopp Yngarebygden - Manusstopp Yngarebygden

maj 3, 2007
Yngaregården andakt - Andakt på Yngaregården kl 14.15.

maj 5, 2007
Lördagsfrukost - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

maj 7, 2007
Årsmöte Björkviks Handelsf. ek f. - Björkviks Handelsfastighet ekonomisk förening håller årsmöte i Björkviksgården (Björkviks Bygdegård) kl 19.00.

maj 8, 2007
Blomskottsauktion -

Blomskottsauktion i Glindrans Skola kl 19.00

Ta med dina växter och köp nya. Kaffe ordnas. Ta med vänner och bekanta.

Välkomna hälsar Björkviks Centerorganisationer

maj 10, 2007
Filmvisning i Björkviksgården -

Välkommen på filmvisning i Björkviksgården!

Kom och se den heta miljöfilmen alla talar om just nu. Efter filmen serveras kaffe till styrda samtal kring filmens ämne.

10 maj kl.19,00

60kr (inkl. kaffe)

Har ni frågor ring 0155-713 60 el. 0150-513 55

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

 

maj 10, 2007
Sopplunch i Sockenstugan - Sopplunch i Sockenstugan kl 12.00

maj 11, 2007
Bygdefika med Kristina Simonsson -

Kristina Simonsson, näringslivssekreterare på Katrinholms kommun, besöker oss och informerar om bygdepeng och andra bidrag och möjligheter att söka pengar.

"Jag kan ge en kortfattad information om
Mål 2 socialfonden (sysselsättning)
Mål 2 regionalfonden konkurrens
Mål 3 med Östersjöprogrammet och landsbygdsprogrammet (diversifiering av näringslivet på landsbygden och nya leader)
Troligen kan man söka pengar i höst"

http://www.katrineholm.se/templates/search.aspx?id=384&quicksearchquery=kristina+simonsson finns en del av Kristinas verksamhetsområde.

maj 11 - 12, 2007
Gärdsgårdsbygget framflyttat, ny tid meddelas senare. - Gärdsgårdsbygget framflyttat, ny tid meddelas senare.

maj 12, 2007
Gatbilsträff på Björkvik Ring - se mer info på www.bjorkvik.org/index.pl/stcs

maj 19, 2007
Visning av Munter i Vrena - Visning av Munter i Vrena (gamla Gullfiber) den 19 maj kl 10.

maj 20, 2007
Loppmarknad på perennaväxter -

Glindrans Kryddklubb arrangerar den efterfrågade

Loppmarknad på perennaväxter

i Glindrans Kulturhus f.d skola

söndagen den 20 maj kl 14.00-16.00

Har du några växter att sälja lämna in dem väl märkta med namn och pris kl.13.00 samma dag

Vid frågor ring Agneta Sääf 0150-311 15

elller Sonja Gullbrand 0155-747 05

 

maj 28, 2007
Björkviks Bygdekommitté. Ombudsmöte. -

Ombudsmöte kl 19.00.

 Värd för mötet är företagarföreningen platsen är magasinet vid Marieberg

maj 28, 2007
Vårkonsert-Stavsjöventilerna -

Stavsjöventilerna sjunger i Glindrans fd skola kl 19.00.

Inträde: 60 kronor inkl servering

Arrangör: Stavsjöventilerna

Glindrans skolas förvaltning ansvarar för servering

maj 31, 2007
Yngaregården andakt - Andakt på Yngaregården kl 14.15.

juni 2, 2007
På matsafari genom Sörmland. - Klockan 8 Busstationen.

Första besöket vid Varbro kvarn i Sköldinge där vi får en inblick i Busstationen verksamheten och serveras förmiddagskaffe.
Kl 10 Jürs mejeri i Flen med rundvandring och visning av osttillverkning.
Kl 12 lunch på Bettnabaren och därefter besök vid Rinkeby kalkon- och strutsfarm i Jönåker och som avslutning besök vid Ändebols gård med grönsaker och eftermiddagskaffe.

Kostnad för resa, lunch och kaffe 300:-.
Anmälan senast den 25 maj till Agnes Wirengren, 0150-30023.

juni 2, 2007
Bygdefika lördag - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

juni 2, 2007
Björkviksvallen -

Hemmamatch BIF A - Malmköpings IF

Klockan 15:00

juni 5, 2007
bokbindarekurs -  Ny  bokbindarekurs på Lyshälla  tisdagen den 5 juni kl. 18.30.

juni 6, 2007
Invigning av Gång- Cykelvägen -

Björkviksgården den 6 juni kl. 12.30-16.00

12.30 Invigning av Bygdekommitténs ordf. Agneta Sääf

13.00 Uppvisning av Björkviks Trialåkare

14.00 Brandkårens uppvisning

Utställning av Björkviks företag.

Marknadsförsäljning av lokalproducerade produkter

 Arr: Björkviks Bygdekommitté

juni 15, 2007
Fredagsfika med Mattias Thim. -

Mattias Thim kommer till fredagsfikat kl 9.00.

Mattias Thim driver Himlinge Östergård. Se www.himlinge.com. Mattias är även ordförande för Sveriges Lustgård och representant för företagarna i Katrineholms Turistråd.

 

juni 16, 2007
Björkviksvallen -

Hemmamatch BIF A - Tystberga GIF

Klockan 15:00

juni 18, 2007
Björkviksvallen -

Hemmamatch BIF B - Hälleforsnäs

Klockan 19:00

juni 22, 2007
Inget bygdefika under midsommar.

juni 22, 2007
Midsommarfirande -

Midsommarfirande i Björkviks Folketspark

12.30-15.00

Dans kring stången, pil/bollkastning, servering,korvgrillning och tombola.

Entre

Välkomna! Björkviks Centerorganisationer

juni 25 - 28, 2007
I Linnés fotspår - Etnobiologi i Sörmland - Sommarkurs om sörmländsk etnobiologi.
Pågår 25-28 Juni.
Kontakta sörmlands hembygsdsförbund senast 4:e Juni.Anmälningsblanket finns bla på BIT-center.

Sörmlands hembydsförbund
Box 36
611 22 Nyköping

fax: 0155-217477

juni 27, 2007
Björkviksvallen -

Hemmamatch BIF A - Betnahrin IK

Klockan 19:00

juni 28, 2007
Yngaregården andakt - Andakt på Yngaregården kl 14.15.

juli 1, 2007
Återvändardagen - Återvändardagen inleds med gudstjänst i kyrkan kl 11 med åtföljande sopplunch i Sockenstugan, där ev en utställning öppnas.
Kl 14 börjar programmet vid Hembygdsstugan under medverkan av Bengt Fredriksson, Ulla-Britt Jansson, Rune Österlund och Ulf Österlund.
Tema: Förkläden. Tag med ett gammalt förkläde och häng upp på vårt klädstreck! Försäljning av skrifter, böcker mm ur vårt lager.Gamla foton finns att titta på.
Välkomna – både nuvarande och hemvändande Björkviksbor! Kaffeservering

juli 1, 2007
test - test

juli 2, 2007
Manusstopp Yngarebygden - Manusstopp Yngarebygden

juli 7, 2007
Bygdefika, lördag - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

juli 16, 2007
Simskola -

Simskolan startar vid Åmundstorp kl 11:00. Simskolan pågår 16/7-27/7. Avslutning lördag den 28 juli.  Ev förfrågningar till Anita Jonasson tel 0150-310 64.

Arrangör: Glindrans Idrottsklubb

juli 20, 2007
Bangolftävling -

Glindrans IK arrangerar klubbmästerskap i minigolf i Glindran. Tävlingen är öppen för alla. Startavgift 10 kr. Senior och juniorklass

Start kl 18:00. För att delta i tävlingen måste du gå ut senast kl 19:45.

Grillmöjlighet finns

 

juli 25, 2007
Simborgarmärke -

Kom och ta simborgarmärket  vid Åmundstorp kl 18:00.

Glindrans IK finns på plats för att sälja simborgarmärken och registrera alla som simmar.

juli 29, 2007
Bodils minicirkus -

Bodils minicirkus i Björkviks Folkets Park kl 10.00-15.00.

Inträde 50 kr per person, 175 kr per familj.
Biljetter kan köpas vid entrén.
Ponnyridning, fiskdamm mm
Servering

Arrangör: Björkviks Folkets Parkförening

Mer info: www.bjorkviksfolketspark.se

juli 29, 2007
Björkviksrundan - Björkviksrundan går till gamla torp med start vid Busstationen kl 13.
Första stoppet blir över skolan till Klinga soldattorp där vi kan se hur en soldat bodde i det väl bevarade torpet.
Vidare över Ramforsen ut till Ändebolsvägen mot Gustavsborg – Nollpunkten – Yxtasjön –Yxtasnut, Rosenlund via Källvik, Skogstorp till Djupviks kursgård där vi dricker eftermiddagskaffe.
Hemåt över Svartbol, Hallsjösand, Skarpudden, Vadstorp, Vispåsen, Glindran och in på Åsättersvägen och besök vid Ulvstorps djurgård där Yvonne Thomsson visar sina ridhästar som avslutning på dagen.

Kostnad meddelas på bussen. Anmälan senast den 23 juli till Agnes Wirengren på telefon 0150-30023

augusti 3, 2007
Företagarföreningens grillfest -

Välkommen till traditionell Grillfest

För företagare i Björkviks företagarförening
Tid: 3 augusti klockan 19.00
Plats: Skog & Äventyr

Företagarföreningen i Björkvik inbjuder till traditionell grillfest. I år träffas vi hos Anders Lund och Skog & Äventyr, årets Företagare i Björkvik.

Vi får pröva på Skog & Äventyrs utbud. Vill Du klättra rekommenderas oömma kläder och stadiga skor.

Meddela om du kommer och hur många ni är till Lars Hermelin lars@erme.se eller till Anders Lund info@skog-aventyr.se.

-/-

Först upp, Helena Westin... ...tätt följd av Harriet Nilsson

 

 

augusti 4, 2007
Bygdefika lördag Inställt - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

INSTÄLLT p.g.a Glindrandagen.

augusti 4, 2007
Glindrandagen -

Familjedag vid Glindrans kulturhus.

Loppmarknad, marknadsbord, hantverk, cafe 

Uppvisning av cirkusskolan varje heltimme trampolin och jonglering.

Uppvisning av Björkviks trail och Björkviks brandkår.

Kl 13.00 tal av Lise-Lott Hagberg (fp) Nyköping 3 vice talman i riksdagen

Arrangör: Glindrans skolas förvaltning och Björkviks Bygdekommitté 

augusti 7, 2007
unnamed

augusti 7, 2007
Björkviksvallen 19.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 19.00

BIF A - Näshulta GoIF

augusti 9, 2007
klrf kvällsdressyr - Sista för den här sommaren???
Passa på att träna inför höstens seriedressyr och KM,
höstens tävlingsdatum finns på hemsidan…

Torsdagen den 9 augusti kl 18.00
medl 70 kr, ej medl 100 kr per klass
rid program på kort bana (20x40)
anm till Lisa Schöman senast 7/8
0155-72112, 070-743 52 91
VÄLKOMNA TILL KILADALENS LANTLIGA RYTTARFÖRENING
www.klrf.se

augusti 11, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan startar 9.00 - Hembygdsföreningen ordnar kurs i gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan.

augusti 13, 2007
Björkviksvallen 19.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 19.00

BIF B - Malmköpings IF

augusti 15, 2007
Björkviksvallen 19.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 19.00

BIF A - Barva IF

augusti 18, 2007
Riksfinal i Jägarduvan -

Lördagen de 18 aug.-07 arrangerar Björkviks Jägargille och Oppunda Jaktskytteklubb riksfinalen i Jägarduvan. Tävlingen förläggs till Oppundas skjutbana vid Dammängen, Katrineholm. Anmälan från kl.8.00-13.00 Lättare lunch och kaffe serveras. Du som kvalat är hjärtligt välkommen hälsar alla funktionärer.

augusti 18, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12 - Hembygdsföreningen ordnar kurs i gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan.

augusti 18, 2007
The Spotnicks och Liverpool -

The Spotnicks och Liverpool kommer till Björkviks Folketspark kl 20.00.

Biljettpris: 260 kr, ungdom 13-17 år 180 kr,  barn gratis
Förköp:     210 kr,    "          "        150 kr

Förköp t o m 12 augusti

Mer info på : www.bjorkviksfolketspark.se

augusti 19, 2007
Riksfinal i Jaktstig - Söndagen de 19 aug.-07 arrangerar Björkviks Jägargille och Oppunda Jaktskytteklubb riksfinalen i Jaktstig. Tävlingen förläggs till Oppundas skjutbana vid Dammängen i Katrineholm. Anmälan från 8.00-13.00. Du som kvalat är hjärtligt Välkommen! hälsar alla funktionärer

augusti 24, 2007
Bygdefika med Eva Nystedt, Coompanion. -

Kl 9.00 fredagsfika på BIT-center med Eva Nystedt som är rådgivare på 'Kooperativ utveckling Sörmland', www.coompanion.se.

augusti 25, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

augusti 25, 2007
Björkviksvallen 15.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 15.00

BIF A - Telge FF

augusti 27, 2007
Björkviksvallen 19.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 19.00

BIF B - Hävla SK

september 1, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

september 1, 2007
Lördagsfrukost - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

september 1, 2007
Björkviksvallen 15.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 15.00

BIF A - Hällbybrunns IF

september 3, 2007
Manusstopp Yngarebygden - Manustopp Yngarebygde

september 8, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

september 8, 2007
konst och böcker - Den 8 september är det öppet hus på Lyshälla från kl.12 till kl. 16. Vi kommer att ha en liten utställning och kommer att visa bokbinderiet. Välkommen!

september 8, 2007
Antikrunda och bakluckeloppis -

Ta med dig föremål som du vill ha värderade för 30 kronor av Johan Nordén känd från TV:s Otroligt antikt. Värderingen börjar kl 15.00. Kom i tid! Backluckeloppis för alla som vill sälja och handla startar kl 14.00. Om du inte kan sälja direkt från bilen eller släpkärran får du ta med ett eget bord. Avgift för bil är 40 kr samt för släpkärra 20 kr. Allt sker vid Glindrans Kulturhus inom ramen för Kulturnatta kl 14.00-18.00.
Ingen föranmälan (för mer info kontakta Birgitta Lundström tfn 0150-34 60 42)

Servering

Arrangör: Glindrans skolas förvaltning

september 10, 2007
Björkviksvallen 18.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 18.00

BIF B - KAIK

september 15, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

september 16, 2007
Glindrans hunddag -

En hunddag arrangeras i Glindrans kulturhus (fd skola), kl 09.00--16.00

Prova på: Viltspår och vildsvin, skjutsimulator, agility m m
Servering

Arrangör: Jägarförb/Katrineholmskretsen, Studiefrämjandet, Glindrans skolas förvaltning

september 16, 2007
Cykel TRIAL SM -

Kl 10 vid Björkvikshallen. Svenskt mästerskap i cykeltrial.

september 16, 2007
Återinvigning av kyrkan - Biskop Hans-Erik Nordin inviger vår kyrka efter restaureringen.

september 16, 2007
Björkviksvallen 15.00 -

Hemmamatch på Björkviksvallen kl 15.00

BIF A - Julita GoIF

september 17, 2007
Björkviks Bygdekommitté. Ombudsmöte. - Ombudsmöte kl 19.00

september 22, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

september 25, 2007
BIT Konferensrum bokat - företagarföreningen

september 25, 2007
Företagarföreningen -

Styrelsemöte tisdag 25:sept kl18

Bit-center

oktober 6, 2007
Lördagsfrukost - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

Bygdefika 9-10 motorbanan på besök

oktober 6, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

oktober 12, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

oktober 12, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

oktober 13, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

oktober 14, 2007
Tacksägelsedagen i kyrkan, kl 11 -

Centerkvinnorna smyckar traditionsenligt kyrkan. Efter kaffet i sockenstugan, försäljning av årets skänkta "skörd". Lutherhjälpen får hela intäkten.
Alla varmt välkomna.

Kl. 11 i kyrkan cirka 12 i sockenstugan.

oktober 18, 2007
Sopplunch -

Yvonne Claug och Bertil Lindberg visar bilder och berättar från en resa till Skottland. Sockenstugan kl. 12.00

oktober 19, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

oktober 20, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

oktober 20, 2007
Vi Unga infoträff -

Den 20 oktober kl 15:00 anordnar Vi Unga en informationsträff i
Björkviksgården. Vi informerar om verksamheten, vad man kan göra i Vi Unga och hur man startar en egen klubb. I anslutning till mötet visar vi också en film, Arthur och minimojerna.

Alla Björkviks barn, ungdomar och föräldar är välkomna.

oktober 26, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

oktober 27, 2007
Gärdsgårdsbygge vid Hembygdsstugan 9-12

november 3, 2007
Lördagsfrukost inställt - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Är inställt denna gång, välkommen på fredag!

november 3 - 4, 2007
Höstmarknad i Katrineholm - Allhelgonahelgen...

november 5, 2007
Manusstopp Yngarebygden - Manusstopp Yngarebygden

november 5, 2007
Björkviks Bygdekommitté. Ombudsmöte. - Ombudsmöte kl 19.00

november 9, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

november 15, 2007
Sopplunch, Sockenstugan -

Välkommen på sopplunch i sockenstugan kl. 12.00.
Björn Andersson och Ulf Österlund underhåller med
sång och musik.

november 15, 2007
EU-kurs, BIT-center 19-20.30 - Börje Dahlqvist leder en kurs i EU-kunskap.
För information kontakta Vuxenskolan.

november 16, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

november 17, 2007
Innebandy, Onyx IBK Nyköping -
Lördag 2007-11-17 11.30 Björkviks IBK  P92 Onyx IBK Nyköping Björkvikshallen

november 22, 2007
EU-kurs, BIT-center 19-20.30 - Börje Dahlqvist leder en kurs i EU-kunskap.
För information kontakta Vuxenskolan.

november 23, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

november 23, 2007
Godsägare söker fru - Skämt i två akter av Tjechov Godsägare söker fru är en föreställning som består av Björnen och Frieriet, två av Tjechovs mest hejdlösa enaktare. Bilj/info: Servicebutiken Björkvik, tel 0155-710 90. Mer information.

november 23, 2007
Våg 21, besök från Kretinga 10-12 - Gruppen från Kretinga besöker Våg 21 i Katrineholm för att lära sig om Våg 21 projekt.

november 23, 2007
Björkviksgården: Godsägare söker fru - Skämt i två akter av Tjechov

Godsägare söker fru är en föreställning som består av Björnen och Frieriet, två av Tjechovs mest hejdlösa enaktare.

Bilj/info: Servicebutiken Björkvik, tel 0155-710 90.
Mer information.

bygdegard.bjorkvik.org

november 25, 2007
Julmarknad -

Julmarknad vid Glindrans kulturhus

sön den 25 nov kl. 11 -16

Nu i större omfattning med fler utställare och även i klubblokalen och aktiviter utomhus.

Klass 6 Björkviks skola säljer korv och glögg

Underhållning kl 15.00 av kyrkans barn kör "Små stjärnorna" i ledning av Patrik Rytterström

Arr: Glindrans kryddklubb

 

november 29, 2007
EU-kurs, BIT-center 19-20.30 - Börje Dahlqvist leder en kurs i EU-kunskap.
För information kontakta Vuxenskolan.

december 1, 2007
Lördagsfrukost - Lördagsfrukost på BIT-center kl 9-10. Alla är välkomna.

Bygdefika 9-10 BIT-center

december 6, 2007
Konferansrum bokat kl. 13-16 - Bokat av Bo Sinander för lantmäteriet.

december 6, 2007
EU-kurs, BIT-center 19-20.30 - Börje Dahlqvist leder en kurs i EU-kunskap.
För information kontakta Vuxenskolan.

december 7, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

december 13, 2007
Sopplunch, Sockenstugan - Välkommen på sopplunch i sockenstugan kl. 12.00.
Vi sjunger allsång av våra härliga lucia- och julsånger.

december 14, 2007
Bygdefika 9-10 BIT-center

januari 10, 2008
Studie och yrkesvägledaren till BIT-Center istället för bibilioteket, 16-19 - Monika Karlsson till BIT- Center istället för biblioteket den 10 januari klockan 16,00 – 19,00

januari 10, 2008
Eu-kurs FLYTTAD till 15/1, bit-konferansrum

januari 11, 2008
Bygdefika

januari 15, 2008
EU-kurs, bit-konferansrum obs 19.00

januari 16, 2008
Berättarafton i Hembygdsstugan kl 19 - Gunilla Hugsén berättar om episoder från gårdar i Björkvik, medtag kaffekorg! Välkomna!

januari 17, 2008
EU-kurs, INSTÄLLT tillfälle

januari 18, 2008
Kaffe på BIT - Med Kristina Simonsson, som behandlar ämnet ”hur kan vi utnyttja Leader-Plus pengar och tillföra resurser till Björkvik”

januari 18, 2008
Företagarföreningen styrelsmöte 10.15-12 -

Styrelsemöte i företagarföreningen.

Tid: 18 januari klockan 10:15 på Bitcenter
Kallade: Styrelsen och inbjudna

Dagordning:

 1. Öppnande - protokollsjustering - närvarolista
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Senaste mötesprotokoll
 4. Nya medlemmar
 5. Ekonomirapport
 6. 2007 års "Företagare i Björkvik"  nominering- val
 7. Årsmöte - Tid - Plats - ärenden  utöver stadgarna -
  Programförslag: svensk ekonomi 2008 Spådommar
  Vad tror : Carnegie - SEB - SHB eller vem som nu
  accepterar en inbjudan
 8. Vad vill företagarföreningen med Björkvik och framtiden
 9. Verksamheten 2008, förslag emottages
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

januari 21, 2008
Eu-kurs besök, bit-konferansrum - Samtal med Staffan Danielsson, ledamot i EU-nämnden.

januari 24, 2008
EU-kurs, bit-konferansrum kl 19.15

januari 25, 2008
Bygdefika

januari 27, 2008
Årsmöte kl 14 Centerpartiet o Centerkvinnorna -

Välkommen till Glindrans skola  kl 14.00
Inbjuden gäst från Kungsholmens Centerparti avdelning.

Årsmötesförhandlingar

Kaffe och tårta

Ordförande
Mattias Claesson
076-1170846

februari 1, 2008
Bygdefika

februari 15, 2008
Bygdefika

februari 21, 2008
Sopplunch,Sockenstugan - Välkommen på sopplunch i Sockenstugan kl.12,00.
Ingegärd Björk och Yvonne Claug tillagar gulaschsoppa
och Ernst Thorning visar film om biodling.

februari 21, 2008
Årsmöte, Glindrans Idrottsklubb - Årsmöte i klubblokalen torsdag den 21 februari kl 19.00. Sedvanliga mötesförhandlingar

februari 22, 2008
Bygdefika, Johannes Mattisson, EU-samordnare -

Katrineholms kommuns EU samordnare, Johannes Mattisson, börjar den 14 feb och besöker BIT-center denna fredag

februari 25, 2008
Årsmöte Bygdekommittén - Bygdekommitténs årsmöte måndag den 25 februari kl.19.00 i Sockenstugan. Värd för mötet är Björkviks Röda Kors

februari 28, 2008
Röda Korset har årsmöte - Välkommen till RK årsmöte. Vi träffas i Glindransskola
kl.19,00.

februari 29, 2008
Bygdefika

mars 2, 2008
Årsmöte Glindrans vävklubb - Glindrans vävklubb har årmöte den 2 mars kl 18.00 i Glindrans skola. Sedvanliga årsmötesförhadlingar och kaffe.

mars 5, 2008
Företagarföreningens årsmöte -

Kl 19 i Sockenstugan vid kyrkan.

Utöver stadgeenlig dagordning får vi också lyssna till vad Gustaf Hermelin, VD för Klövern, tror om framtiden. Utdelning av utmärkelsen "Årets företagare i Björkvik"

Primärt nya medlemmar får som vanligt chansen att presentera sig och i mån av tid är givetvis även gamla medlemmar välkomna med en uppdaterande presentation.

mars 6, 2008
Studie/yrkesvägledare - Studie- och yrkesvägledaren Monika Karlsson finns på BIT-Center 16-18:30 För mer info. Ring Monika på:0150-578 40

mars 7, 2008
Bygdefika

mars 9, 2008
Årsmöte Glindrans skolas förvaltning - Årsmöte i Glindrans fd skola. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

mars 13, 2008
Välkomnande av ny inflyttade - Torsdagen den 13 mars kl. 19.00 i Björkviksgården Du som är nyinflyttad de senaste åren i Björkvik och känner att du vill ha lite information om bygden är väkommen på en eklare måltid. Anmälan till Agneta Sääf 0150-311 15 agneta-s@spray.se Det kommer att ges infomation om bygden och föreningslivet.

mars 14, 2008
Bygdefika

mars 19, 2008
Fiskestämma -

Fiskestämma i Hembygdsstugan (vid snickerifabriken/korsningen väg 216 och Hagbyberga/Glindran)Fiskerikonsulent Sten Nilsson samt microbiolog Juha Salonsaari medverkar.

Kl 1900

mars 21, 2008
Ej Bygdefika pga Påsk

mars 28, 2008
Bygdefika

mars 29, 2008
Tjejfrukost 9-11 Sockenstugan - Christina Doctare gästar oss. Välkommna

mars 29, 2008
Årsmöte Hembygdsföreningen kl14 Björkviksgården - Sten Hagander talar om gärdsgårdar.

april 3, 2008
Studievägledning på BIT-center med Monika Karlsson kl 16

april 4, 2008
Bygdefika

april 5, 2008
Katrineholmsgalan -

Katrineholmsgalan kommer att gå av stapeln den 5 april. Då utses årets företagare i kommunen och både Valla Plast och BITcenter är nominerade till detta i och med vinsten i den egna företagarföreningen. Back up i form av supporterskara brukar finnas på plats till de som är nominerade.

Vad är övrigt att veta? Tidigare år har det varit festklänning som gäller, champagnedrinkar, tre rättters middag, underhållning och mycket glitter. Jag har inte fått så mycket information än - det mesta hålls hemligt hos Företagarna, banken och Kkuriren tills det går ut en formell inbjudan och biljetterna släpps

Kristina Simonsson

april 7, 2008
Möte Bygdekommittén

april 11, 2008
Bygdefika

april 11, 2008
Teater i Glindran -

Friteatern spelar Du döljer något-sa abborren till metmasken
kl 19.00 i Glindrans fd skola. Biljetter: 150 kr (inkl kaffe)

Förköp av biljetter hos Nisse Wennerholm 0150-31060,
Agneta Sääf 0150-31115, Birgitta Lundström 0150-346042

Arrangör: Glindrans skolas förvaltning i samverkan med Katrineholms teaterförening

april 17, 2008
Sopplunch i Sockenstugan - Välkommen på sopplunch i Sockenstugan kl.12.00.
Fredrik Hernblom berättar under titeln:"Vem var grosshandlare
August Kullberg."

april 18, 2008
Bygdefika, besök från Viadidakt, information om vad som är på gång. - Monika Karlsson och Johan Nygren från Viadidakt kommer på besök.

april 21, 2008
Företagarföreningen Styrelsemöte -

Styrelsemöte i näringslivskontorets lokaler på Vingåkersvägen kl 1330.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande
 5. Införlivning av bygdekommitténs näringslivsgrupp.
  Adjungera Rigmor Pettersson, Bengt Nordström, Thomas Petersson, Gustaf Hermelin och Jonas Bergquist
 6. Aktivitetsförslag
  Miljömöte: Stanislav Lazarek (om vatten)
  Conny Bergqvist, Energitorpet (om vind och solkraft)
  6/6 nationaldagsfirande
  Grillfest i augusti
  Ett företagsbesök
 7. Nästa möte - ny stående punkt
 8. Övriga frågor
 9. Mötet avslutas

april 23, 2008
"BIT Konferensrum bokat" - Av Agneta Sääf, 23 april för Yngarebygdens räkning

april 25, 2008
Bygdefika

april 26, 2008
Heja på Jonas! -

Företagarnas utnämning av årets företagare i regionen utanför Björkvik...

Köp biljett och kom och heja på!

april 27, 2008
30-års jubileum Glindrans vävklubb - Glindrans Vävklubb firar 30 år. Söndagen den 27 april kl.11.00 Utställning i Glindrans skola med temat "Ur farmors skåp till nutids vävar"

april 30, 2008
Valborgsmässofirande i Glindran -

Sedvanligt Valborgsmässofirande vid Glindrans skola. Fackeltåg avgår från skolan kl 20.45.

Vårtal: HG Eriksson

Sång och fyrverkerier.

Kaffe och rabarberpaj serveras i skolan

Välkomna

Glindrans skolas förvaltning

april 30, 2008
Valborgsmässofirande på Vallaberget - Valborgsmässoafton firas traditonsenligt på Vallaberget med sång, tal och fyrverkeri. Björkviks sångkör medverkar under ledning av Patrik Rytterström. Talet till våren hålles av Jörgen Karlsson, Björkviks skola.
Brasan tändes kl 20.30.

maj 2, 2008
Bygdefika

maj 8, 2008
Studievägledning på BIT-center med Monika Karlsson kl 16

maj 9, 2008
Bygdefika

maj 9, 2008
Rotary konsert, Katrinholm -

Rotary-klubbarna i Katrineholm anordnar en konsert där överskottet går till att motverka droger och våld i Katrineholm. Mer information på www.rotary.se/katrineholm

maj 16, 2008
Bygdefika

maj 20, 2008
Blomskottsauktion -

Kom på blomskottsauktion i Glindrans skola kl. 19,00.
Tag gärna med dig blomskott. Björkviks C avdelningar hälsar
alla varmt välkomna.

maj 23, 2008
Bygdefika

maj 24, 2008
Anmälan till 'outlet' 31 maj -

"OUTLET" I BJÖRKVIK HOS OFFSIDE

 

VÄNLIGEN MEDDELA OSS SNARAST OM NI VILL KOMMA & CA HUR MÅNGA SOM KOMMER, DOCK SENAST 24/5.

RING 0155-719 10 ELLER FAXA 0155-719 11

maj 24, 2008
Bakluckeloppis - Glindrans skolas förvaltning arrangerar Bakluckeloppis i samband med perennadagen kl 12.00 - 16.00 lörd den 24 maj Ingen föranmälan kom kl 12.00 om du vill vara med och sälja. Kostnad Bil 40 kr, släpkärra 20 kr

maj 24, 2008
Loppmarknad på perennaväxter - Glindrans Kryddklubb arrangerar loppis på perennaväxter Lördagen den 24 maj kl 14 - 16 Du som har växter du vill sälja så lämna in dem lör förmiddag eller mellan 13 och 14 på lör. Växterna ska vara väl märkta och prissatta. Vid frågor kontakta Agneta Sääf 0150-311 15 agneta_s@spray.se

maj 26, 2008
Ombudsmöte Björkviks Bygdekommitté - Björkviks Bygdekommitté har ombudsmöte klockan 19,00 i sockenstugan. Värd för mötet är Ångslupen munters vänner. Monika Karlsson och Johan Nygren kommer och informerar om Viadidakts verksamhet.

maj 29, 2008
Årsmöte - Björkviks Handelsfastighet ef - Torsdagen 29/5 kl 19.00 i Sockenstugan Vad skall vi göra med föreningen?

maj 30, 2008
Bygdefika med Lars Knapasjö - www.lanthandelscenter.se, Österåker

maj 31, 2008
"OUTLET" I BJÖRKVIK HOS OFFSIDE - ÄNTLIGEN!

NU ÄR DEN HÄR –DAGEN NI ALLA VÄNTAT PÅ. BOKA IN LÖRDAGEN DEN 31/5 FRÅN KL 11.00

DÅ ÄR DU, HELA DIN SLÄKT, ALLA DINA KOMPISAR OCH VÄNNER VÄLKOMNA PÅ STOR

 

"OUTLET" I BJÖRKVIK HOS OFFSIDE

 

DÅ HAR NI CHANS ATT GÖRA MASSOR AV FYND FÖR HEM & TRÄDGÅRD.

 

VÄNLIGEN MEDDELA OSS SNARAST OM NI VILL KOMMA & CA HUR MÅNGA SOM KOMMER, DOCK SENAST 24/5.

RING 0155-719 10 ELLER FAXA 0155-719 11.

OBS! VI TAR INTE KORT, ENDAST KONTANT BETALNING.

VARMT VÄLKOMNA BÖRJE & ANN

juni 1, 2008
Test - Test av om denna händelse visas i På gång-lista och hela kalendern. Datumet visas inte i månadsöversikten på juni 2008 har sex veckor och kalendern endast visar fem.

juni 6, 2008
Ej Bygdefika pga Nationaldagen

juni 6, 2008
Landshövdingen håller nationladagstal kl 10.30 i Kyrkan - Katrineholms manskör sjunger.

juni 10, 2008
BIT konferansrum bokat, Gränslandet - Bokat av Kerstin Hermelin mellan klockan 14 och 17. Sammanträdet med Gränslandet.

juni 13, 2008
Bygdefika

juni 14, 2008
Utfärden till Julita och Sköldinge den 14 juni är INSTÄLLD på grund av för få anmälningar. - Vi tar med oss en kaffekorg och på vägen till Julita gör vi en rast på lämpligt ställe. Vid Julita kommer först Erica Larsson att berätta om hur det går till att göra rapsolja. Därefter delas vi in i grupper för att gå på guidad tur på Julita gård och sedan inta lunch kl 12 på Julita värdshus. På eftermiddagen besöker vi Sköldinge kyrka och får en visning där kl 13. Som avslutning blir det kaffe på Fridhems kaffestuga. Kostnad för resa, lunch guidning, kaffe 350:-

Anmälan senast den 6 maj till Agnes Wirengren på 0150-30023

juni 15, 2008
Allsång i Glindran - Allsång i Glindran kl. 15.00 Maria Axelsson och Mikael Svenberg leder allsången för hela familjen. Vi sjunger Taub, Barnvisor m.m Arr: Glindrans skolas förvaltning

juni 20, 2008
Ej Bygdefika pga Midsommarafton

juni 20, 2008
Midsommarfirande Folkets Park -

12.30 -15.00  Kom och fira traditionell midsommar med dans o sång kring midsommarstång. Lotterier, kafé, lekar mm.

Frågor om arrangemanget besvaras av Mattias o Barbro Claesson

 0155-747 40

Arrrangör: Centerpartiet och Centerkvinnorna i Björkvik.

juni 27, 2008
Bygdefika

juni 29, 2008
Återvändardagen - inleds med gudstjänst i kyrkan kl 11 med åtföljande sopplunch i Sockenstugan. Kl 14 börjar programmet vid hembygdsstugan där Bengt Fredriksson tillsammans med sina medhjälpare utformar ett program. Försäljning ur vårt lager. Gamla foton finns utlagda i stugan.

Välkomna både nuvarande och hemvändande Björkviksbor! Kaffeservering

juli 4, 2008
Bygdefikat håller sommarlov under juli månad.

juli 6, 2008
Melodier tillägnade sommaren och kärleken -

Öhrwall & Co bjuder på ett smörgåsbord blandat
med 
kända och okända melodier tillägnat
sommaren och kärleken!

 

Jag gör en konsert tillsammans med min familj och en ensemble från LoVisa-kören hemmahörande i Bettna.
 
6 juli kl 16.00 i Björkviks kyrka
 
Välkomna!
Cecilia Öhrwall

juli 26, 2008
Simskoleavslutning -

Simskoleavslutning vid Åmundstorp kl 11.00

Kaffeservering

Välkomna Glindrans idrottsklubb

juli 26, 2008
Simborgarmärke -

Kom och simma för simborgarmärket kl 12:00 vid Åmundstorp i samband med simskoleavslutningen.

Kaffeservering

Välkomna!
Glindrans idrottsklubb

juli 27, 2008
Björkviksrundan - Färden går i år till norra delen. Våra ciceroner blir Ann-Marie och Bengt Melin. Från Busstationen över Nykvarn, Dalbylund, Glindran, Fall, Mörtbol där vi dricker kaffe och får underhållning av Björn I Axtorp. Vid Stubbetorp tar vi oss en titt på Gaststenen. Hemåt över Tegnebol, Görelsberg Hofsta, Mariebergstugan. Marieberg, Valla och tillbaka till busstationen

Kostnad meddelas på bussen. Anmälan senast den 20 juli till Agnes Wirengren på 0150-30023

augusti 2, 2008
Glindrandagen med loppis i stora salen - Glindrandagen den 2 aug kl. 11.00 - 16.00 Glindrans kulturhus Föreningarnas vanliga aktiviteter, Kyddförsäljning, Vävstugan öppen, kaffeservering, lotterier, Grållekubben visar upp sig, Pyssel för de mindre barnen, rita, måla, göra smycken, tipspromenad. I stora salen privatpersoner har loppförsäljning.

augusti 8, 2008
Mästerskap i bangolf -

Klubbmästerskap i bangolf i Glindran.
Tid:                  Kl 18:00 (sista boll ut senast kl 19.45)

Tävlingsklasser:  Seniorklass och juniorklass (max 12 år)
Startavgift:       10 kr

Medtag egen förtäring. Grillmöjlighet finns

Tävlingen är öppen för alla!

Välkomna hälsar Glindrans idrottsklubb

augusti 12, 2008
Lisebergsresa - Skog och Ungdom arrangerar en bussresa till Liseberg. avgång kl 0700. Kontakta Anders Lund 070-6771354 om du är intreserad. Det finns enhandfull platser kvar.

augusti 14, 2008
Hundträff i Glindran -

Hundfolk!

Hundträff i Glindran kl 18.00. Medtag hund och fika.

Alla hjärtligt välkomna!

Carin tfn 070-2533767
Sara tfn 070-6729921

augusti 15, 2008
Höstens första bygdefika.

augusti 22, 2008
Bygdefika.

augusti 23, 2008
Företagarföreningens grillafton -

Så är det äntligen dags;

Företagarföreningen inbjuder härmed sina medlemmar med respektive till traditionell grillafton.

Detta är som ni vet en kväll då vi har möjlighet att träffas och diskutera både stort och smått. Några frågor som kommit in från medlemmarna ska vi passa på och ta upp. En av dem är om Björkvik bör höra till Katrineholms eller Nyköpings kommun! Vad tycker du?

Tag också gärna med dig dina synpunkter på vad och hur vi kan göra för att stärka Björkvik och vårt närmaste näringsliv.

Vi kommer att få höra några av företagarna att berätta lite om sin verksamhet.

Har du upptäckt några nya sätt att grilla det bästa köttet i sommar så lyssnar vi gärna på det också!

 

Lördag den 23 augusti kl 18 i magasinet på Marieberg.

Svar med antal deltagande önskas så snart som möjligt men senast torsdag via

1) e-post (svara på detta eller skicka till lars.hermelin@bjorkvik.org)

2) jordgubbstelefonsvararen på 0155-71558

3) Lars Hermelin 070 5278 000

Välkomna!

/Björkviks företagarförening

augusti 29, 2008
Bygdefika

september 3, 2008
Ny omgång bokbindarkurs -

Ny start för bokbindarkurs på Lyshälla den 3 september 2008. Alla Ni som skulle vilja ha ordning på Era tidskrifter kan lära sig att binda ihop dom till böcker som kan stå i bokhyllan. Ni kan också ta hand om Era gamla klenoder.

Välkommen!

september 4, 2008
Monika på plats - Monika Karlsson finns på plats i BIT-center

september 5, 2008
Bygdefika

september 6 - 7, 2008
Björkviksgården uppbokad -

 

september 6, 2008
Ryukyu Kobujtsu introduktionskurs - Se vidare http://budo.bjorkvik.org/ Observera att genomförandet den här gången inte blir i Björkvikshallen.

september 6 - 7, 2008
Kikks 19e konstrunda -

Konst och konsthantverk
6-7 september kl 11-17
Mer info i galleriet i godsmagasinet vid torget i Katrineholm from 1 september samt www.kikk.nu.

Medverkar gör bl a
Gunar Frössén från Katrinelund Björkvik
Catherine Trägårdh och Bennet Edh från Lyshälla Björkvik
Kate Shakspeare och Peter Thörn från Munkedal Glindran

september 7, 2008
SM deltävling 5 i Björkvik -

Björkviks MC arrangerar den 5:e deltävlingen i årets SM serie 7/9.

http://www.bjorkvikmc.com/

september 8, 2008
Ombudsmöte Björkviks Bygdekommitté - Björkviks bygdekommitté har ombudsmöte klockan 19,00 i sockenstugan. Värd för mötet är kyrkan.

september 9, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

september 10, 2008
Ny omgång bokbindarkurs -

Ny start för bokbindarkurs på Lyshälla den 3 september 2008. Alla Ni som skulle vilja ha ordning på Era tidskrifter kan lära sig att binda ihop dom till böcker som kan stå i bokhyllan. Ni kan också ta hand om Era gamla klenoder.

Välkommen!

september 12, 2008
Bygdefika

september 17, 2008
Ny omgång bokbindarkurs -

Ny start för bokbindarkurs på Lyshälla den 3 september 2008. Alla Ni som skulle vilja ha ordning på Era tidskrifter kan lära sig att binda ihop dom till böcker som kan stå i bokhyllan. Ni kan också ta hand om Era gamla klenoder.

Välkommen!

september 17, 2008
Björkviksgården bokad -

Björkviksgården har styrelsemöte kl 19.00

september 19, 2008
Bygdefika

september 21, 2008
Jubileumskonsert - Björkviks Hembygds- och kyrkokör firar 60 år,
detta firar vi med en Jubileumskonsert i
gudstjänsten.Kom och lyssna till och träffa
gamla och nya medlemmar!
Vi börjar kl.11,00.
Varmt välkomna. 

september 24, 2008
Björkviksgården bokad -

Runt kl 14.30-15.00, fika för ca 50-60 personer.

STARTDAG för Buggkurs kl 18.30-20.00. 10 ggr. Kaffe, The o Smörgås kommer att finnas till försäljning vid varje tillfälle.

september 24, 2008
Ny omgång bokbindarkurs -

Ny start för bokbindarkurs på Lyshälla den 3 september 2008. Alla Ni som skulle vilja ha ordning på Era tidskrifter kan lära sig att binda ihop dom till böcker som kan stå i bokhyllan. Ni kan också ta hand om Era gamla klenoder.

Välkommen!

september 25, 2008
BIT-Center Bokat - Länsbygderåd Södermanland har styrelsemöte på BIT-Center.

september 26, 2008
Bygdefika

september 26, 2008
Björkviksgården bokad - Disco

september 27, 2008
Björkviksgården bokad -

Hämtning av alla bord till Björkvikshallen inför Mässan 28/9.

september 28, 2008
Björkviksgården bokad -

Mässdag i Björkvikshallen, alla bord är där.

september 28, 2008
IKB Höstmässa -

Ett femtiotal lokala företag, föreningar och hantverkare ställer ut sina produkter och tjänster. Fina mässerbjudanden, stor mångfald och flera prova-på-aktiviteter. FRITT INTRÄDE!

En fullspäckad dag för alla åldrar och intressen!

Plats: Björkvikshallen

För barnen: Direkt från trollskogen: Favoriterna Drill & Drull sjunger och busar tillsammans med barnen, Fiskdamm, Ponnyridning, Prova på cykeltrail, Trampolinhoppning och mycket mer!

Uppvisningar i motorcykeltrail, trampolinhoppning m.m.
Prova på skytte med avancerad simulator genom Björkviks Jägargille

Representanter från Stockholms Auktionsverk värderar dina gamla föremål. Obs; medtag foto på större föremål som möbler etc.

Servering av vildsvinskebab, varmkorv och fika!

Sponsorer:
Björkviks Snickeri, Conceditor Media, Klabbens Åkeri, Klövern, Stockholms Auktionsverk

oktober 1, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

oktober 1, 2008
Ny omgång bokbindarkurs -

Ny start för bokbindarkurs på Lyshälla den 3 september 2008. Alla Ni som skulle vilja ha ordning på Era tidskrifter kan lära sig att binda ihop dom till böcker som kan stå i bokhyllan. Ni kan också ta hand om Era gamla klenoder.

Välkommen!

oktober 2, 2008
Sopplunch i Sockenstugan

oktober 3, 2008
Bygdefika

oktober 8, 2008
Skyltfönster - Idag har Glindrans skola fått ett eget skyltfönster på bjorkvik.org. Adressen är åtinstone till en början http://glindransskola.bjorkvik.org

oktober 8, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

oktober 9, 2008
Hundträff i Glindran - Hundfolk
 
Hundträff kl. 18.00 i
Glindrans skola i Björkvik
Medtag hund & fika
Alla hjärtligt välkomna!
Carin 070-2533767
Sara 070-6729921
 

oktober 9, 2008
EU-cirkel på BIT - EU-cirkel med Börje Dahlqvist på BIT-Center.

oktober 10, 2008
Vilken kompetens behöver du som företagare eller privatperson för att kunna utvecklas? -

Välkommen till BIT-center

 

Vilken kompetens behöver du som företagare eller privatperson för att kunna utvecklas?

 

Hur kan det gå till att läsa hemifrån?

Vet du vad du vill men inte hur du kan nå dit?

Vet du om du är behörig att söka högskolekurser/utbildningar?

Finns det kvalificerade yrkesutbildningar på distans?

Vill du ha en förändring?…kanske studier är ett sätt att förändra?

Hur hittar jag i ”utbildningsdjungeln”?

 

Vi ska försöka räta ut några frågetecken runt omkring vilka möjligheter det finns till utbildning och studier i Björkvik för privatpersoner och företag.

 

LäraNära är ett projekt som startade 2004 med syfte att öka tillgängligheten, att på hemorten få tillgång till studier, utbildning, kompetensutveckling och studie- och yrkesvägledning. Numer ingår LäraNära i Viadidakts ordinarie verksamheten.

 

Från Viadidakt kommer Johan Nygren, Camilla Centerblad och Monika Karlsson

Bygdefika med LäraNära -

Camilla Centerblad och Johan Nygren från Viadidakt, katrineholms kommun besöker BIT-center.

oktober 11, 2008
Björkviksgården bokad - Centerpartiet. Mattias Claesson.

oktober 14, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong kurs med Hariett Nilsson Kl 19.00-20.30.

oktober 15, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

oktober 16, 2008
EU-cirkel på BIT - EU-cirkel med Börje Dahlqvist på BIT-Center.

oktober 17 - 19, 2008
Björkviksgården bokad - Syträff hela helgen, Gerd Nilsson.

oktober 17, 2008
Bygdefika

oktober 18, 2008
Glindranloppet -

SPRING, CYKLA eller GÅ

Valfri distans: 3,0-6,5-10,0-21,0-42,0 kilometer

Start och mål vid Glindrans skola.
Loppet startar kl 13:00
Anmälan vid skolan från kl 12:00.

Arrangörer: Ebba, Jonas och Oscar Tannlund

Upplysningar på tfn 0150-31161, 070-5911674, 073-0482014

oktober 21, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong kurs Kl 19.00-20.30.

oktober 22, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

oktober 23, 2008
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte Björkviksgården kl.19.00.

oktober 24, 2008
Bygdefika

oktober 24, 2008
Björkviksgården prel.bokad - Disco

oktober 25 - 26, 2008
Björkviksgården bokad -

 BIF Årsfest.

oktober 26, 2008
Allsång i Glindran - Glindrans skolas förvaltning anordnar allsång söndagen den 26 okt kl. 15.00 i glindrans skola. Ledare för allsången är Sång Maria Axelsson och Mikael Svennberg på gitarr

oktober 27, 2008
Björkviksgården bokad -

 SPF.

 

oktober 27, 2008
InDesign-cirkel på BIT-center -  Ett datahjälpmedel för Nya Yngarebygden. Cirkelledare Kristina Hirvinen.

oktober 28, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong kurs Kl 19.00-20.30.

oktober 29, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

oktober 30, 2008
Sopplunch i Sockenstugan

oktober 30, 2008
EU-cirkel på BIT - EU-cirkel med Börje Dahlqvist på BIT-Center.

oktober 31 - november 2, 2008
Björkviksgården bokad -

Bo Sinander
http://bygdegard.bjorkvik.org/

oktober 31, 2008
Bygdefika

november 3, 2008
InDesign-cirkel på BIT-center -

Ett datahjälpmedel för Nya Yngarebygden. Cirkelledare Kristina Hirvinen.

november 3, 2008
Ombudsmöte Björkviks Bygdekommitté - Björkviks Bygdekommitté har ombudsmöte i Sockenstugan 19,00. Sandviks samfällighet är värd för kvällens möte.

november 4, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong kurs Kl 19.00-20.30.

november 5, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

november 6, 2008
EU-cirkel på BIT - EU-cirkel med Börje Dahlqvist på BIT-Center.

november 7, 2008
Bygdefika

november 8, 2008
Björkviksgården bokad

november 10, 2008
InDesign-cirkel på BIT-center -

Ett datahjälpmedel för Nya Yngarebygden. Cirkelledare Kristina Hirvinen.

november 10, 2008
Björkviksgården bokad -  Bygdegårdsföreningen har styrelsemöte kl 19.00.

november 11, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong kurs Kl 19.00-20.30.

november 12, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

november 13, 2008
EU-cirkel på BIT - EU-cirkel med Börje Dahlqvist på BIT-Center.

november 14, 2008
Bygdefika

november 15, 2008
Knytis med levande musik i Björkviksgården -

Knytis genom Bj.gårdenstyrelse. 150:- per pers. Mera information kommer senare.

november 16, 2008
Städning - Städning efter partyt.

november 16, 2008
Jaktgudstjänst, Kyrkan -

Moderatkvinnorna i Björkvik bjuder in till Jaktgudstjänst, kl.11,00.
Soppa serveras efteråt i Sockenstugan.
Marknad på kyrkbacken kl. 10,00 - 15,00

 Varmt välkomna!

november 17, 2008
InDesign-cirkel på BIT-center - Ett datahjälpmedel för Nya Yngarebygden. Cirkelledare Kristina Hirvinen.

november 18, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong Kurs Kl 19.00-20.30.

november 19, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

november 21, 2008
Bygdefika - Preliminärt kommer H-G och visar ritningarna på Socken stugans ombyggnad och berättar lite om 50+ boendet.

november 21 - 22, 2008
Björkviksgården bokad - Alexaner Boman

november 22, 2008
Musikkafé i Björkviksgården -

Elisabeth Lord o Tommy Gunnarsson kl 14.00. Inträde 60:- inkl. kaffe med dopp. Lotteriförsäljning (hembakt kaffe och matbröd i vinstpotten). 

Välkommna och sjung med oss. 

november 23, 2008
Julmarknad - Traditionsenlig julmarknad med underhållning och utställare i Glindrans skola kl.11 - 16

november 24, 2008
InDesign-cirkel på BIT-center - Ett datahjälpmedel för Nya Yngarebygden. Cirkelledare Kristina Hirvinen.

november 25, 2008
Björkviksgården bokad - LRF Årsmöte

november 26, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs kl 18.30-20.00.

november 27, 2008
Sopplunch i Sockenstugan -

Välkommen på sopplunch i Sockenstugan kl.12,00.
SPF-kören Katrineholm underhåller.

november 28, 2008
Bygdefika

november 28, 2008
Berättarafton - Berättarafton i Hembygdsstugan klockan: 19,00.

november 29, 2008
Björkviksgården bokad -

Jenny Lind

november 30, 2008
Björkviksgården bokad - Dop 12.00 Eva Boman

december 2, 2008
Björkviksgården bokad - QiGong kurs Kl 19.00-20.30

december 3, 2008
Björkviksgården bokad - Buggkurs 18.30-20.00

december 5, 2008
Bygdefika

december 5, 2008
Disco - Årskurs 6 Björkviksskolan har disco

december 6, 2008
Björkviksgården bokad - Sussie Esko

december 11, 2008
Sopplunch i Sockenstugan -

Välkommen på julgröt i Sockenstugan kl. 12,00.
Snubbelhasarna dansar för och med oss.
Björn Andersson dragspel.

december 12, 2008
Bygdefika

december 13, 2008
Julmarknad vid Ängby -

Julmarknad vid Ängbygård  kl 11-16

Försäljning av hantverk, keramik, bröd, godis mm.

För mer information se arrangörernas hemsidor

Länk till Ängby Ull & Hantverk

Länk till Barbro i Lövstens Bak o Mat

december 17 - 18, 2008
Björkviksgården bokad - Skolan (Lotta)

december 18, 2008
Björkviksgården bokad - Julgröt Idrottsföreningen

december 19 - 21, 2008
Renovering av Björkviksgården

december 19, 2008
Bygdefika

december 27, 2008
KLRF ny kalender - From idag finns det möjlighet även för kiladalens lantliga ryttarförening att lägga in sina händelser för publicering även i bjorkvik.org

KLRF ny kalender - From idag finns det möjlighet även för kiladalens lantliga ryttarförening att lägga in sina händelser för publicering även i bjorkvik.org

december 31, 2008
Björkviksgården bokad - Sussie Esko.

januari 9, 2009
Fredagsfrukost - BIT-center kl 09.00-10.00

januari 11, 2009
Mörtbol Pay and Jump -

Pay and Jump på Mörtbol 11/1. För mer info gå in på www.mortbol.se under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

januari 13, 2009
Björkviksgården bokad - Qi Gong-träff

januari 15, 2009
Företagarföreningarna - samverkansmöte -

Kristina Simonsson, näringslivssekreterare i katrineholm kommun, har inviterat företagargrupper i Björkvik, Valla, Katrineholm och Julita till samverkansråd.

Diskussionspunkter:

 1. läget i föreningarna?
 2. omstart? och isåfall hur?
 3. diskussion om mötesformer och lyckade möten - vi ger varandra råd och tips
 4. Liten omvärldsorientering
 5. information om landsbygdstödet till företag och leader plus
 6. kalender för 2009 - ska vi boka in våra möten redan nu så vi får en kontinuitet?

januari 16, 2009
Fredagsfrukost - BIT-center kl 09.00-10.00

januari 20, 2009
Rabarberfestival upptakt @Yxtaholms slott -

sörmländsk rabarberfestival

RABARBERFESTIVAL 2009

Välkommen på planeringsmöte inför 2009 års Rabarberfestival.

Vi träffas på Yxtaholms slott i ¨STALLET¨

Tisdagen den 20.1 2009 klockan 18.00.

Alla som vill ha någon form av aktivitet och deltagande i Rabarberfestivalen, behövs och är viktiga för planeringen för att vi ska få en bra festival.

Någon form av förtäring ordnas.

Besked om deltagande på mötet lämnas till Kerstin Dumky k.m.dumky snabel-a flen.mail.telia.com

Välkommen!
Kerstin Dumky, Ordf. Producentföreningen Rheum

januari 21, 2009
Björkviksgården bokad -

 Buggkurs fortsättning kl 18.30-20.00. Ledare Anita Larsson

10 ggr.

januari 22, 2009
Björkviksgården bokad - Björkviksgårdens styrelse möte kl 19.00.

januari 23, 2009
NÄT: Stöd till företagare på landsbygd -

Kristina Simonsson, näringlivssekreterare i katrineholms kommun kommer till BIT-center och informerar om stöd till företagare på landsbygd.

Till landsbygd räknas hela Valla, Julita och Björkvik. Christina Pettersson på länsstyrelsen Sörmland ansvarar. Johannes Mattisson på NÄT kan hjälpa till med ansökan.

Landsbygdsprogram 2007-2013

Den 1 januari 2007 inleddes ett nytt landsbygdsprogram för stöd och ersättningar till landsbygden. Programmet ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning, och har dessutom höga ambitioner för miljön. Lokalt engagemang i landsbygdens utveckling ska också uppmuntras. Allt detta ska återspeglas i de stödformer som ingår i programmet.

Vem kan få stöd?

Landsbygdsprogrammet vänder sig till alla som vill ägna sig åt landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på landsbygden. De flesta stödformerna vänder sig till jordbrukare, men en del åtgärder är till för småföretagare, skogsägare, ideella föreningar eller andra aktörer på landsbygden.

Programmets inriktning

Programmet syftar till att landsbygden ska utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Programmets budget

Programmet har en budget på drygt 35 miljarder kronor totalt för programperioden.

EU medfinansierar

Programmet finansieras ungefär till hälften av EU.

Företagsamhet och miljö prioriteras

Landsbygdsprogrammet pekar ut följande områden som prioriterade:

* Mervärden. Ekomat och lokal produktion ska öka företagandet på landsbygden.

* Nya varor och tjänster. Exempelvis biobränsle och turism bör kunna utvecklas.

* Utbildning. Bland annat ska företagare på landsbygden på ett enklare sätt få del av resultat från forskning och utveckling.

* Mångfald. Unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska i större utsträckning delta i jord- och skogsbruket.

* Hållbarhet. Programmet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, och till en hållbar samhällsutveckling i stort.

Programmet gäller i sju år

Det är EU som anger inriktningen för landsbygdspolitiken. Det sker i sjuåriga program, som slår fast de övergripande målen för hela EU. Länderna har dock stora möjligheter att välja de enskilda stödformer som passar dem bäst och har också ganska fria händer när det gäller att utforma detaljerna i reglerna.

Sveriges satsningar

Sverige har valt att satsa mest på olika miljöersättningar - 75 procent av den totala budgeten för landsbygdsprogrammet går till sådana åtgärder. Återstående 25 procent ska användas för att gynna företagande, konkurrenskraft, diversifiering och livskvalitet på landsbygden.

januari 23, 2009
Fredagsfrukost och Kristina Simonsson/NÄT - BIT-center kl 09.00-10.00

januari 26, 2009
Hembygdsföreningens Styrelsemöt -

Hembygdföreningens styrelse möte kl 18.30 i Hembygdsstugan

januari 28, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

januari 30, 2009
BIT-c Kristina Simonsson: Stöd att utbilda isf att permittera - Kristina Simonsson, näringlivssekreterare i katrineholms kommun kommer till BIT-center och informerar om stöd till företag.

januari 30, 2009
Fredagsfrukost - BIT-center kl 09.00-10.00

januari 31, 2009
Välkommen på frukost -
Vi tömmer butiken inför vårens alla nyheter!
FRUKOST - REA PÅ LÖRDAG !
VI BÖRJAR REDAN KL 9:30 OCH BJUDER PÅ THÉ, KAFFE OCH H&H-SMÖRGÅSAR!
 
40 - 50 % på Glengarnock (knickers, manchesterbyxor, kavajer, västar, skjortor, slipsar, kepsar)
&
30 % på Cavallo (ridstövlar och ridbyxor)
&
 50 % på Kyra K (ridbyxor, jackor, tröjor, skjortor, strumpor)
&
30 % på Peter Scott (lammullströjor)
&
30 - 40 % på Stenströms-skjortor
&
20 - 40 % div. skor och stövlar
&
20 - 50 % på utvalda delar av häst-, hund och heminredningssortimentet (täcken, trens, grimmor, halsband, koppel,
borstar, handdukar, servetter, kuddar m.m.)
VÄLKOMMEN PÅ LÖRDAG KL 09:30!
Öppet "vanliga" dagar:
onsdag - fredag 15 - 19 & lördag 12 - 16

januari 31, 2009
Mörtbol, Björkviks RF hopptävling -

På Mörtbol arrangerar Björkviks RF lokal hopptävling för häst. Inbjudan hittar du på www.mortbol.se  "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik! Fika och mat finns.

februari 3, 2009
Årsmöte Centerpartiet - 19.00 i Sockenstugan

februari 4, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

februari 6, 2009
Fredagsfrukost

februari 7, 2009
KLRF Årsmöte - KLRF Årsmöte lördagen den 7 februari kl.15.00 på Wreta Gästgiveri i Kila. Alla gamla och nya medlemmar är välkomna på sedvanliga årsmötesförhandlingar och prisutdelning kommer ske från KM år 2008.

februari 8, 2009
Mörtbol, Björkviks RF hopptävling -

På Mörtbol arrangerar Björkviks RF regional hopptävling för häst. Inbjudan hittar du på www.mortbol.se  "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik! Fika och mat finns.

februari 9, 2009
Bygdekommitténs Årsmöte -

Årsmöte med Bygdekommittén i Glindrans skola.

kl. 19.00

Vi börjar kvällen med ett vanligt ombudsmöte och går över till årsmöte.

Smörgåstårta och kaffe

 

februari 11, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

februari 13, 2009
Fredagsfrukost med Kristina Simonsson Katrineholms Kommun

februari 18, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

februari 20, 2009
Fredagsfrukost. Riktat till företagare i Björkvik. Besök av Anita Strömgren - Anita representerar ett företag som heter Nordoffice. Hon vill presentera kontorsmaterial och ergonomiska produkter.

februari 20 - 21, 2009
Irländsk afton med pub i Glindrans skola -

 

Dag Westling spelar irländs musik i Glindrans skola.
Pub med fullständiga rättigheter, servering av tilltugg och kaffe
Arrangenmanget startar kl 19.00.
Inträde: 80 kronor

Är du medlem i någon av följande förening/organisation är du välkommen att delta: Hembygdsföreningen, Sv kyrkan i Björkvik, Korndockan, SPF, Glindrans idrottsklubb, Glindrans vävklubb, Glidnrans Kryddklubb, Glindrans syförening.

Vill du bli medlem i någon förening är du välkommen att kontakta respektive förening/organisation

Föranmälan senast den 15 februari till:
Agneta Sääf 0150-311 15, Birgitta Lundström 0150-34 60 42, Carin Johansson 0150- 310 62  

februari 21 - 22, 2009
Björkviksgården bokad

februari 23, 2009
Årsmöte Björkviks IF -

Björkviks Idrottförening har årsmöte i Björkviksgården den 23 februari kl. 19.00

Årsmötesförhandlingar

 

februari 25, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

februari 27, 2009
Fredagsfrukost

februari 27 - mars 1, 2009
Björkviksgården bokad - Symöte.

februari 28, 2009
Mörtbol, Björkviks RF hopptävling -

På Mörtbol arrangerar Björkviks RF lokal hopptävling för häst. Inbjudan hittar du på www.mortbol.se  "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik! Fika och mat finns

mars 1, 2009
Prova på Squaredans i Björkviksgården -

Kom och prova på gratis att dansa Squaredans i Björkviksgåden kl 15.00-17.00. Det kommer att komma par som går på kurs i Katrineholm. Kaffe o kaka kommer att finnas till försäljning.

Squraedans -vad är det?

Squaredans som officiellt har blivit USA´s nationdans, är en dansform som har fått stor spridning i Sverige.

Squaredans är en gruppdans. Fyra par är uppställda i en fyrkant(square).Dansen består av ett stort antal definierade turer (call) som är inlärda i förväg. Under dansen leds dansarna av en caller(utropare) som i lämplig ordning kombinerar och ropar ut vilka av dessa dansturer som ska genomföras.

mars 3, 2009
Årsmöte Glindrans IK -

Glindrans idrottsklubb har årsmöte i klubblokalen kl 19:00

Sedvanliga årsmötesförhandingar

Kaffe

Välkomna

mars 4, 2009
BIT Konferensrum bokat - Hembygdföreningen mellan kl 13.00-16.00.

mars 4, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

mars 5, 2009
BIT-center.Monika Karlsson från Viadidakt -

Monika kommer att finnas på BIT-center mellan kl 16.00-19.00, så ta kontakt med henne gällande studie- och yrkesvägledning.

mars 6, 2009
Fredagsfrukost

mars 6, 2009
Disco i Björkviksgården

mars 8, 2009
Prova på Squaredans i Björkviksgården -

Kom och prova på gratis att dansa Squaredans i Björkviksgården kl 15.00-17.00. Det kommer att komma par som går på kurs i Katrineholm. Kaffe o kaka kommer att finnas till försäljning.

Squaredands -vad är det?

Squaredans som officiellt har blivit USA´s nationdans, är en dansform som har fått stor spridning i Sverige.

Squaredans är en gruppdans. Fyra par är uppställda i en fyrkant (square). Dansen består av ett stort antal definierade turer (call) som är inlärda i förväg. Under dansen leds dansarna av en caller (utropare) som i lämplig ordning kombinerar och ropar ut vilka av dessa dansturer som ska genomföras.

 

mars 8, 2009
Mörtbol Pay and Jump -

Pay and Jump på Mörtbol 8/3. För mer info gå in på www.mortbol.se under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

mars 9, 2009
Stormöte Björkviks Bygdekommitté - Björkviks Bygdekommitté har stormöte kl 19.00 i Björkviksgården.

mars 11, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

mars 12, 2009
Infoträff om Bygdeband i Björkviksgården - SV Katrineholm-Björkvik inbjuder i samarbete med Genline till: Informationsträff om Bygdeband Bygdeband kan liknas vid en historisk skattkista för hembygds- och släktforskare. Ett utmärkt sätt att publicera och tillgängliggöra material om hembygden och personer knutna till den. Välkommen till Björkviksgården 12 mars 2009 klockan 18,00 – 20,00 Genline kommer att informera om möjligheter och funktioner om Bygdeband samt hur man kan gå vidare om man är intresserad. SV bjuder på fika. Bygdeband innehåller bland annat: Ett unikt sätt att dela data tillsammans med forskare. Funktion att presentera sin forskning med hjälp av en aktiv karta. Själv kunna lägga in nya platser på kartan och knyta dem till rätt personer/socken. Möjlighet att söka torp eller gårdar i ett område med hjälp av kartan, samt att helt digitalt ”ströva omkring” i en socken. Möjlighet att hitta data om platser, berättelser och skrönor om en socken som bara hembygdsföreningen känner till. Många uppgifter samlade på ett ställe vilket gör det till en intressant databas för användaren. Anmälan till SV Katrineholm-Björkvik senast 9 mars Tele: 0150- 513 55 E-post: katrineholm@sv.se Bygdeband är ett gemensamt projekt för Sveriges Hembygdsförbund (SHF) och Genline

mars 13, 2009
Fredagsfrukost med samtal om EU-valet - Börje Dahlqvist kommer att hålla ett litet föredrag angående EU-valet. Välkomna

mars 13 - 15, 2009
Björkviksgården bokad - Sonia

mars 17, 2009
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00.

mars 19, 2009
Resa till riksdagen - Centerpartiet i Björkvik åker till riksdagen och träffar riksdagsman Roger Tiefensee. Bussresa från Björkvik vid 10 tiden.
Självkostnadspris.
Anmälan till Mattias Claesson
mattias.claesson@telia.com 076-1170 846

Medlemmar med vänner och intresserade ungdomar hälsas särskilt välkomna. (Föranmälan vid årsmötet gäller)

mars 20, 2009
Fredagsfrukost

mars 25, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg fortsättning kl 18.30-20.00

mars 26, 2009
Björkviksgårdens Årsmöte - Mötets start kl 19.00

mars 27, 2009
Fredagsfrukost

mars 28, 2009
Hembygdsföreningens Årsmöte kl 14.00 i Björkviksgården -

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar håller Lennart Bergqvist en föreläsning med bilder om Björkviks hemliga flygplats. Den 22:dra årsskriften utkommer och därtill finns ny upplaga av både Björkviksboken och soldatboken samt ett särtryck om Björkviks flygplats. Dessutom emblem, äldre årsskrifter, Björkviks visor på CD-skiva och vykort. Kaffeservering. Välkomna -- även icke medlemmar!

mars 29, 2009
Årsmöte, Glindrans skolas förvaltning -

Årsmöte i Glindrans skola
Söndag den 29 mars kl 18.00
Sedavanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe serveras

mars 30, 2009
Björkviksgården bokad - SPF

april 1, 2009
Björkviksgården bokad - Bugg mellan kl 18.30-20.00

april 3, 2009
Riksdagsman på lunch i Björkviksgården -

Roger Tiefensee (C) kommer till Björkviksgården. Kom och ät lunch med honom och fråga om vad som händer i riksdag och regering. Kl 11.30-13.00.

Lunch serveras till självkostnadspris. Arr Centerpartiet och Centerkvinnorna i Björkvik.

 

april 3, 2009
Fredagsfrukost

april 4, 2009
Björkviksgården bokad - Björkviks IBK´s årsfest (Mårten Boman)

april 6, 2009
Hembygdsföreningens styrelsemöte - Styrelsemöte med Hembygdsföreningen i Hembygdsstugan Grindtorp kl. 18.30

april 8, 2009
Björkviksgården bokad - Sussie Esko kvällen mellan kl 18.00-20.00

april 12, 2009
Mörtbol Pay and Jump -

Pay and Jump på Mörtbol 12/4. För mer info gå in på www.mortbol.se under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

april 13, 2009
Hemsideutbildning - Utbildning i redigering av hemsidan.

april 13, 2009
Musik i kyrkan - Klockan 16 blir det musik i Kyrkan. Sång och spel

april 14, 2009
Sockentugan -

Tisdag 14 april kl 10.00 tas första spadtaget till Sockenstugans nya kök.

april 15, 2009
Björkviksgården bokad - Sussie Esko kvällen mellan kl 18.00-20.00

april 16, 2009
Sopplunch -

Välkommen till Sockenstugan på sopplunch, kl.12.00-13.30.

Spenatsoppa med ägg står på menyn.

Kyrkoherde Hans-Göran Ericsson berättar om Sockenstugans

byggplaner. Alla Varmt Välkomna!

april 17, 2009
Fredagsfrukost

april 18 - 19, 2009
Björkviksgården bokad - Stigtomta IF

april 18, 2009
KLRF klubbtävling hoppning - KLRF Klubbtävling hoppning. Se inbjudan under "tävlingar" på hemsidan www.klrf.net

april 19, 2009
Auktion och loppis -

Efter utrensning av vinden på Glindrans  skola blir det loppis, och på vissa utvalda saker auktion.

Sön den 19 april kl 13.00 - 16.00

Auktion kl. 15.00

Möjlighet till att delta i bakluckeloppis boka plat en timme i förväg.

bil 40 kr släp 20 kr

april 20, 2009
Björkviksgården bokad - Bygdekommitén kl 19.00

april 23, 2009
Björkviksgården bokad - Centerpartiet Mattias Claesson kl 19.00-22.00

april 24, 2009
Björkviksgården bokad - Begravning

april 24, 2009
Fredagsfrukost

april 25, 2009
KLRF Klubbtävling dressyr -

KLRF Klubbtävling dressyr 25 april. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar".

Välkommen som tävlande eller publik!

april 25 - 26, 2009
Björkviksgården prel.bokad - Micke Lang

april 30, 2009
Valborg på Vallaberget -

Valborgsmässoafton firas traditionsenligt på Vallaberget med sång, tal och fyrverkeri. Björkviks kyrkokör medverkar under ledning av Patrik Rytterström. Vårtalet hålles av Börje Dahlqvist, Björkvik. Brasan tänds 20.30.

april 30, 2009
Valborg i Glindran -

 

Samling vid Glindrans skola kl 20:45. Fackeltåg till brasan.
Vårtal
Gemensam sång

Kaffe och rabarberkaka i skolan efter brasan

Välkomna

Arrangör: Glindrans skolas förvaltning

maj 2 - 3, 2009
Björkviksgården bokad - 18-årsfest Malin Lundé

maj 8, 2009
Fredagsfrukost med Kristina Simonsson Katrineholms Kommun - Kristina är tillbaka efter en tids sjukskrivning.

maj 9, 2009
Mörtbol, Björkviks RF dressyrtävling -

På Mörtbol arrangerar Björkviks RF lokal dressyrtävling för häst, med delomgång i Allsvenskan div III. Inbjudan hittar du på www.mortbol.se  "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik! Fika och mat finns

maj 10, 2009
Mörtbol hopptävling -

Mellösa RK anordnar en lokal hopptävling för häst på Mörtbol. För mer info gå in på www.mortbol.se under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

maj 14, 2009
Sopplunch - Välkommen på lunch i Sockenstugan kl. 12,00-13,30.
Istället för soppa serveras idag sill och potatis.
Kantor Patrik Rytterström leder allsång.
Alla varmt välkomna!

maj 15, 2009
Fredagsfrukost

maj 20, 2009
Björkviksgården bokad - Begravning

maj 21, 2009
Loppmarknad på perennaväxter -

Kristihimmelsfärdsdagen anordnar Glindrans kryddklubb sin årligen återkommande populära loppmarknad på perennaväxter.

Glindrans skola kl 14.00 - 16.00

Nytt för i år kom och sälj dina egan växter mot en plats avgift.

Kryddklubben säljer sina växter och sina produkter.

Kaffeservering

maj 22, 2009
Fredagsfrukost

maj 23, 2009
KLRF Brukstävling -

KLRF Brukstävling 23 Maj. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under tävlingar

Välkommen som tävlande eller publik!

maj 23, 2009
Uthyrning av porslin Björkviksgården

maj 28, 2009
På spåret med Stavsjöventilerna -

Välkomna till Glindrans skola den 28 maj kl 19.30

På spåret med Stavsjöventilerna hjälp dem att ta ut färdrikningen och följ med på en musikalisk resa genom Sverige. Rastplats med kaffe

Arr: Glindrans skolas förvaltning

maj 29, 2009
Fredagsfrukost

maj 30, 2009
Björkviksgården bokad - Rut o Arne Asplund

maj 31, 2009
Städning Bj.gården

juni 1, 2009
Ombudsmöte i Bygdekommittén - Ombudsmöte kl 19.00

juni 2, 2009
Företagarföreningen styrelsemöte - BIT-center kl 18

juni 3, 2009
Björkviksgården bokad - Begravning

juni 5, 2009
Fredagsfrukost

juni 7, 2009
Val till Europaparlamentet - Dags att rösta.
Sockenstugan

juni 8, 2009
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00

juni 8, 2009
Hembygdföreningens styrelsemöte - Styrelsemöte med Hembygdsföreningen i hembygdstugan Grindtorp kl. 18.30

juni 11, 2009
Arbetsmöte BIT-center konferenslokalen

juni 11, 2009
Företagarföreningen arbetsmöte - Vi samlas på BIT-center och jobbar med utskick av fakturor och uppdatering av medlemsregistret

juni 11, 2009
Vargmöte för allmänheten i Björkviksgården - Jägareförbundet inbjuder till information om Vargen i björkviksgården kl 19.00-22.00.

juni 12, 2009
Fredagsfrukost sista gången innan sommaruppehållet

juni 15, 2009
Förenings stämma Björkviks Handelsfastighet e.f -

 

Kallelse till föreningsstämma och extrastämma i

Björkviks Handelsfastighet e.f

 Dag:     15 Juni 2009 

 Tid :      19.00

 Plats:    Sockenstugan Björkvik

 Sedvanliga mötesförhandlingar

 Stämman har att besluta om föreningen skall avvecklas och pengarna återbetalas till andelsägarna

 Vi ska då enl. stadgarna ha ett ytterligare ett möte och tid för detta blir:

 

Dag:     29 Juni 2009

 

Tid:       19.00

 

Plats:    Sockenstugan Björkvik

 

 

Väl mött / styrelsen

juni 19, 2009
Björkviksgården bokad

juni 20, 2009
Björkviksgården bokad

juni 20, 2009
"Dagen efter" i Parken - "Dagen efter" i Parken.  Midsommardagen mellan 20.00-01.00
Blue Print med Mattias spelar till dans på innomhusbanan.
Pub, servering, lotterier mm.

Biljettpriser:
Vuxen entré : 140:-
Under 18 år i målsmans sällskap 140:- 

http://www.bjorkviksfolketspark.com/

 

juni 21 - 24, 2009
Björkviksgården bokad för fotbollsskolan

juni 27, 2009
Björkviksgården bokad - Björkviks Jägargille

juni 28, 2009
Parken: Djurklappardag -

Djurklappardag mellan 10.00-15.00 med Allgott & Villgott.

Biljettpriser:
Familjebiljett: 190:- ( 2 vuxna + 4 barn)
Entrépris per person 60:-

Ponnyridning.
Servering, lotterier, fiskdamm mm.

 

http://www.bjorkviksfolketspark.com/

juni 28, 2009
Återvänardagen -

Återvändardagen inleds med gudstjänst i kyrkan kl 11.00 och med åtföljande sopplunch i sockenstugan. Klockan 14.00 börjar programmet vid hembygdsstugan. Temat i år är affärer och lanthandlare "Från snusbod till elva handelsbodar". De medverkande är Bröderna Bengt och Göran Fredriksson, Ulla-Britt Jansson, Björn Andersson, bröderna Rune och Ulf Österlund och Nils-Åke Wallén. Boken om Björkviks elva affärer presenteras. Utställning av en del inventarier från gamla handelsbodar. Försäljning av våra böcker, skrifter, emblem, CD och vykort. Gamla foton finns att bese i stugan.

Välkomna både nuvarande och hemvändande Björkviksbor! Kaffeservering

 

juni 29, 2009
KLRF Träningstävling dressyr -

KLRF kvällsdressyr 29 juni. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

juni 29, 2009
extra stämma i Björkviks Handelsfastighet e.f -

Kallelse till extrastämma i

Björkviks Handelsfastighet e.f

 

Sedvanliga mötesförhandlingar

 

Stämman har att besluta om föreningen skall avvecklas och pengarna återbetalas till andelsägarna

 

Vi ska då enl. stadgarna ha ett ytterligare ett möte och tid för detta blir:

 Dag:     29 Juni 2009

 Tid:       19.00

 Plats:    Sockenstugan Björkvik

 

 Väl mött / styrelsen

juli 4, 2009
KLRF dressyrtävling lokal - KLRF lokal dressyrtävling för ponny 4 juli. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

juli 5, 2009
KLRF dressyrtävling lokal - KLRF dressyrtävling lokal för häst 5 juli. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

juli 6, 2009
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00

juli 8, 2009
Konstrunda

juli 10, 2009
Björkviksgården bokad - Sonia Jansson

juli 10, 2009
Björkviksgården bokad - Sonia Jansson

juli 11, 2009
Björkviksgården bokad - Släktträff Yngve Valström

juli 14, 2009
Avvärj hotet mot Björkvik genom att småhandla mer! [e-postutskick till föreningens medlemmar] -

Servicebutiken i Björkvik är hotad!

Om inte försäljningen ökar i affären ser framtiden mörk ut. Vi i Björkvik behöver vår affär så handla i den så gott ni kan därför att:

- Servicebutiken
även är ett servicecenter för DHL, Schenker och kassagiro vid sidan om apoteket och systembolaget. Servicebutiken samarbetar dessutom med bensinstationen.

- Vi som är företagare är beroende av en levande och livskraftig landsbygd för vårt företagande.

- Huspriserna påverkas markant av tillgången på lokal service.

- Skulle affären försvinna är det inte troligt att vi någonsin får någon ny affär i Björkvik. Björkviks Handelsfastighet ekonomisk förening (BHef) är nedlagd.


För vidare information kontakta gärna Maria Jonsson i butiken, på tel: 0155-710 90 (Service Butiken) eller via mejl maria@bjorkvik.org.

                                
DET ÄR HÄR OCH NU SOM GÄLLER. STÖD AFFÄREN!

 

-Björkviks företagarförening gm styrelsen/Camilla Erlandsson-Keir och Bo Sinander

 

-/-

 

Missa inte kyrkans paneldebatt i ärendet den 27 september 2009. Se vidare http://kyrkan.bjorkvik.org

juli 15, 2009
Teaterkväll i Björkviksgården -

Kom och se Medeltida Werlden - tre gycklare berättar den smått fantastiska historien om Riddar Roland o alrunan.

Kl 19.00 börjar föreställningen.

Entré o fika i pausen: 100 kr. Familjebiljett: 2 vuxna och 3 barn 250 kr.

Förboka din biljett: Sussie Esko: 070-221 61 53 eller friteatern: 0250-55 11 00.

Varmt välkommna.

 

 

juli 20, 2009
KLRF Träningstävling hoppning - KLRF kvällshoppning 20 juli. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

juli 25, 2009
KLRF hopptävling lokal - KLRF hopptävling lokal för ponny. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

juli 25, 2009
Parken: Veterangrejornas dag - http://www.bjorkviksfolketspark.com/

juli 25, 2009
Björkviksgården bokad

juli 26, 2009
KLRF hopptävling lokal - KLRF hopptävling lokal för häst 26 juli. För mer information titta på hemsidan www.klrf.net under "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik!

juli 26, 2009
Björkviksgården prel.bokad

juli 28, 2009
Horse and Hound Hästtillbehörsrea 50% -

Tisdagen den 28 juli kl. 13.00, startar vår riktiga hästtillbehörsrea;
50% på alla täcken, sommar, vår/höst, vinter, fleece, regn, stalltäcken. Träns, kandar, senskydd, transportskydd, vojlockar, ridtäcken, spön, grimskaft, grimmor, liniment, rengöringsmedel, ridbyxor, svarta stövelskaft osv. osv...

Märken; Horseware, Mark Todd, Schockemöhle, Stübben osv. Har Du inte någon anledning att köpa till någon häst så kan Du fynda Marc O'Polo och Sebagokläder till Dig själv eller någon annan eller inredningsprylar, lampor, kuddar, servetter, osv. osv. också till 50%.

Varmt Välkomna på en riktig fynddag! Jag hoppas vi ses!

//Louise Bennet, www.horseandhound.se

juli 31 - augusti 2, 2009
Björkviksgården bokad -

Kusinträff Gunnel o Lennart

juli 31 - augusti 2, 2009
Björkviksgården bokad - Gunnel o Lennart Jansson

augusti 1, 2009
Loppis på Glindrandagen -

Vill du delta på loppis i Glindrans skolan anmälan till Björn Karlsson

skuttingebjorn@gmail.com 070-67 60 958

Bordsavg. 100 kr

Anmälan är bindande, begränsat med platser först till kvarn.

augusti 1, 2009
Glindrandagen -

Glindrandagen den 1 aug kl 11.00 - 16.00

Hantverksmarknad, Loppis, Veteranfordon på rinken hela dagen, Barn aktiviteter

Brandkårsuppvisning och cykel tial,

kl. 14.00 underhållning av Göran Fredriksson och Björn Andersson

Försäljning av program blad med lotteri, vinster i form av upplevelser i och omkring Glindran. 

augusti 3, 2009
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00

augusti 6, 2009
Björkviksgården Bord -

3 st små bord uthyrda.

augusti 8, 2009
SM-trial -

SM-trial (individuellt)
Start kl 10.00 vid Gäversgölet, Björkvik
Prisutdelning ca kl 16.00

För information och frågor välkommen att kontakta:
Mats Ohlsson tfn 0150-311 07, 070 663 98 49

augusti 8, 2009
Björkviksgården - Uthyrning av porslin till 30 personer.

augusti 9, 2009
Lag-SM trial -

SM-trial (lag)
Start kl 10.00 vid Gäversgölet, Björkvik
Prisutdelning ca kl 15.00

För information och frågor välkommen att kontakta:
Mats Ohlsson tfn 0150-311 07, 070 663 98 49

augusti 9, 2009
Utfärd längs Nunnebanan -

Busstationen kl 13.00. Första anhalten är Virå station med vändskivan. Sen går färden utmed banan så långt det går att åka med uppehåll för vissa sevärdheter och stationer. Slutmålet är Sandviken vid Bråvikens strand där eftermiddagskaffe intas. Guide under resan är Torbjörn Pettersson, Valla gård. Beräknad återkomst kl 17.00. Kostnad meddelas på bussen. Anmälningar senast den 1 Augusti till Agnes Wirengren tel 0150-30023.

Den 25 Juli kan tåget med Viråloket och vagnar ses i verkligheten vid Mariefred.

augusti 15, 2009
Björkviksgården - Uthyrning av porslin till 30 personer.

augusti 21, 2009
Fredagsfrukost. Centerpartiets gruppledare Inger Fredriksson kommer -
Inger Fredriksson, centerpartiets ordförande, kommer till BITcenter den 21 augusti ca 09.20- 10.30 för att lyssna på synpunkter på företagande på landsbygd och bygdeutveckling. Inger har tidigare på morgonen varit i Sköldinge och träffat företagare.
Om du vill göra din stämma hörd - ta chansen nu!

augusti 22, 2009
Parken: Grand Finale -

Grand Finale med en uppskattad parkenartist mellan 20.00-01.00

JohnD och 3CB

Biljettpriser:
Vuxen Entré: 220:-
Vuxen förköp: 180:- (tom 8/8)
Ungdom 0-17 år: 150:- i målsmanns sällskap.

Pub, servering, lotteri mm.
För förmånspriser, besök Kvantum i Katrineholm eller Nyköping samt Katrineholms-Kuriren.

augusti 22 - 23, 2009
Björkviksgården Stolar - Max 100 st, ev 50 st

augusti 26, 2009
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00

augusti 28, 2009
Fredagsfrukost med Marita Bengtsson - Marita Bengtsson är Regionförbundets ordförande och KFAB´s ordförande.

augusti 29, 2009
UTFÖRSÄLJNING! -

U T F Ö R S Ä L J N I N G !

Horse & Hound förbereder nu flyttningen till en ny butik (se www.horseandhound.se) i Nyköpingstrakten.

Därför startar vi den totala utförsäljningen den  

29 augusti klockan 10.00!

 

OBS-OBS-OBS-OBS:

Sebagos läckra höstkollektion har just kommit in!

Skjortor till herr & dam, tröjor i merinoull och sååå snygga västar!

 

Välkommen!

Louise Bennet

  

------------------------------------------------------------------

Ericsbergs Nytorp vägbeskrivning via Google Maps

Tel. 0150 311 64

Tel. 070 350 29 70

augusti 29, 2009
konstrunda -

Peter Thörn, Kate Shakespeare på Munkedal

Bennet Edh, Catherine Trägårdh på Lyshälla

augusti 29, 2009
Björkviksgården bokad - Sussie Esko

augusti 30, 2009
Konstrunda -

Peter Thörn och Kate Shakespeare på Munkedal

Bennet Edh och Catherine Trägårdh på Lyshälla

september 4, 2009
Fredagsfrukost

september 5 - 6, 2009
Björkviksgården bokad

september 7, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 -

På pastorsexpeditionen

september 8, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 - På pastorsexpedititionen

september 9, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 -

På pastorsexpeditionen

september 9, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 17-20 - På pastorsexpeditionen

september 10, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12

september 11, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 - På pastorsexpeditionen

september 11, 2009
Fredagsfrukost

september 12, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 12-15 - Servicebutiken

september 12, 2009
Parken: Loppis -

Loppisdagar den 7 Juni & 12 September

Tid: 10-14

Fri entré.

Bordspris: 100:-/bord oavsett om Du har med Dig eget eller inte.

Servering, lotteri mm

För anmälan se under "kontakt"

september 13, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 12-15 - Servicebutiken

september 14, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 - På Pastorsexpeditionen

september 15, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 - På Pastorsexpeditionen

september 16, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 9-12 - På Pastorsexpeditionen

september 16, 2009
Förhandsröstning kyrkovalet 17-20 - På pastorsexpeditionen

september 18, 2009
BIT Konferensrum bokat -

SV har ett möte kl 10.00

september 18, 2009
Björkviksgården bokad - Från kl 12.00

september 18, 2009
Fredagsfrukost med Studieförbundet Vuxenskolan -

SV´s två medarbetare Viktoria och Jenny som sitter på kontoret i Katrineholm kommer att närvara. Jenny har blivit anställd efter Irene. Viktoria har jobbat för SV i ett antal år så dom flesta vet nog vem hon är.

september 19, 2009
Föredrag om Björkviks flygfält -

Lennart Bergqvist kommer till Glindrans skola och berättar och visar film om Björkviks flygfält. Samt kör flygsimulator

Lör den 19 sep kl 14.00

september 19, 2009
Björkviksgården bokad

september 20, 2009
Kyrkoval, Sockenstugan 8-11, 13-20 - Val till kyrkofullmäktige i Björkvik, Stiftsfullmäktige i Strängnäs och Kyrkomötet. Kaffe servering hela dagen. Vallokalen stängd i samband med gudstjänst och lunch.

Välkommen att lägga din röst...

september 20, 2009
Städning Bj.gården

september 21, 2009
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00

september 24 - 25, 2009
Björkviksgården bokad

september 25, 2009
Välkommen till butiken i tid! -

Dags att byta batteri i bankdosan, bilnyckeln eller klockan?

På fredag 25 september kl 16 till 19  kommer Björkviks urmakare Jan Westring att vara i butiken och utföra batteribyten. Du slipper skruva själv, och självklart tas det gamla batteriet om hand på ett miljövänligt vis.

Byte av ett ’vanligt’ batteri kostar 80kr. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna in  för batteribyte och hämta nästkommande fredag. 

Om du på fredag handlar för minst 200kr betalar du endast 50kr för ett batteribyte.

Välkommen till butiken i tid! 

http://bjorkvik.org/index.pl/foretag#159

september 25, 2009
Fredagsfrukost med Kristina Simonsson Katrineholms Kommun

september 26 - 27, 2009
Kolmila och kolbullar -
Björkviks Skog & Ungdom.
Liten kolmila vid gamla kolplatsen innan grusgropen på viggartorpsvägen lördag-söndag.
Servering korv kolbullar efter 15.00

september 26, 2009
Björkviksgården bokad - Fest

september 27, 2009
Stormöte och paneldebatt om Björkviks framtid -

Söndagen den 27 september kl 1600 blir det STORMÖTE och paneldebatt i Björkviks kyrka.

 

Medverkande i panelen:

Kommunalrådet Göran Dahlström, länsstyrelsens Agneta Wikblom, Katrineholms-Kurirens Krister Wistbacka, Skavsta vice vd Joakim Lindholm, Strängnäs stifts biskop Hans-Erik Nordin.

 

Samtalsledare: Sivert Öholm

 

Sång och musik.

 

Alla som vill – kom och ställ frågor om Björkviks framtid!


Medverkande bl a Sivert Öholm som moderator och Biskopen.

 

Under senare år har vi förlorat bl a läkarmottagning, tandläkare, post och bank.

På 1800-talet föddes i Björkvik 180 barn om året. Senaste konfirmandgruppen var inte ens tvåsiffrig.

Servicebutiken är nedläggningshotad. Nu är det allvar. Möt upp i kyrkan och låt oss tillsammans rädda Björkvik!

                                                             

Titta in här igen för närmare detaljer senare.

 


Avvärj hotet mot Björkvik genom att småhandla mer!
[e-postutskick till företagarföreningens medlemmar 14 juli]

 

Servicebutiken i Björkvik är hotad!

Om inte försäljningen ökar i affären ser framtiden mörk ut. Vi i Björkvik behöver vår affär så handla i den så gott ni kan därför att:

- Servicebutiken
även är ett servicecenter för DHL, Schenker och kassagiro vid sidan om apoteket och systembolaget. Servicebutiken samarbetar dessutom med bensinstationen.

- Vi som är företagare är beroende av en levande och livskraftig landsbygd för vårt företagande.

- Huspriserna påverkas markant av tillgången på lokal service.

- Skulle affären försvinna är det inte troligt att vi någonsin får någon ny affär i Björkvik. Björkviks Handelsfastighet ekonomisk förening (BHef) är nedlagd.


För vidare information kontakta gärna Maria Jonsson i butiken, på tel: 0155-710 90 (Service Butiken) eller via mejl maria@bjorkvik.org.

                                
DET ÄR HÄR OCH NU SOM GÄLLER. STÖD AFFÄREN!

 

-Björkviks företagarförening gm styrelsen

september 28, 2009
Björkviksgården bokad - SPF

oktober 1, 2009
Sopplunch - Välkommen till Sockenstugan på sopplunch.
Kl. 12.00- 13.30
En trubadur gästar oss.

oktober 2, 2009
Fredagsfrukost

oktober 3 - 4, 2009
Björkviksgården bokad

oktober 8 - 10, 2009
Glindran Open -

Konstutställning för amatörer och proffs. Öppet kl 15 - 19 varje dag.

oktober 9, 2009
Fredagsfrukost med Kristina Simonsson Katrineholms Kommun

oktober 10, 2009
Teaterkväll i Björkviksgården -

" Tvärs över Viken"

Mer information kommer senare.

oktober 16, 2009
Fredagsfrukost. Länstrafiken FLYTTAD till 30 okt -

Besöket uppskjutet till den 30 oktober vanlig tid, kl 9-10

oktober 16, 2009
Servicebutiken - fjärrvärmeinfo -

Fredag den 16 oktober kl. 15.30 finns Maskinringen i butiken och informerar om fjärrvärme anslutning samt visning av pannan vid skolan

 

oktober 17, 2009
Björkviksgården bokad

oktober 23 - 25, 2009
Björkviksgården bokad - Gerd Nilsson

oktober 23, 2009
Fredagsfrukost

oktober 29, 2009
Sopplunch - Välkommen på sopplunch i Sockenstugan kl.12.00-13.30

oktober 30, 2009
Fredagsfrukost med länstrafiken - Göran Gullbrand besöker BIT-center

oktober 31, 2009
Mörtbol, Björkviks RF hopptävling -

På Mörtbol arrangerar Björkviks RF regional hopptävling för häst. Inbjudan hittar du på www.mortbol.se  "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik! Fika och mat finns

november 2, 2009
BIT Konferensrum prel-bokat -

www-utbidning avs www.lindskan.se
//Daniel, och Bo Sinander 070-5500000

november 6, 2009
Fredagsfrukost med Kristina Simonsson Katrineholms Kommun

november 6, 2009
Björkviksgården bokad

november 7, 2009
Städdag vid Hembygdsstugan -

Nu är det dax igen för en städning runt Hembygdsstugan innför vintern.

Start kl 9.00, tag med picknick korg, redskap och ett glatt humör.

november 9 - 12, 2009
Stora saker på gång, Björkviksgården - Nu händer det. Det kommer att genomföras pannbyte i Björkviksgården o Idrottsföreningen.

november 13, 2009
Fredagsfrukost med Studieförbundet Vuxenskolan - Marie Jonsson, projektledare i kunskapsprojekt Södermanland

november 13 - 14, 2009
Björkviksgården bokad

november 14, 2009
Mörtbol, Björkviks RF hopptävling -

På Mörtbol arrangerar Björkviks RF regional hopptävling för ponny. Inbjudan hittar du på www.mortbol.se  "tävlingar"

Välkommen som tävlande eller publik! Fika och mat finns

november 20, 2009
Fredagsfrukost med Kristina Simonsson Katrineholms Kommun

november 21 - 22, 2009
Björkviksgården bokad - BIF

november 22, 2009
Julmarknad -

Julmarknad i Glindrans skola. Den 22 nov kl. 11-15

Sedvanliga marknadsstånd

Dörrprydnader, Stickat, Tomtar, Smycken, Tunnbröd, Inlagd sill, Lappteknik, Julgodis, Bröd, Trä för att nämna något.

kaffeförsäljning,

Klass 6 från Björkviks skola sälger varmkorv, Glögg

Underhållning: kl 13.00 av The Cogies som sjunger jul och lucia sånger.

Arr: Glindrans Kryddklubb och GSF med Arr SV

november 25, 2009
BIT Konferensrum bokat - SPF har en cirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan mellan kl 10.00-14.30.

november 27, 2009
Fredagsfrukost

november 27 - 29, 2009
Julglögg & pepparkakor hos Horse & Hound -

Välkommen på helgens julglögg & pepparkakor hos Horse & Hound!

Passa på att köpa julklappar när utbudet är som bäst! Vi har julklappar från 25:- och uppåt.

Handlar du för minst 1.000 kronor så drar vi av 10% i kassan!

JULÖPPET-TIDERNA:

  Onsdag-fredag 15-19. Lördag-söndag 12-16.00.

Sista julveckan: 15.00 - 19.00

eller ring 070-350 29 70 så öppnar vi!

Välkommen!

Louise B

november 28, 2009
Björkviksgården bokad - Magnus och Conny 80-årsfest

november 30, 2009
Björkviksgården bokad - LRF årsmöte kl 19.00

december 3, 2009
sopplunch - Välkommen på sopplunch i Sockenstugan
kl.12.00-13.30.
Allsång med vår kantor; Patrik Rytterström,
"Sånger i advent"

december 4, 2009
Fredagsfrukost

december 5, 2009
Björkviksgården bokad

december 5, 2009
Julkonsert med Katrineholms Kammarkör i Bettna kyrka - Välkomna till Julkonsert med Katrineholms Kammarkör i Bettna kyrka lördagen den 5 december kl 17.00. Dirigent Ingrid Falk.

Fri entré
 
Konserten är ett sammarrrangemang mellan Åkerö Kammarmusikförening och Bettna pastorat

december 10, 2009
BIT Konferensrum bokat -

SPF har en cirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan mellan kl 10.00-14.30.

december 11, 2009
Fredagsfrukost

december 11, 2009
Björkviksgården bokad

december 14, 2009
Björkviksgården bokad - SPF

december 18, 2009
Fredagsfrukost. Sista gången för i år

januari 15, 2010
Fredagsfrukost

januari 19, 2010
Björkviksgården bokad - Qi Gong-träning med Harriet kl 19.00.

januari 22, 2010
Fredagsfrukost

januari 24, 2010
Björkviksgården bokad - Sonia

januari 25, 2010
Björkviksgården bokad - SPF

januari 29, 2010
Företagare BIT-center kl 9.00 -

Leif Öskog från Näringslivscentrum och Carina Lloyd, företagslots kommer till BIT-center idag kl 9.00-10.00.

Både gamla och nya företagare får hjälp och råd. Kom och fråga

Kaffe och smörgås serveras

Välkommna


Se även allmänbildande filmen som Svenskt Näringsliv gjort om tekniken på Backavallen – ”Spillvärme håller vintern borta”.

http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Katrineholm-i-media/Spillvarme-haller-vintern-borta/ 

Med vänliga hälsningar

Förvaltning för Näringsliv och Tillväxt

 

januari 29 - 30, 2010
Björkviksgården bokad

januari 31, 2010
Björkviksgården bokad -

Qi Gong-träning med Harriet kl 17.00, Stora salen.

Idrottsföreningen kl 17.00, Lilla salen plus köket. 

 

februari 4, 2010
Björkviksgården bokad - Styrelsemöte kl 19.00.

februari 5, 2010
Fredagsfrukost

februari 6, 2010
Björkviksgården bokad

februari 9, 2010
Björkviksgården bokad - Möte kl 18.00

februari 9, 2010
BIT Konferensrum bokat - Hembydsföreningen styrelsemöte kl 18.30.

februari 12, 2010
Fredagsfrukost

februari 17, 2010
Björkviksgården bokad kväll - BIF kl 18.00

februari 19, 2010
Fredagsfrukost

februari 19 - 21, 2010
Björkviksgården bokad -

Köket bokat för matlagning till http://budo.bjorkvik.org/ träningsläger i Björkvikshallen.

Resten av lokalen kan efter förfrågan vara möjlig att hyra.

februari 20 - 21, 2010
budo.bjorkvik.org -

Katrineholms budocenter har träningsläger med övernattning lördag-söndag med uppehåll lör 1330-1530. Gäster från bl a Kalmar Budoklubb.
Mer info www.katrineholmsbudocenter.se under nyheter.

februari 24, 2010
Björkviksgården bokad

februari 26, 2010
Fredagsfrukost m Leif Öskog - Roger Andersson, Katrineholms Logistikcentrum.

mars 1, 2010
Björkviksgården bokad - Möte kl 18.00

mars 4, 2010
Årsmöte i Glindrans Idrottsklubb -

Väkomna på årsmöte i klubblokalen den 4 mars kl 19:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Revidering av stadgar

Kaffe

mars 5 - 7, 2010
Björkviksgården STÄNGD

mars 5, 2010
Fredagsfrukost m internationellt besök - Regina Westas har med besökare från Holland

mars 6, 2010
BIT Konferensrum bokat - Hembydsföreningen

mars 6, 2010
Cykeltrial tävling i Björkvikshallen - Välkommen och se på cykeltrial.
Kval 11-15  Finaler 17-19.30

SE mer på klubbens hemsida

mars 9, 2010
BIT Konferensrum bokat - Företagareföreningen styrelsemöte kl 18.00

mars 12, 2010
Invigning av Yngaregårdens restaurang -

Fredag den 12 mars klockan 12.00 är det festlig invigning för allmänheten på Yngaregårdens restaurang.
Dagen till ära så serveras en buffé med ett axplock av ”Dagens rätt”. Invigningstalare är kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Kommunen öppnar Yngaregårdens restaurang med förhoppningen att det ska bli en ny mötesplats, detta som ett led i vårt och Björkvikbornas gemensamma arbete för en levande landsbygd.
Till invigningen behövs en anmälan för att komma och avnjuta lunchbuffén – telefon 0155-753 05.

Invigningspris: 45 kronor! Restaurangen har öppet alla dagar och serverar en dagens rätt med tillhörande salladsbuffé, bröd, smör och dryck. Kaffe på maten ingår.
Öppettider varje dag klockan 12.00-13.30.
Det går även bra att hämta en matlåda med tillhörande sallad, bröd och dryck.
Matsedel kan hämtas i restaurangen.

http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Nyhetslista1/Yngaregardens-restaurang-oppnar-for-allmanheten/

mars 12, 2010
Fredagsfrukost

mars 12 - 14, 2010
Björkviksgården bokad

mars 14, 2010
Årsmöte i Glindrans skolas förvaltning -

Välkomna på årsmöte i Glindrans skolas förvaltning. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kaffe

Årsmötet är i Glindrans skola kl 18:00

mars 18, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Göran Nilsson

mars 19, 2010
Fredagsfrukost

mars 19 - 21, 2010
Björkviksgården bokad

mars 24, 2010
Årsmöte

mars 25, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Bygdegårdsföreningen Årsmöte kl 19.00.

mars 26, 2010
Fredagsfrukost m Leif Öskog och Victoria Amanius, NyföretagarCentrum - Victoria Amanius berättar om Nyföretagarcentrum

mars 27, 2010
Påsk på Ängbygård - En familjedag i påskens tecken. Kom och klappa djuren som finns
på gården, prova på att tova en kyckling, njut av en fika, handla
hembakat bröd och annat påskgott.
Varmt välkomna mellan kl.11.00-15.00

mars 27, 2010
Björkviksgården bokad -

Hembygdsföreningens Årmöte kl 14.00.

Det blir ordförandebyte efter 23 år och till detta årsmöte kommer efter årsmötesförhandlingarna att visas en filmkavalkad över en del av programmet på Återvändardagarna.

Den 23:e årsskriften utkommer och en skrift om Nunnebanan som dokumenterades 1982 har tryckts upp. Dessutom finns alla våra andra alster att köpa.

Välkomna - Vi bjuder på kaffe och tårta!

mars 29, 2010
Björkviksgården bokad - SPF

mars 30, 2010
Företagarföreningen årsmöte - När: 30 mars 2010 kl 1830 Var: Djupviks kursgård Vem: Företagarföreningens medlemmar med respektive Vad: Mötesförhandlingar och mingel samt presentationer

april 9, 2010
Fredagsfrukost

april 9 - 10, 2010
Björkviksgården bokad

april 16, 2010
Fredagsfrukost

april 17, 2010
Björkviksgården bokad -

Björkviks Idrottsförening

april 22, 2010
Björkviksgården bokad - Björkviks socialdemokratiska förening. Kl 17.00-21.

april 22, 2010
Öppet möte om sjukvården - Öppet möte om sjukvården i Sörmland, Katrineholm, Björkvik. Björkviksgården kl 18.30.

april 23, 2010
Fredagsfrukost

april 24 - 25, 2010
Björkviksgården bokad

april 24, 2010
Musikcafé i Björkviksgården -

Kl 14.00 slår vi upp portarna för ett Musik Café med Elisabeth Lord, Tommy Gunnarsson, Göran Fredriksson o Björn Andersson som kommer att spela, sjunga o dricker kaffe tilsammans med er. Lotteri.

Entré inkl kaffe med dopp 60:-

Varmt välkommna

Arr: Bygdegårdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan

april 27, 2010
Björkviksgården bokad kväll

april 28, 2010
Björkviksgården bokad kväll. Ett angeläget föredrag: SKYDDA DITT BARN PÅ INTERNET -

 Dag Öhrlund kommer till Björkviksgården och håller ett föredrag om att skydda sitt barn på Internet. Internet är ett fantastiskt hjälpmedel men också ett lalöst land. Genom kunskap och gott föräldraskap kan man förhindra att barn råkar illa ut.

Du är välkommen kl. 18.00-ca 20.00 att lyssna, lära och fråga.

 

april 30, 2010
Fredagsfrukost (INSTÄLLT)

april 30, 2010
Valborgsmässofirande på Vallaberget -

Valbordgsmässoafton firas traditionenligt på Vallaberget med sång, tal och fyrverkeri.

Björkviks kyrkokör medverkar under ledning av Patrik Rytterström. Talet till våren hålles av Rolf Edström.

Brasan tändes kl 20.30.

april 30, 2010
Valborg i Glindran -

Valborgsfirande vid Glindrans skola elden tänds kl 21.00

Fackeltåg från skolgården

Vårtalare

Efter brasan kaffe och kaka i skolan.

Arr: Glindrans skolas förvaltning

maj 1, 2010
Barnbasar -

Försäljning av barnkläder, leksaker kort sagt allt som är bra för barn.

Sockenstugan den 1 maj kl 10.00 - 14.00

Begränsat antal säljare så anmäl ditt deltagande till Jenny Lind 070-22 99 059, info@markplan.net

inlämning tor och fre 29 30 april mellan 17 - 19

Arr: Björkviks Folkets park

maj 7, 2010
Fredagsfrukost

maj 9, 2010
Vårstädning vi Hembygdsstugan -

Vårstäsning vid Hembygdsstugan

söndagen den 9 maj kl.9.00

Medtag egen kratta eller dyligt och kaffekorgen

Arr: Björkviks Hembygdsförening

maj 11, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Bygdegårdsföreningen kl 19.00

maj 14, 2010
Fredagsfrukost (INSTÄLLT)

maj 16, 2010
loppis på perenna växter och prylar -

Loppmarknad på perenna växter vid Glindrans skola        söndagen den 16 maj kl 14.00

försäljning på skolgården kom och plocka upp dina växter

avg för plats 100 kr

Har du andra prylar som du vill sälja så går det bra inne i skolan Föranmäl till Björn Karlsson 070-67 60 958, skuttingebjorn@gmail.com

Vid frågor kontakta Agneta Sääf 0150-311 15

Arr: Glindrans krydd klubb och Glindrans skolas förvaltning 

maj 17, 2010
Sista ansökningsdag för SKAPA-stipendiet - I varje län får länsfinalisterna 20 000 kr. Dessutom tävlar man nationellt om 480 000kr! Läs mer på http://www.stiftelsenskapa.se/Documents/Affisch_2010.pdf

maj 17, 2010
Blomskotts auktion i Glindran - Centerkvinnorna ordnar blomskottauktion i Glindrans skola. Start 19. Auktion och sedan gemensamt kaffe. Alla är välkomna.

maj 21, 2010
Fredagsfrukost

maj 23, 2010
Loppis i Björkviks Folkets Park -

Loppis den 23 maj mellan 10 14

bords avg. inne 150 kr ute 100 kr

Anmälan till Jenny Lind 070-22 99 059 info@markplan.net

Arr:Björkviks Folkets Park

maj 28, 2010
DISCO i Björkviksgården -

Mellan kl 17.30-22.30 kör vi en discokväll, Förskoleklass t o m Årskurs 6.

 

juni 4, 2010
Fredagsfrukost

juni 11, 2010
Fredagsfrukost

juni 12 - 13, 2010
Björkviksgården bokad

juni 15, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Kl 18.00-21.00.

juni 18, 2010
Fredagsfrukost (sista gången innan sommaren)

juni 21 - 23, 2010
Björkviksgården bokad, Fotbollsskolan

juni 22, 2010
BIT Konferensrum bokat efterm. - LRF Norrköping

juni 25, 2010
(Fredagsfrukost sommaruppehåll )

juni 26, 2010
Björkviksgården bokad

juli 1 - 2, 2010
Horse & Hound utförsäljning - Horse & Hounds butik, flyttad från Björkvik till Nyköping, har total utförsäljning tor 1 och fre 2 juli 10-18.
Välkommen!
Östra Storgatan 13, 611 34 Nyköping
Tel. +46 (0) 70 350 29 70

juli 1, 2010
Björkviksgården bokad

juli 2, 2010
Mins 40-50-60-talet - Minns du -40-50-60-talen??? Välkommen till en levande utställning av Gamla bilar, traktor, mc, moped, cyklar, verktyg och andra grejor från tider som flytt…. Kom till Yngaregårdens trädgård fred den 2 juli mellan kl 14 00 och 16 00. Kaffe / saft och bulle o kaka serveras pris 5 kr/pers Alla hjärtligt välkomna! BjörkviksPRO/Yngaregården

juli 2, 2010
Fredagsfrukost (sommaruppehåll)

juli 4, 2010
Återvändardagen -

Återvändardagen inleds med gudstjänst i kyrkan kl 11.00 och med åtföljande sopplunch i sockenstugan.

Klockan 14.00 börjar programmet vid hembygdsstugan. Temat i år är Björkviks sjöar med sång och musikprogram av bröderna Bengt och Göran Fredriksson tillsammans med sina kunniga medhjälpare.

Försäljning av våra böcker, skrifter, emblem, CD och vykort. Gamla foton finns att titta på i stugan.

Välkomna både nuvarande och hemvändande Björkviksbor!

Kaffeservering.

juli 9, 2010
Fredagsfrukost (sommaruppehåll)

juli 10, 2010
Rally. Ssnykvarnsvägen - Specialsträcka börjar mellan kiosken och fotbollsplan parkera vid kiosken/ butiken eller fotbollsplan/ björkviksbyggdegård.

juli 15, 2010
Björkviksgården bokad

juli 16, 2010
Fredagsfrukost (sommaruppehåll)

juli 16, 2010
Björkviksgården bokad - Sussie Esko

juli 19, 2010
Simskola -

Glindrans Idrottsklubb arrangerar simskola vid Åmundstorp under 14 dagar med start den 19 juli. Anmälan sker på plats från kl 10.00 den 19:e juli. Kostnad: 250 kronor. (För märkestagare är simskolan kostnadsfri.) Lärare och assistent finns på plats mellan kl 11:00-14:00 under simskolan.

Alla är välkomna att simma för simborgarmärket

För ev frågor kontakta Anita "Kalle" Jonasson på tfn 070-33 08 400.

juli 23, 2010
Fredagsfrukost (sommaruppehåll)

juli 24 - 25, 2010
Björkviksgården bokad

juli 27, 2010
Vandring i Rihagen, Marieberg -

Vandring och besök vid Rihagen och Marieberg

Tisdagen den 27 juli guidar Lars Hermelin vid Rihagen och Marieberg samt berättar om hembygdsföreningens grundare Ernst Hermelin. Möjlighet att köpa kaffe vid Marieberg.

Samling vid hembygdsstugan kl 18.

juli 30, 2010
Fredagsfrukost (sommaruppehåll)

juli 31, 2010
Söndagskonsert i kyrkan -

Konsert i kyrkan söndag kl 16. Visas på http://bjorkvik.org/index.pl/pa_gang (men inte i evenemangskalendern pga att den inte hanterar månader med sex veckor).

Öhrwall & co

 

Bjuder välkända låtar och nyskrivna alster!

 

 

 

 Cecilia Öhrwall sång & piano

 

 Esbjörn Öhrwall gitarr

 

Ylva Nilsson cello

 

Söndag 1 Augusti 16.00

Björkviks kyrka

Fri entré!

 

augusti 1, 2010
unnamed -

Öhrwall & co

 

Bjuder välkända låtar och nyskrivna alster!

 

 Cecilia Öhrwall sång & piano

 

 Esbjörn Öhrwall gitarr

 

Ylva Nilsson cello

 

Söndag 1 Augusti 16.00

Björkviks kyrka

Fri entré!

 

 

www.celiamusic.com

 

augusti 6, 2010
Fredagsfrukost (sommaruppehåll)

augusti 6, 2010
unnamed - grillafton företagarföreningen på marieberg mingel fram till 19.00 välkomna

unnamed - grillafton företagarföreningen på marieberg mingel fram till 19.00 välkomna

Företagarföreningens grillafton - Företagarföreningen håller traditionsenligt sin årliga grillafton på Marieberg. Mingel mellan 18 och 19 och därefter grillning. Möjlighet ges att presentera dig och ditt företag. Som alltid är partner/sambo etc välkommen. Föranmäl gärna deltagande till jan.westring snabel-a bjorkvik.org. Välkomna //Styrelsen

augusti 6, 2010
Musik på Magasinet -

Musik på Magasinet vid Hedetorp, Glindran

6 aug kl. 19 Harpan i centrum

7 aug kl. 19 Från Bach till Beatles

Medverkande: Lotta Pettersson Van den Poel Klarinett

Clara Heinemann Harpa, Åsa Karlberg Flöjt, Niklaas Veltman Cello, Eva Pettersson Veltman Fagott

Servering i pausen Arr: Pettersson Veltman

Biljettpris En konsert 80 kr två konserter 140 kr Barn under 15 år gratis.

Vägbeskrivning följ skyltar från från Glindrans skola

VÄLKOMNA

augusti 7, 2010
Glindrandagen -

Glindrandagen arrangeras vid Glindrans skola kl 11.00-16.00. Marknadsbord, Loppis, uppvisning av brandkåren, underhållning
m m.

För bokning av loppisbord, välkommen att kontakta Björn
tfn 070-67 60 958

För bokning av marknadsbord, välkommen att kontakta Anya
tfn 070-29 12 173

Välkomna

Glindrans skolas förvaltning

augusti 7, 2010
Musik på Magasinet -

Musik på Magasinet vid Hedetorp, Glindran

6 aug kl. 19 Harpan i centrum

7 aug kl. 19 Från Bach till Beatles

Medverkande: Lotta Pettersson Van den Poel Klarinett

Clara Heinemann Harpa, Åsa Karlberg Flöjt, Niklaas Veltman Cello, Eva Pettersson Veltman Fagott

Servering i pausen Arr: Pettersson Veltman

Biljettpris En konsert 80 kr två konserter 140 kr Barn under 15 år gratis.

Vägbeskrivning följ skyltar från från Glindrans skola

VÄLKOMNA

augusti 8, 2010
utfärd utmed Björkviks sjöar -

Utfärd utmed Björkviks sjöar den 8 Augusti

Samling VID Busstationenkl 13                                  

Färden Går utmed en del AV VARA sjöar sa langt DET Går Att Åka MED Uppehåll FÖR vissa sevärdheter. Eftermiddagskaffe Intas i Djupviks kursgård.

Guide under Resan Känner jag mig sminkad Claes Wislander Med flera.

Beräknad återkomst kl 17.

Kostnad Meddelas in Bussen.

Anmälningar Senast den 1 Augusti till

Claes Wislander tel 0155-74912

Arr: Björkviks Hembygdsförening

augusti 13, 2010
Fredagsfrukost (UPPSTART)

augusti 14 - 15, 2010
Björkviksgården bokad

augusti 15, 2010
Göran Dahlström inviger bygdekontoret -

Se brevlådeutskick eller kontakta bygdekommittén för mer information

augusti 16, 2010
BIT-Center bokat - Hela Sverige ska leva Sörmland styrelsemöte

augusti 19, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Björkviks Bygdegårdsförening styrelsemöte kl 19.00.

augusti 20, 2010
DISCO i Björkviksgården

augusti 20, 2010
Fredagsfrukost

augusti 23, 2010
Björkviksgården bokad kväll. Bygdekommittén - Björkviksbygdekommitté har ombudsmöte kl 19.00.

augusti 27, 2010
Fredagsfrukost

augusti 29, 2010
Björkviksgården bokad

september 3, 2010
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Leif har en representant från ALMI Företagspartner med sej denna morgon mellan kl 9.00-10.00.

ALMI är till för att stötta Företagsverksamhet (gå gärna in på www.almi.se för mer information).

Kom, lyssna och fråga

Kaffe och smörgås serveras

Välkommen

september 3, 2010
Björkviksgården bokad kväll

september 4 - 5, 2010
Björkviksgården bokad

september 9, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

september 10, 2010
Fredagsfrukost

september 16, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

september 16, 2010
Björkviksgården bokad kväll

september 17, 2010
Fredagsfrukost

september 18, 2010
Glindranloppet -

Glindrans IK arrangerar Glindranloppet kl 13:00

Ett trevligt motionslopp där du själv väljer nivå. Gå, spring eller cykla 3 km  6,7 km  10 km 21 km  eller 42 km. (Deltagande sker på egen risk)

Start och målgång är vid Glindrans fd skola. Anmälan från kl 11.30. Servering

Startavgift: 20 kr (varm korv ingår)

Välkomna!

Upplysningar: Jonas 0150-311 61, Birgitta 0150-34 60 42

september 19, 2010
Björkviksgården bokad - Mellan kl 12.00-16.00.

september 23, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

september 24, 2010
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna Fredags morgon mellan kl 9.00-10.00 kommer det en kvinna från Lindköpings Universitet som heter Emma Hansson.

Kom, lyssna och fråga

Kaffe och smörgås serveras

Välkommen

september 25 - 26, 2010
Björkviksgården bokad

september 27, 2010
Björkviksgården bokad - SPF (modevisning)

september 29, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Björkviks Amatörteater har Årsmöte mellan kl 19.00-20.00

september 30, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

oktober 1, 2010
Glindran Open 2010 -

Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs

Vernissage fredag den 1 okt kl. 12-16

2 och 3  oktober kl. 12-16

Arr: Glindrans skolas förvaltning

  

oktober 2, 2010
Glindran Open 2010 -

Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs.

Vernissage fredag 1 okt kl. 12-16

2 och 3 okt kl. 12 - 16

Arr: Glindrans skolas förvaltning

oktober 3, 2010
Glindran Open 2010 -

Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs.

Vernissage fre 1 okt kl. 12 - 16

2 - 3 okt kl. 12 - 16

Arr: Glindrans skolas förvaltning

oktober 3, 2010
Björkviksgården bokad - Mellan kl 15.00-18.00

oktober 4, 2010
Björkviksgården bokad kväll. Bygdekommittén - Kl 18.00

oktober 7, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Gerd Nilsson

oktober 7, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

oktober 8 - 10, 2010
Björkviksgården bokad - Gerd Nilsson

oktober 14, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Gerd Nilsson

oktober 14, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

oktober 15 - 17, 2010
Björkviksgården bokad - Gerd Nilsson

oktober 21, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

oktober 21, 2010
Björkviksgården bokad kväll - Björkviks Amatörteater har Årsmöte mellan kl 19.00-20.00

oktober 23 - 24, 2010
Björkviksgården bokad - Idrottsföreningens Årsfest

oktober 25, 2010
Städning Björkviksgården

oktober 27, 2010
Björkviksgården bokad kväll

oktober 28, 2010
BIT Konferensrum bokat - Mellan kl 13.00-15.30

oktober 29, 2010
Fredagsfrukost med Leif Öskog och Björn Winnberg Persson. Mark och exploateringsfrågor -

Åter ingen kommer Björn Winnber Persson hit igen mellan kl 9.00-10.00.

Kom, lyssna och fråga

Kaffe och smörgås serveras

Välkommen

oktober 29, 2010
DISCO i Björkviksgården

november 5, 2010
Fredagsfrukost

november 6, 2010
Björkviksgården bokad -

Anders Bergqvist och Gustav Fredriksson har 70-årsfest.

november 7, 2010
Städning Björkviksgården

november 12, 2010
Fredagsfrukost

november 13 - 14, 2010
Björkviksgården prel.bokad

november 17, 2010
Björkviksgården bokad kväll - LRF möte kl 18.00-

november 18, 2010
Björkviksgården bokad kväll -

Mellan kl 17.30-21.00.

november 19, 2010
Fredagsfrukost

november 21, 2010
Julmarknad i Glindran 11-15 - AA GLINDRANS SKOLA SÖNDAGEN DEN 21 NOV KL. 11 - 15 Marknadens innehåll: Smycken, Dörrprydnader, Tunnbröd, Bröd, Kryddor, Stickat, Lappteknik, Vävt, Bruksföremål av lera och glas, Träalster, Näverarbeten Klass 6 från Björkviks skola säljer glögg och varm korv med bröd Kaffeservering av Glindrans Kryddklubb VARMT VÄLKOMNA Glindrans Kryddklubb

november 22, 2010
Björkviksgården bokad kväll

november 25, 2010
Björkviksgården bokad kväll -

Distriktstyrelsen för Bygdegårdarna möte kl 19.00-

november 26, 2010
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna Fredags morgon mellan kl 09.00-10.00 kommer det en man med namnet Mats Hedberg från Katrineholms kommun, han har hand om Kommunikationer på landsbygden.

Kom, lyssna och fråga

Kaffe och smörgås serveras

Välkommen

november 27, 2010
Jan-Olof Blomster 60 år i Björkviksgården -

Jag firar min 60 årsdag med öppet hus i Björkviksgården idag mellan kl 14.00-17.00.

Varmt välkommna

Jan-Olof Blomster, Svenstorp, Björkvik

 

november 29, 2010
Björkviksgården bokad kväll -  Kunskapsprojekt Södermanland har utbildning mellan kl 17.30-21.00.

november 29, 2010
Studie- och yrkesvägledning i biblioteket - Monika Karlsson kommer till biblioteket kl.15.00-19-00

november 29, 2010
Bygdekommittén styrelsemöte - Bygdekommittén har styrelsemöte i biblioteket kl 19.00.

december 3, 2010
Fredagsfrukost

december 4, 2010
Björkviksgården bokad kväll

december 5, 2010
Björkviksgården bokad

december 8, 2010
Julfika - Julfika för Oppinovas medlemmar och de som vill bli medlemmar. Maila till martinsolsson@gmail.com om du vill komma eller ring/smsa 070-47 13 516 Plats: Made in Katrineholm företagshotell på Köpmangatan 19 i Katrineholm

december 10, 2010
Fredagsfrukost

december 13, 2010
Björkviksgården bokad - SPF (lucia)

december 16, 2010
Björkviksgården bokad kväll

december 17, 2010
Fredagsfrukost - Sista fredagsfrukosten för i år på BIT-Center.

december 17, 2010
DISCO i Björkviksgården

december 27, 2010
Bygdekontoret öppet - Den 27 december är bygdekontoret öppet i biblioteket i skolan mellan kl.16.00 och 19.00. Övrig tid kan bygdekontoret nås via telefon eller e-post.

januari 3, 2011
Bygdekontoret öppet - Bygdekontoret är öppet i biblioteket kl.16.00-19.00. Övrig tid kan bygdekontoret nås per telefon eller e-post.

januari 12, 2011
Björkviksgården bokad - Bygdekommittén inbjuder till inspirationsträff i bygdegården för att prata om bygdekontoret. Alla sockenbor är välkomna!

januari 12, 2011
Stormöte om Bygdekontoret - Inspirationsträff Det efterlängtade Bygdekontoret finns på plats. Nu gäller det att fylla det med verksamhet. Vad vill DU att bygdekontoret ska göra för dig, din förening eller ditt företag? Onsdag 12 januari klockan 18,30 ses vi i Björkviksgården för att slå våra kloka huvuden ihop och bolla önskemål, tankar, idéer och förslag till vad vi vill att vårt bygdekontor ska innehålla. Alla som bor i Björkviks socken hälsas hjärtligt VÄLKOMNA! Björkviks Bygdekommitté

januari 14, 2011
Fredagsfrukost - Årets första fredagsfrukost. Alla som vill och kan hälsas välkomna till fredagsfrukost mellan kl.9.00-10.00 i BIT-Center på Vedebyvägen 65B, gamla Folktandvården.

januari 14, 2011
JulgransplundringsDisco i Björkviksgåren - Förskolan till 6:orna.

januari 17, 2011
Studie- och yrkesvägledning i biblioteket - Monika Karlsson finns i biblioteket kl.15.00-19.00

januari 21, 2011
Fredagsfrukost

januari 23, 2011
Björkviksgården bokad -

Mellan kl 14.00-18.00

januari 27, 2011
Björkviksgården bokad kväll

januari 28, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Tema denna morgon blir med Henrik Rudin ordförande för företagarna KFV.

 

februari 1 - 3, 2011
Björkviksgården bokad - Ambulans sjukvården. Mellan kl 8.30-16.00.

februari 1, 2011
Företagarföreningen styrelsemöte -

Företagarföreningen styrelsemöte
1 feb kl 18 @BIT-center

februari 2, 2011
Studiebesök - Första studiebesöket för 2011. Mer info kommer om plats tid allmän info

februari 4, 2011
Fredagsfrukost

februari 8 - 10, 2011
Björkviksgården bokad - Ambulans sjukvården. Mellan kl 8.30-16.00.

februari 10, 2011
Björkviksgården bokad kväll - Björkviks Bygdegårdsförening syrelsemöte kl 19.00.

februari 11, 2011
Fredagsfrukost

februari 12 - 13, 2011
Björkviksgården bokad

februari 14, 2011
Studie- och yrkesvägledning i biblioteket - Monika Karlsson finns i biblioteket kl.15.00-19.00

februari 15 - 17, 2011
Björkviksgården bokad - Ambulans sjukvården. Mellan kl 8.30-16.00.

februari 18, 2011
Fredagsfrukost

februari 21 - 24, 2011
Ev. Björkviksgården STÄNGD

februari 25, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Vi får besök av Mattias Tim som är VD på KFV marknadsföring.

Varmt välkommna.

februari 25, 2011
DISCO i Björkviksgården

februari 28, 2011
Björkviksgården bokad kväll

februari 28, 2011
Årsmöte BIF -

Björkviks IF har årsmöte kl 19.00 i Björkviksgården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe serveras

mars 4, 2011
Fredagsfrukost

mars 6, 2011
Företagareningen årsmöte i Sockenstugan -

OBS: Ny plats pga pågående arbete i bygdegården. Mötet blir istället i sockenstugan vid kyrkan.

Kl 18 i Sockenstugan.

Årsmötesförhandlingar.
Förtäring.

Hasse Haglund, IT-chef katrineholms kommun, berättar om erbjudandet att ansluta till internet via fiber.
Peter Bratt berättar om ångslupen Munter.

Medtag gärna en gäst. Föranmäl deltagande senast 28 februari.

mars 6, 2011
Årsmöte Glindrans IK -

Glindrans IK årsmöte i lokalen kl 19:00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe serveras

mars 11, 2011
Fredagsfrukost

mars 15, 2011
BIT Konferensrum bokat -

Uppbokad mellan kl 9.00-12.00.

mars 17, 2011
BIT Konferensrum bokat -

Bokat mellan kl 9.00-12.00

mars 18, 2011
Fredagsfrukost

mars 19, 2011
Loppis i Glindrans Skola -

Lördag 19 mars 2011 kl 11 - 15 fyller vi hela skolan med loppisbord.

Vill du hyra ett loppisbord för 50 kr så anmäl dig senast 14 mars till:

Björn Karlsson på mobiltel 0706760958 eller e-post skuttingbjorn@gmail.com

Kaffeservering

Välkomna!

Glindrans Skolas Förvaltning

mars 20, 2011
Årsmöte GSF -

Glindrans skolas förvaltning har årsmöte kl 18:00 i skolan

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe serveras 

mars 21, 2011
Studie- och yrkesvägledning i biblioteket - Monika Karlsson finns i biblioteket kl.15.00-19.00

mars 22, 2011
BIT Konferensrum bokat - Uppbokad mellan kl 9.00-12.00

mars 23, 2011
Bygdegårdsföreningen årsmöte i Björkviksgården - Kl 19.00 i Björkviksgården.

mars 25, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Anne Hoffstedt kommer, hon är nyantälld på Nyföretarecentrum.

Varmt välkommna

mars 25, 2011
Björkviksgården prel.bokad

mars 28, 2011
Bygdekommittén möte i Björkviksgården - Kl 19.00 i Björkviksgården

mars 28, 2011
unnamed - Fiskestämma Klocktornet Hagbyberga kl 19  28 mars

mars 29, 2011
Björkviksgården bokad - SPF

mars 29, 2011
BIT Konferensrum bokat - Uppbokad mellan kl 9.00-12.00

april 1, 2011
Fredagsfrukost

april 2, 2011
Hembygdsföreningen: Årsmöte -
Hembygdsföreningen har årsmöte lördagen den 2 april kl 14.00 2011 i Björkviksgården.

april 2, 2011
Björkviksgården bokad - Mellan kl 12.00-18.00

april 4 - 15, 2011
Ev. Björkviksgården STÄNGD

april 5, 2011
BIT Konferensrum bokat - Uppbokad mellan kl 9.00-12.00

april 7, 2011
Stavsjöventilerna i Glindrans Skola -

Stavsjöventilerna bjuder på musikalisk underhållning med allsång i Glindrans Skola kl 19:00 torsdag 7 april.

Fikapaus.

Entre 80 kr.

Arr Glindrans Skolas Förvaltning

april 8, 2011
Fredagsfrukost

april 12, 2011
BIT Konferensrum bokat - Uppbokad mellan kl 9.00-12.00

april 15, 2011
Fredagsfrukost

april 16, 2011
Björkviksgården prel.bokad

april 19, 2011
BIT Konferensrum bokat - Uppbokad mellan kl 9.00-12.00

april 22, 2011
Fredagsfrukost

april 29, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna Fredags morgon mellan kl 09.00-10.00 kommer det en man med namnet Joyce Lundin från Katrineholms kommun, han har hand om Mikrofinansiering.

Kom, lyssna och fråga

Kaffe och smörgås serveras

Välkommen

april 29, 2011
DISCO i Björkviksgården

maj 3, 2011
Björviksgården bokad kväll

maj 6, 2011
Fredagsfrukost

maj 12, 2011
Björkviksgården bokad - Kriminalvårdens transporttjänst kl 9.00-12.00

maj 13 - 15, 2011
Björkviksgården prel.bokad

maj 13, 2011
Fredagsfrukost

maj 19, 2011
Björkviksgården bokad - Kriminalvårdens transporttjänst kl 9.00-12.00

maj 20, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna morgon får vi besök av EU-samordnare Catharina Marklund

Katrineholms kommun har möjligheter att med hjälp av EU-medel finansiera projekt som syftar till stärkt konkurrenskraft och susselsättning under programperioden 2007-2013.

Förvaltningen Näringliv och Tillväxt stödjer förvaltningarna och näringslivet med att ansöka om stöd för projektideér. Vi hjälper till med analys, rådgivning och att skriva ansökningar.

Varmt välkommna

maj 22, 2011
Loppis på perennaväxter - Sälj dina överblivna växter på loppis i Glindrans skola kl.11-15 sön den 21 maj Växtförsäljning sker utomhus Ingen föranmälan, bords pris 50:- I skolan kommer gammaldags hantverk att visas, det går även att prova på det. Arr: Glindrans Kryddklubb

maj 26, 2011
Björkviksgården bokad - Kriminalvårdens transporttjänst kl 9.00-12.00

maj 27, 2011
Fredagsfrukost

maj 27, 2011
DISCO i Björkviksgården

maj 28, 2011
Premiär för Ångslupen Munter - Destination Munter-bygden får sin första nöjestur. Båten byggdes 1879 i Lidköping och har efter 10 000 timmar återuppstått och även blivit officiellt k-märkt. Plats: Vrena Hamn, Pilgrimsbo Båten behöver ett djup på 90cm och det finns utrymme för att bygga nya bryggor. Kontakta föreningen om du är intresserad av att bidra. www.munter.nu

maj 30, 2011
Munter Vrena -> Kjulsta - Första beställda turen. I Hallbosjön.

juni 3, 2011
Fredagsfrukost inställt

juni 6, 2011
Björkviksgården bokad - Centern

juni 7, 2011
960 miljoner kronor -

Så mycket är marknads-föringsvärdet värt för Stockholmsregionen tack vare Millennium-filmerna.

Tillsammans med Filmregion Stockholm-Mälardalen, Regionförbundet Sörmland och Film i Sörmland har Nyköpings kommun beställt en rapport som visar vilka effekter filminspelningar har för de platser där filmer spelats in. Rapporterna kommer att redovisa Millennium-filmerna, Inga Lindström-filmerna, PUSS samt reklamfilmer. Rapporten om Millennium-filmerna är klar och du kan läsa den här. Övriga kommer att presenteras på ett seminarium i Nyköping den 7 juni.

Hollywoodversionen med Daniel Craig och Rooney Mara regisseras av David Fincher (Se7en och The Social Network) är delvis inspelad på Hofsta i Björkvik.

juni 10, 2011
Fredagsfrukost

juni 15, 2011
Björkviksgården bokad kväll

juni 17, 2011
Fredagsfrukost

juni 19, 2011
Björkviksgården bokad - Fotbollsskolan

juni 20 - 22, 2011
Fotbollsskolan i Björkviksgården

juni 21, 2011
Björkviksgården bokad kväll

juni 24, 2011
Fredagsfrukost sommaruppehåll t o m 12 Aug

juli 11 - 23, 2011
simskola - Simskolan drivs i år på Fagerön i Näsnaren mellan den 11 juli och 23 juli kl 11.00-14.00. Samling för inskrivning (vid brofästet på ön) kl 10.00 den 11 juli. Kostnad: 300 kronor för nybörjare. Gratis för märkestagare. Upplysningar: Siri Jeppsson tfn 070-534 51 08 Alla är varmt välkomna att delta eller simma för simborgarmärket. Glindrans Idrottsklubb

juli 23 - 24, 2011
Björkviksgården bokad

augusti 6, 2011
Glindrandagen - Glindrandagen den 6 augusti kl. 11.00 - 16.00 Underhållare Leif Jakobsson. Repslageri. Hemslöjdsutställning. Föreningsverksamheter. Brandkårsuppvisning, m. m

augusti 12, 2011
Uppstart Fredagsfrukosten

augusti 13 - 14, 2011
Björkviksgården bokad

augusti 19, 2011
Fredagsfrukost

augusti 20, 2011
Jubileumsdag i Björkviks Folkets pARK - Jubileumslördag i Björkviks Folkets Park. Parkens 80-årsdag firas tillsammans med Björkviks hembygdsförening som fyller 90 år. Kl.11-16 spelmän, lokal marknadsförsäljning,utstäöllning, tipspromenad och ansiktsmålning. Filiokus Fredrik uppträder kl. 12. Kl. 14 spelar Bengt Fredriksson och Hans Lund dansmusik "Från Dinah till Vår sista dans". Servering. Kl. 20-01 Pub, servering, lotterier. LIVERPOOL, Sven Donalds Kapell & Bro´s.

augusti 20 - 21, 2011
Björkviksgården bokad

augusti 21, 2011
Företagarföreningen grillafton -

Ni är välkomna med partner/sambo eller gäst. Vi börjar omkring 18.oo minglar till 19.oo. Därefter äter vi å äter å äter å pratar...

O.S.A. senast den 16 aug via e-post till
lars.hermelin@erme.se

Platsen är traditionellt Björkviks Marieberg.

Samtalsämne kan vara att företagarföreningen uppdrar åt en medlem att driva möjligheten om internet via fiber. Är du intresserad av upp
draget? Är du intresserad av att bistå med
grävning, installation el l?
Kommunens IT-chef Hasse Haglund planerar att besöka BIT-center. Håll ett öga på bjorkvik.org
och stäm gärna av dina kontaktuppgifter. De ligger till grund bl a för detta utskick.

Befintliga, nya, gamla eller intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna.

//Styrelsen

augusti 26, 2011
Fredagsfrukost med IT-chefen -

Katrineholms kommuns IT-chef Hasse Haglund. Passa på att informera dig om kommunens utdragning av fiber till Björkvik och anmäl ditt intresse att uppgradera din internet-uppkoppling.

augusti 27 - 28, 2011
Björkviksgården bokad

september 2, 2011
Fredagsfrukost

september 2, 2011
Björkviksgården prel.bokad

september 9, 2011
Fredagsfrukost

september 16, 2011
Fredagsfrukost

september 23, 2011
Fredagsfrukost

september 26, 2011
Björkviksgården bokad - SPF

september 30, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Leif har denna morgon med sig en kille som heter Markku Kanala, han jobbar med något som heter Innovationsmotor. 

Det kan innebära att små ideér kan bli stora affärer.

Varmt välkommna

september 30 - oktober 2, 2011
Glindran Open -

Konstutställning för amatörer och proffs i Glindrans Skola.

Vernissage fredag 30 september kl 17 - 20.

Övriga öppettider är lördag 1 oktober och söndag 2 oktober kl 12 - 16.

oktober 7, 2011
Fredagsfrukost

oktober 11, 2011
KKuriren på plats i Björkvik -

I oktober rullar Katrineholms-Kuriren ut på vägarna i vårt spridningsområde!
Kom och träffa oss!
Vi finns vid servicebutiken (gamla busstationen) i Björkvik mellan kl 11.00 och 14.00.

Välkommen att berätta om din ort eller prata tidning.
Vi tar tacksamt emot tips, idéer och åsikter.
Vi bjuder på kaffe.
Skolklasser och dagisgrupper
– rita teckningar och kom och lämna dem till oss på plats!
Teckningarna publiceras i tidningen eller på kkuriren.se.

Vi ser fram emot att få träffa dig.
Välkommen!

oktober 14, 2011
Fredagsfrukost

oktober 16, 2011
Björkviksgården bokad - Idrottsföreningen

oktober 21, 2011
Fredagsfrukost

oktober 21, 2011
Teater i Glindran - TEATER I GLINDRAN Fri teatern spelar Kaipaus(längtan) Fredag den 21 okt kl. 19.00 i Glindrans skola Biljettpris 150 kr inkl. kaffe & kaka Förköps biljetter: Agneta: 0150-311 15 agneta_s@spray.se Nils-Erik: 0150-310 60 Birgitta Lunström 0150-346042 Välkomna Glindrans skolas förvaltning Medarrangörer: Katrineholms kommun och Riksteatern Sörmland

oktober 23, 2011
Björkviksgården bokad

oktober 24, 2011
Björkviksgården bokad kväll - Bygdekommitén kl. 19.00

oktober 24, 2011
Stormöte om bredband - STORMÖTE INFORMATIONSMÖTE OM BREDBAND PÅ LANDSBYGDEN Fiberkabel kommer att grävas ner från Forssjö via Mörtbol, Glindran och Åsättersvägen ner till skolan * Hur kan jag ansluta oss till den? * Vad kommer det att kosta? * Vilka gör jobbet? * Vart vänder jag mig om jag vill vara med? Med under kvällen finns representanter från Katrineholms kommun Utsikt Bredband IT-kontore Länsstyrelsens landsbygds- utveckling Björkviksgården den 24 okt kl 19.00 Förtäring Arr: Björkviks Bygdekommitté Björkviks Företagarförening

oktober 28, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna morgonstema handlar om översiktsplaner detaljplan i Björkvik med Björn Winnberg-Persson och Erik Bjälmrot.

Varmt välkommna

oktober 28 - 30, 2011
Björkviksgården bokad

november 4, 2011
Fredagsfrukost

november 7, 2011
Björkviksgården bokad kväll - Kl 19.00

november 11, 2011
Fredagsfrukost

november 12, 2011
Björkviksgården bokad

november 13, 2011
TEATERN inställd i Björkviksgården

november 18, 2011
Fredagsfrukost

november 18 - 20, 2011
Björkviksgården bokad

november 21, 2011
Björkviksgården bokad - SPF

november 25, 2011
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna morgon får vi besök av Roger Andersson som kommer att berätta om vad som hänt och händer med Logistikcentrum.

Varmt välkommna

november 25, 2011
Björkviksgården bokad

november 28, 2011
Björkviksgården bokad kväll - Kl 18.00. LRF

december 2, 2011
Björkviksgården bokad - Centern Julfest

december 2, 2011
Fredagsfrukost

december 3, 2011
Björkviksgården bokad

december 9 - 11, 2011
Björkviksgården bokad

december 9, 2011
Fredagsfrukost

december 12, 2011
Björkviksgården bokad - SPF

december 16 - 18, 2011
Björkviksgården bokad

december 16, 2011
Fredagsfrukost

december 30, 2011
Årets sista Fredagsfrukost

januari 13, 2012
Fredagsfrukost (UPPSTART)

januari 17, 2012
Regiondebatt i Nyköping - Hej!
Missa inte Regiondebatten i NK-villan 17/1 kl 19, där en rad politiker, landshövdingen m fl medverkar i panelen för frågor och debatt.
Sprid gärna budskapet till fler!
Välkommen!

MVH

Torbjörn Andersson
för
NK-villans Vänner
Nyköping

januari 20, 2012
Björkviksgården bokad

januari 20, 2012
Fredagsfrukost

januari 27, 2012
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Leif kommer att informera ifrån mötet om Klubbetorp och Läkarvillan som kommer att ske Onsdag 25 Januari.

Vi kommer också diskutera om Fredagfrukostarnas framtid. Välkomna att vara med och framföra om man har några synpunkter. Skulle det nu vara så att man har någon synpunkt men har förhinder så går det bra att skicka ett mail till Sussie Esko (sussie@esko-industriservice.se).

(Hur idrotten kan utveckla landsbygden) det kommer Calla Svensson Sörmlandsidrotten att berätta om.

januari 30, 2012
Björkviksgården bokad - SPF

februari 3, 2012
Fredagsfrukost

februari 9, 2012
BIT Konferensrum bokat - Kl 15.00-18.00

februari 10, 2012
Fredagsfrukost

februari 17, 2012
Fredagsfrukost

februari 18 - 19, 2012
Björkviksgården bokad

februari 24, 2012
Fredagsfrukost

februari 24, 2012
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Vi kommer att få besök av en som heter Carla Svensson Sörmlandsidrotten. Ämnet kommer att handla om hur idrotten kan utveckla landsbygden.

Varmt välkomna

februari 27, 2012
Björkviksgården bokad - Björkviks Idrottsförening har Årsmöte

februari 29, 2012
Björkviksgården bokad kväll - From kl 18.00

mars 2, 2012
Fredagsfrukost

mars 9, 2012
Fredagsfrukost med Teres Allard från Leader Gränslandet -

Nu på fredag får vi besök av Teres Allard från Leader Gränslandet. De tre leaderområdena skall starta ett projekt för att integrera etniska grupper och dom undrar om vi vill vara med.

Därför bad jag henne att komma och presentera vad det är och vad som förväntas.

mars 10, 2012
Björkviksgården bokad

mars 10, 2012
Kl 18.00 Musik i folkton i Kyrkan

mars 11, 2012
Kl 11.00 Söndagsmässa

mars 13, 2012
Björkviksgården bokad kväll - Kl 18.00

mars 16, 2012
Fredagsfrukost

mars 17, 2012
Hembygdsföreningens Årsmöte i Björkviksgården -

Årsmötet börjar kl 14.00. Kaffeservering plus underhållning av KTS Bras.

Varmt välkommna

mars 17, 2012
11.00 Långfredagsgudstjänst - Kyrkokören under Marcus Torén. H-G Ericsson

mars 18, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - Söndagsgudstjänst. Kören under Marcus Torén. H-G Ericsson

mars 23, 2012
Björkviksgården bokad

mars 23, 2012
ÄNDRING!!!Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Morgonens tema kommer att handla om enskilt avlopp med Bengt Persson Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Varmt välkomna

Tyvärr har Bengt Persson fått förhinder, han kommer vid ett annat tillfälle. Istället får vi besök av Jan-Erik Karlsson som kommer att berätta om bredbandet i Björkvik.

mars 25, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - Jungfru Marie Bebådelsedag. Kaffe och våfflor serveras i Sockenstugan efter gudstjänsten. H-G Ericsson och Marcus Torén

mars 25, 2012
Björkviksgården bokad. Företagarföreningens årsmöte - Kl 1800 Förtäring från Barbro i Lövstens bak & mat. Ordinarie årsmötesförhandlingar. Välkomna! /Styrelsen

mars 26, 2012
Björkviksgården bokad SPF -

Modevisning kl 14.00

mars 26, 2012
Stormöte Bredband i Björkviksgården - Mötet startar kl 19.00 och handlar om bredbandsutbyggnaden i Björkvik. Medverkande blir Katrineholms kommun, Utsikt Bredband och Telia sonera. Katrineholms kommun berättar vad, var och när arbetena startar samt redovisar till vem man skall vända sig vid problem.

mars 27, 2012
Björkviksgården bokad kväll

mars 28, 2012
Bygdegårdsföreningen Årsmöte i Björkviksgården - From kl 19.00

mars 30, 2012
Fredagsfrukost

mars 30, 2012
Disco i Björkviksgården

april 1, 2012
11.00 Gudstjänst i Glindrans Skola - Palmsöndagen. H-G Ericsson och Marcus Torén

april 5, 2012
14.15 Skärtorsdagsmässa Yngaregården - H-G Ericsson och Marcus Torén

april 5, 2012
19.00 Skärtorsdagsmässa i Kyrkan - H-G Ericsson och Marcus Torén

april 6, 2012
11.00 Långfredagsgudstjänst -

Kören under Marcus Torén. H-G Ericsson

april 6, 2012
Fredagsfrukost

april 8, 2012
09.00 Påskmässa OBS tiden - Påskmässa. Kören under Marcus Torén. H-G Ericsson. Efter mässan serveras påskfrukost à 40 kr i Sockenstugan. Föranmälan till frukosten.

april 9, 2012
Kl 16.00 Orgelkonsert -

med Marcus Torén

april 13, 2012
Fredagsfrukost

april 14, 2012
MUSIK CAFÉ i Björkviksgården -

Välkomna kl 14.00 till en underhållning med Ida König, Krister Andersson, Göran Fredriksson o Björn Andersson som spelar, sjunger och dricker kaffe tillsammans med er.

Entré inkl kaffe med dopp 100 kr

Det vore snällt om ni ringer Sussie Esko telnr: 070-221 61 53 och anmäler er, så vi vet ungefär hur många som vill komma och ha en trevlig Lördag med oss.

 

 

april 15, 2012
Kl 16.00 Psalmafton -

2:a söndagen i påsktid. Psalmafton. "Hela kyrkan sjunger".

H-G Ericsson och Patrik Rytterström

april 16, 2012
Årsmöte Björkviks Bygdekommitté - Björkviks Bygdekommitté håller årsmöte måndagen den 16 april kl 19:00 i Glindrans skola. Medlemsföreningarnas ombud kallas via mail och erhåller handlingar

april 18, 2012
Björkviksgården bokad

april 20, 2012
Fredagsfrukost

april 21 - 22, 2012
Björkviksgården bokad

april 22, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - Tjänstgörande präst: Lars Djerf. Kantor: Marcus Torén

april 25, 2012
Extra årsmöte i Björkviksgården -

Kallelse till extra årsmöte i Björkviks Bygdegårdsförening kl 19.00.

Ärende: Beslut om nya stadgar

april 27, 2012
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna morgon har vi äran och får tillbaka Roger Andersson Logistikcentrum.

Varmt välkomna

april 28, 2012
Björkviksgården bokad

april 29, 2012
11.00 Söndagsmässa - H-G Ericsson och Marcus Torén 

april 30, 2012
Valborsmässoafton på Vallaberget - Traditionellt Valborgsfirande på Vallaberget den 30 april kl. 20.30. Vårtalare: Katarina Hallin, rektor i Björkviks skola. Sång av Björkviks kyrkokör. Fyrverkeri. Hjärtligt välkomna önskar Björkviks hembygdsförening!

april 30, 2012
Valborgs firande i Glindran - Fackeltåg från skolgården och brasan tänds 21.00 Efter elden bjuds det på kaffe i skolan Vårtalare Bygdekommitténs ordf. Jan-Erik i Lyshälla

maj 4, 2012
Fredagsfrukost

maj 6, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 5:e söndagen i påsktid. H-G Ericsson och Marcus Torén

maj 10, 2012
Björkviksgården bokad

maj 11, 2012
Fredagsfrukost

maj 12, 2012
Jägarduvetävling - Till skjutbanan i Virå är ni välkomna att skjuta en enkel lerduvestig som arrangeras av Björkviks Jägargille. Anmälan mellan 800-13.00

maj 13, 2012
11.00 Söndagsmässa - Bönsöndagen. H-G Ericsson och Patrik Rytterström

maj 13, 2012
Veterantraktorutflykt - Söndagen den 13 maj Veterantraktorutflykt med samling vid Melo vägstation kl. 13. Utflykt i traktorvagnar på småvägar runt Virå och uppehåll vid Enstorp. Medtag kaffekorg! Anmälan och upplysningar senast 5 maj till Inger Bergqvist tel. 0155/ 747 17

maj 14, 2012
Björkviksgården bokad - Kl 14.00-

maj 16, 2012
Björkviksgården bokad

maj 17, 2012
Munter-säsongens officiella premiärtur

maj 17, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - Kristi Himmelfärdsdag. H-G Ericsson. Kyrkokören under Marcus Torén. Centerkvinnorna bjuder på kaffe.

maj 18, 2012
Fredagsfrukost inställd pga. klämfredag

maj 20, 2012
20 MAJ FIRAR VI 10 ÅR PÅ SKOG & ÄVENTYR -

Vi bjuder på kolbullar & dricka.

Aktiviteter: Pilbågar, blåsrör, luftgevär, klättervägg, äventyrstorn och kanoter 100 kr (ordinarie pris 300 kr)

Höjdbana 100 kr extra (ordinarie pris 200 kr)

Lerduveskytte 100 kr extra (ordinarie pris 250 kr)

Grillat kött & potatissallad 100 kr gäller vid aktiviteter (förbokas. ordinarie pris 200 kr)

Bussanslutning från Resecentrum Katrineholm till Skog & Äventyr 50 kr/st t o r. (ordinarie pris 120 kr)

Bussen avgår från Resecentrum Katrineholm 9.30 förbokas.

Bussen avgår från Skog & Äventyr 15.30

Öppet 10.00 – 15.00

Bokning info@skog-aventyr.se mobilnr 070- 677 13 54

Välkomna

maj 20, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - Söndagen före Pingst. H-G Ericsson och Marcus Torén.

maj 20, 2012
Loppis på perennaväxter - Kom och sälj dina egna växter och annat som har med trädgård att göra. Glindrans skola kl. 13 - 16 söndagen den 20 maj Arr: Glindrans kryddklubb

maj 22, 2012
Björkviksgården bokad - Kl 8.30-

maj 25, 2012
Fredagsfrukost med Leif Öskog i SPF- &PRO-lokalen -

 

Denna morgon har vi äran att få besök av den nya chefen för den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm från och med den 1 Januari 2012 Lars Hågbrandt.

Varmt välkomna

maj 27, 2012
11.00 Konfirmationsmässa - Pingstdagen. H-G Ericsson och Marcus Torén

maj 28, 2012
Styrelsemöte i Björkviksgården kväll - Björkviks Bygdegårdsförening har sammanträde kl 19.00 tillsammans med revisorerna. 

maj 28, 2012
Björkviksgården bokad

juni 1, 2012
Björkviksgården bokad

juni 1, 2012
Fredagsfrukost

juni 3, 2012
11.00 Vallfartsmässa i Gamla kyrkan och veteranmotorfordonsträff -

Heliga trefaldighets dag. Vallfartsmässa med Strängnäs stift och församlingarna runt Yngaren, Bettna-Stigtomta församlingar och kyrkokörer. Församlingarnas präster. Veteranmotorfordonsträff på kyrkbacken. Medtag kaffekorg.

 

 

 

juni 6, 2012
Kl 11.00 Nationaldagsfirande - Nationaldagen firas i kyrkan. Högtidstalare: Elisabet Bäck, chefredaktör Katrineholms Kuriren. Katrineholms manskör sjunger. Medtag kaffekorg.

juni 8, 2012
Fredagsfrukost

juni 9, 2012
18.00 Helgsmålsbön G:a kyrkan - Jan Erik Carlsson. Ringare Lars Fredriksson. Ove Karlsson

juni 10, 2012
Loppis i Folkets Park - Bordspris: Inomhus 150:- (inkl.bord), Utomhus 100:- (medtag eget bord) Klockan 10.00-14.00. Servering. Fri entré. Föranmälan.

juni 10, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 1:a söndagen e trefaldighet. Lars Djerf och Patrik Rytterström

juni 11, 2012
Björkviksgården bokad kväll

juni 15, 2012
Björkviksgården bokad

juni 15, 2012
Fredagsfrukost

juni 16, 2012
Björkviksgården bokad

juni 16, 2012
18.00 Helgsmålsbön G:a kyrkan - Ingemar Storm. Ringare Staffan Skånbeck

juni 17, 2012
11.00 Söndagsmässa - 2:a söndagen e Trefaldighet. Lars Djerf och Marcus Torén

juni 18, 2012
Styrelsemöte i Björkviksgården kväll - Björkviks Bygdegårdsförening har sammanträde kl 19.00.

juni 18 - 20, 2012
Björkviksgården bokad - BIF, Fotbollsskolan

juni 22, 2012
Midsommarfirande i Folkets Park - Traditionellt midsommarfirande i Björkviks Folkets park klockan 11.00-13.00. Vi reser midsommarstången 11:30, därefter dans kring stången. Tombola, pilkastning m.m. Servering. Entré: 100 :- / familj eller 60 :- / person

juni 22, 2012
Fredagsfrukost INSTÄLLT

juni 23, 2012
15.00 Midsommargudstjänst Gamla Kyrkan - Midsommargudstjänst tillsammans med Nyköpings Spelmansgille. H-G Ericsson och Marcus Torén. Medtag kaffekorg. Vid regn är vi i Nya kyrkan.

juni 24, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst Gamla Kyrkan -

Johannes Döparens dag. H-G Ericsson och Marcus Torén. Medtag kaffekorg. Blir det regn är vi i nya kyrkan.

juni 28, 2012
Se Orkidéängen och livet runt Djupvik - Torsdagen den 28 juni Spår av liv med samling vid Djupvik kl. 18. Orkidéer vid Stenstorps hagkärr och spår av människors liv runt Djupvik. Medtag kaffekorg! Ledare Henry Karlsson tel. 0155/ 747 91

juni 29, 2012
Sista Fredagsfrukosten (Sommaruppehåll) start igen 24 Aug - Rundabordsdiskussioner om bredband..?

juni 30, 2012
18.00 Helgsmålsbön G:a kyrkan - Gunnel Wickbom. Ringare Fredrik Hermelin

juni 30 - juli 1, 2012
Rockabilly i Folkets Park - Rockabilly Rumble lördag 30 juni Klockan 20.00-01.00. På Scen bl .a. The Jonny Hootch gang Pub, servering, lotterier m.m. Förköp 150:- ( t.o.m 24/6) därefter Entrépris 200:- Åldersgräns 18 år. Obl. Leg. Kontroll.

juli 1, 2012
Kl 11.00 Söndagsmässa Hemvändardag -

4 e söndagen e Trefaldighet. Hemvändardag. Kyrkokören under Marcus Torén. H-G Ericsson. Efter gudstjänsten serveras korv o bröd på kyrkogården. Föredrag om Björkvik av Kjell Quarfort från Fliseryd. Kjell är en sentida ättling till Gabriel Kolmodin som var präst i Björkvik på 1700-talet.

 

juli 1, 2012
unnamed

juli 6 - 8, 2012
Björkviksgården bokad

juli 7, 2012
18.00 Helgsmålsbön g:a kyrkan - Astrid Bergqvist. Ringare Therese Eriksson

juli 8, 2012
16.00 Musik i sommarkväll Trio Marie Äng - Apostladagen. Trio Marie Äng. Vacker romantisk sommarmusik.

juli 9, 2012
Munter går till Björkvik

juli 9 - 13, 2012
Simskola utomhus - Lär dig simma eller bli en bättre simmare i sommar. Sommarsimskola vid Fagerön i Björkvik 9 juli till 21 juli kl 10.00 - 14.00 Simskola och märkestagnig Har du frågor ring Anita(Kalle) 070-330 84 00

juli 12, 2012
Cykeltur från torsstenar - Torsdagen den 12 juli Cykeltur från Tors stenar kl. 18. Turen är cirka 1 mil. Ledare: Florence Wirengren tel. 0150/ 301 32

juli 13, 2012
Klubbmästerskap i bangolf - Glindrans Idrottsklubb arrangerar klubbmästerskap i bangolf vid klubbhuset fre den 13 juli Anmälan kl 18 - 19 För alla mellan 3 -100 år

juli 14, 2012
18.00 Helgsmålsbön G:a Kyrkan - Kerstin Hermelin. Ringare Jan Skånbeck

juli 15, 2012
18.00 Musikgudstjänst Öhrvall & Co - 6 e Trefaldighet. Cecilia Öhrvall & Co. H-G Ericsson

juli 16 - 21, 2012
Simskola utomhus - Lär dig simma eller bli en bättre simmare i sommar. Sommarsimskola vid Fagerön i Björkvik 9 juli till 21 juli kl 10.00 - 14.00 Simskola och märkestagnig Har du frågor ring Anita(Kalle) 070-330 84 00

juli 21, 2012
18.00 Helgsmålsbön G:a Kyrkan - Inger Bergqvist. Ringare Jan Weijber

juli 22, 2012
Munter går från Björkvik till Vrena

juli 22, 2012
11.00 Friluftsgudstjänst på Valinge -

Kristi Förklarings dag. Sammanlyst med Stigtomta-Vrena. H-G Ericsson (Bj-vik) och Erika Nyman (Stigtomta). Patrik Rytterström. Medtag kaffekorg och stol

 

juli 22, 2012
Djurklappardag i Folkets Park - Djurklappardagen söndag 22 juli Klockan 11.00-15.00 Linda & the ministar uppträder kl. 12 Entré 60:- Familjebiljett 150:- (max 2 vuxna + 4 barn) Servering, lotterier, fiskdamm, ponnyridning m.m.

juli 28, 2012
18.00 Helgsmålsbön G:a Kyrkan - Lars Hermelin. Ringare Ulf Österlund

juli 29, 2012
Loppis i Folkets Park - Bordspris: Inomhus 150:- (inkl.bord), Utomhus 100:- (medtag eget bord) Klockan 10.00-14.00. Servering. Fri entré. Föranmälan.

juli 29, 2012
16.00 Musikgudstjänst Lord-Gunnarsson - 8 e Trefaldighet. Sommarmusik med Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson. H-G Ericsson.

juli 31, 2012
Bredband: Uddens Byalag EF -

Anmäl ditt intresse för bredband i norra Björkvik. Läs mer på http://bjorkvik.org/index.pl/uddens_byalag

augusti 2 - 5, 2012
Björkviksgården bokad

augusti 4, 2012
Glindrandagen 11-16 - Familje/återvändardag vid Glindrans skola. Utställning av gamla motorer på rinken, marknadsbord, ansiktsmålning, brandkårsuppvisning, cykeltrial, hunduppvisning. prova på pilbågsskytte, musikunderhållning av Sven-Erik Jansson

augusti 5, 2012
11.00 Söndagsmässa - 9 e Trefaldighet. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

augusti 5, 2012
Hembygdsföreningens bussutflykt - Söndagen den 5 augusti Bussutflykt i Björkvik med temat Björkviks skolor. Samling vid Handlar´n i Björkvik kl. 13. Turen går runt i Björkvik och vi dricker kaffe i Djupviks kursgård. Beräknad återkomst kl. 17. Pris: 100 kr. Anmälan senast den 25 juli till Claes Wislander te. 0155/ 749 12

augusti 10, 2012
Björkviksgården bokad

augusti 15, 2012
19.00 Musikkonsert g:a kyrkan OBS tid och dag!! - Anders Karlssons eminenta orkester.

augusti 16, 2012
Björkviksgården bokad

augusti 19, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 11.e Trefaldighet. Lars Djerf. Patrik Rytterström

augusti 20, 2012
Munter går till Björkvik

augusti 20, 2012
Styrelsemöte i Björkviksgården kväll - Björkviks Bygdegårdsförening har sammanträde kl 19.00

augusti 24, 2012
UPPSTART Fredagsfrukost -

Kl 9.00-10.00

augusti 25 - 26, 2012
Augustifest i Folkets Park - Klockan 20.00-01.00. Pub, servering, lotterier m.m. Förköp 120:- (t.o.m. 19/8) därefter Entrépris 180:- 13-17 år 100:- Barn och Ungdom under 18 år i målsmans sällskap. Obl. Leg. Kontroll.

augusti 26, 2012
11.00 Söndagsmässa - 12 e Trefaldighet. Lars Djerf. Marcus Torén

augusti 26, 2012
18.00 Företagarföreningen: Grillafton -

Ni är välkomna med partner/sambo eller gäst. Vi börjar omkring 18.oo minglar till 19.oo. Därefter äter vi å äter å äter å pratar...

O.S.A. senast den 22 aug via e-post till lars punkt hermelin snabel-a erme punkt se.

Platsen är traditionellt Björkviks Marieberg.
Samtalsämne kan vara att företagarföreningen uppdrar åt en medlem att driva möjligheten om internet via fiber. Är du intresserad av upp- draget? Är du intresserad av att bistå med grävning, installation el l?

Håll ett öga på bjorkvik.org och stäm gärna av dina kontaktuppgifter. De ligger till grund bl a för detta utskick.

Befintliga, nya, gamla eller intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna.

//Styrelsen

augusti 31, 2012
Munter går från Björkvik till Vrena

augusti 31, 2012
Fredagsfrukost

september 2, 2012
Loppis i Folkets Park - Bordspris: Inomhus 150:- (inkl.bord), Utomhus 100:- (medtag eget bord) Klockan 10.00-14.00. Servering. Fri entré. Föranmälan.

september 2, 2012
11.00 Söndagsmässa - 13 e Trefaldighet. Lars Djerf. Marcus Torén

september 2, 2012
Allsång i Glindrans skola - Kom och sjung med Marianne Castengren kl 15 i Glindrans Skola. Kaffe med dopp serveras för 30 kr.

september 5, 2012
Styrelsemöte BYKO -

Styrelsemöte inför BYKO ombudsmöte den 17 september.

Plats Lyshälla

september 7, 2012
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Denna morgon kommer vi att få besök av Polismyndigheten, för bla på grund av inbrotten som skett runt i trakten.

Varmt välkommna

september 9, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 14 e trefaldighet. Lars Djerf. Marcus Torén

september 9, 2012
BIT Konferensrum bokat -

Träff representanter för presumtiva byalag ang bredband.

Bokat av Jan-Erik Carlsson

september 10, 2012
unnamed

september 12, 2012
BIT Konferensrum bokat - Utbildning dokumentation bredbandsprojektet

september 14, 2012
BIT Konferensrum bokat - BIT-frukost

september 14, 2012
Fredagsfrukost

september 15 - 16, 2012
Björkviksgården bokad

september 16, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 15 e trefaldighet. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

september 17, 2012
Björkviksgården bokad kväll - Björkviks Bygdekommité kl 19.00

september 17, 2012
BYKO ombudsmöte i Björkviksgården -

Ombuden kallas separay via mail.

Dagordning sänds ut efter styrelsemötet den 5:e september

september 20, 2012
Styrelsemöte i Björkviksgården kväll - Björkviks Bygdegårdsförening har sammanträde kl 19.00 tillsammans med revisorerna.

september 21, 2012
BIT Konferensrum bokat - BIT-frukost

september 21, 2012
Fredagsfrukost

september 21, 2012
Björkviksgården bokad -

Kl 16,00

september 22, 2012
Glindranloppet - Lördagen den 22 sep Stat kl 13.00 vid Glindrans skola Gå, cykla, spring valfri sträcka Anmälan från 12.00

september 22 - 23, 2012
Björkviksgården bokad

september 23, 2012
16.00 Orgelkonsert - Marcus Torén spelar

september 24, 2012
Björkviksgården bokad - SPF

september 28, 2012
TEATER i Björkviksgården -

Kom och se en trevlig föreställning av August Strindbergs " FRÖKEN Julie " i Björkviksgården.

Biljetter finns att köpa i butiken Handlarn (vid macken) Björkvik till ett pris av 150:- (stud 90:-). Det går också att ringa till Sussie Esko telnr: 070-221 61 53.

Föreställningen börjar kl 19.00 och pågår i drygt 2 tim inkl paus (servering i pausen).

Arr: Björkviks bygdegårdsförening, Scenkons Sörmland

VARMT VÄLKOMNA

 

september 28, 2012
BIT Konferensrum bokat - BIT-frukost

september 28, 2012
Fredagsfrukost

september 30, 2012
11.00 Söndagsmässa -

Den Helige Mikaels dag. H-G Ericsson. Marcus Torén

oktober 5, 2012
Fredagsfrukost

oktober 5, 2012
Glindran Open - Glindran Open Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs! Du är välkommen att lämna in ett inramat verk av måleri, teckning, grafik eller foto färdigt att hänga! Fredagen 5 okt mellan kl. 16.00- 19.00 Deltagaravgift 50 kr. --------------------------- Öppentider: Vernissage lördagen 6 oktober kl. 13.00 - 17.00 Kaffeservering ------------------------- Söndagen 7 oktober kl. 11.00 -17.00 Kaffeservering Konstrunda På söndagen har också hantverkare i bygden öppet i sina ateljéer & verkstäder. Blir du hungrig så sväng in till Ängby, där går det att köpa sopplunch med hembakat bröd! Information: Kate & Peter tel. 0150 - 31163 kate-peter@telia.com Carin tel. 0150 – 31062, 070-25 33767 carinsson@hotmail.com Alla hjärtligt Välkomna! Glindrans Skola Förvaltning

oktober 5 - 7, 2012
Björkviksgården bokad

oktober 6, 2012
Glindran Open vernissage - Konstutställning för amatörer och proffs i Glindrans Skola. Vernissage kl 13.00 - 17.00.

oktober 7, 2012
Björkviksgården prel.bokad - Kl 14.00-18.00

oktober 7, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 18 e trefaldighet. H-G Ericsson

oktober 7, 2012
Kulturdag i Björkviks Socken - Kl 11.00 - 17.00. Besök hantverkare och konstnärer i deras ateljéer/verkstäder. Information: Carin Johansson tel 0702533767 e-post carinsson@hotmail.com

Glindran Open -

Kl 11.00 - 17.00 konstutställning för amatörer och proffs i Glindrans Skola.

karta_konstrunda

Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs!

Du är välkommen att lämna in ett inramat verk av måleri, teckning, grafik eller foto färdigt att hänga!
Fredagen 5 okt  mellan kl. 16.00- 19.00
Deltagaravgift 50  kr.
---------------------------
Öppentider:
Vernissage lördagen 6 oktober kl. 13.00 - 17.00
Kaffeservering
-------------------------
Söndagen 7 oktober kl. 11.00 -17.00
Kaffeservering

Konstrunda  
På söndagen har också hantverkare i bygden öppet i sina ateljéer & verkstäder.

Blir du hungrig så sväng in till Ängby, där går det att köpa sopplunch med hembakat bröd!

Information:
Kate & Peter tel. 0150 - 31163
kate-peter snabel-a telia punkt com
Carin tel. 0150 – 31062, 070-25 33767 carinsson snabel-a hotmail punkt com


Alla hjärtligt Välkomna!
Glindrans Skola Förvaltning

oktober 12, 2012
Fredagsfrukost med Erik Bjelmrot - Erik Bjelmrot från Katrineholms kommun kommer och berättar om planarbetet vid Hagsjö samt Klubbetorp. Leif Öskog kommer också.

oktober 12 - 13, 2012
Björkviksgården bokad

oktober 14, 2012
Björkviksgården bokad

oktober 19 - 21, 2012
Björkviksgården bokad

oktober 19, 2012
Fredagsfrukost

oktober 21, 2012
11.00 Söndagsmässa - 20 e trefaldighet. Kantor: Patrik Rytterström

oktober 25, 2012
Berättarafton - Berättarafton i Björkviks Hembygdsstuga vid Grindtorp Den 25 okt kl. 18.00 Medtag kaffekorg Britta Rosén berättar om Gåtan Henning Hamilton och hans brorson WATHIER HAMILTON, ÄGARE TILL DANBYHOLM OCH BARSEBÄCK

oktober 25 - 28, 2012
Björkviksgården bokad

oktober 26, 2012
Fredagsfrukost med Roger Andersson och Leif Öskog -

Roger Andersson projektledare för Katrineholms LogistikCentrum KLC kommer och berättar om läget. Vad har hänt sen sist, vad är på gång nu och vad kommer att hända.

Tag chansen och få svar på dina frågor om Katrineholms största investering. Är det rätt satsning?

oktober 28, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 21 e trefaldighet. Kantor: Marcus Torén

oktober 29, 2012
SPF Månadsmöte i Björkviksgården -

Med Dr Veronica Murray, Stockholm, Danderyds sjukhus håller forskningsföreläsning om stroke

november 2, 2012
Ingen Fredagsfrukost - Obs Ingen fredagsfrukost idag. Välkomna åter den 9 november

november 2, 2012
Björkviksgården prel.bokad

november 3, 2012
11.00 Söndagsmässa - Alla helgons dag. H-G Ericsson

november 3, 2012
Björkviksgården bokad

november 4, 2012
16.00 Minnesgudstjänst - Sönd e alla helgons dag. Minnesgudstjänst med kyrkokören. H-G Ericsson. Marcus Torén

november 8, 2012
Björkviksgården bokad dag

november 9, 2012
Fredagsfrukost

november 9, 2012
Björkviksgården bokad dag

november 9, 2012
Björkviksgården prel.bokad kväll

november 10, 2012
Kl 15.00 Kjell Lönnå med kör i Björkviks kyrka - Portarna öppnas kl 14.30. Intäkterna går till Läkarmissionen.

november 10, 2012
Björkviksgården prelbokad

november 11, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - 23 e trefaldighet. Kantor: Marcus Torén

november 13, 2012
BIT Konferensrum bokat - Träff om bredband bokat av Jan-Erik Carlsson

november 14, 2012
Styrelsemöte i Björkviksgården kväll - Björkviks Bygdegårdsförening har sammanträde kl 19.00

november 14, 2012
BIT Konferensrum bokat -

Träff i bredbandsgruppen bokad av Jan-Erik Carlsson

november 16, 2012
Fredagsfrukost

november 18, 2012
11.00 Söndagsmässa - Söndagen före domssöndagen. Kantor: Patrik Rytterström

november 21, 2012
Björkviksgården bokad kväll - Ca kl 18,00-22,00

november 22, 2012
BIT Konferensrum bokat - Släktforskningscirkel SPF och Sören Bergkvist kl 13:00 - 16:00

november 23, 2012
Fredagsfrukost

november 23, 2012
Björkviksgården prel.bokad

november 25, 2012
11.00 Söndagsgudstjänst - Domssöndagen. Kantor: Marcus Torén

november 25, 2012
Julmarknad i Glindrans skola - Många hantverkare från bygden med omnejd samlas i skolan för julmarknad kl 11.00 - 15.00 Varmkorv och glögg finns samt kaffe med skinksmörgås Arrangör Glindrans kryddklubb

november 26, 2012
Björkviksgården prel.bokad

november 29, 2012
BIT Konferensrum bokat - Släktforskningscirkel SPF och Sören Bergkvist kl 13:00 - 16:00

november 30, 2012
Fredagsfrukost med Leif Öskog -

Marie Gillstam Vd för KATEC kommer tillsammans med Leif Öskog.

Katec är ett utvecklingsbolag som ägs till 49% av Katrineholms Kommun och till 51% av näringslivet.

Bolaget ska vara en resurs för människor, företag och samhälle för utveckling av nya produkter, tjänster och företag.

Bolagets mål är att skapa nya arbetsstillfällen, nya företag och allmänt bidra till förnyelse i kommunen genom nya livskraftiga, lönsamma och tillväxande verksamheter.

december 6, 2012
BIT Konferensrum bokat - Släktforskningscirkel SPF och Sören Bergkvist kl 13:00 - 16:00

december 10, 2012
Björkviksgården bokad - SPF

december 13, 2012
BIT Konferensrum bokat - Släktforskningscirkel SPF och Sören Bergkvist kl 13:00 - 16:00

december 14, 2012
SISTA Fredagsfrukosten för i år - Leif Öskog kommer och berättar om sitt Tanzaniaprojekt. Projektet handlar om demokrati och få rent vatten för att förbättra levnadsvillkoren.

december 14, 2012
Björkviksgården bokad

december 23, 2012
Gudstjänst i Sockenstugan 11.00 - Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén. Vi tar emot orgel skänkt av familjen Bergqvist. Orgeln är tillverkad av Filip Bergqvist.

december 25, 2012
Julotta 07.00 - Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén. Kören

december 26, 2012
Julkonsert kl 16.00 - Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén. Kören

december 27, 2012
Björkviksgården bokad

december 30, 2012
17.00 Musikgudstjänst i Sockenstugan - Församlingen tar emot orgel byggd av Filip Bergqvist. Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén

december 31, 2012
23.30 Nyårsvaka Sockenstugan - Glögg serveras

januari 1, 2013
Mässa 11.00 - Nyårsdagen. Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén

januari 2, 2013
Gratis i Ålbergabacken -

Säsongsöppning av Ålbergabacken
kl 10 öppnar backen för alla som älskar utförsåkning.
För att visa upp vår fina backe så är det GRATIS ÅKNING HELA PREMIÄRDAGEN DEN 2/1 KL 10-21

Det finns kiosk och värmestuga.

Besök www.albergabacken.se eller Ålbergabacken på Facebook för info om öppettider och priser övriga dagar.

januari 6, 2013
16.00 Musikgudstjänst med Stavsjöventilerna -

Trettondedagen. Stavsjöventilerna. Information om Gideoniterna.

januari 8, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

januari 10, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

januari 11, 2013
BIT-frukost startar - Första frukosten för 2013 börjar som vanligt kl 09:00

januari 13, 2013
11.00 Söndagsmässa - 1 e Trettondagen. H-G Ericsson. Marcus Torén

januari 14, 2013
BIT Konferensrum bokat - Träff i Bredbandsgruppen.

januari 15, 2013
13 - 16 Café i Sockenstugan

januari 15, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

januari 16, 2013
Oppinova besöker Björkvik 18.30 -

Medlemsmöte i Björkviks Sockenstuga (bredvid Kyrkan). Information och Workshop. Alla intresserade är välkomna. Anmäl er gärna till bodil.odre@8-pointstrading.se eftersom Oppinova bjuder på kaffe med tillbehör. SUF:s ordförande Mats Olsson kommer.

Oppinova i Sockenstugan 18.30 - Oppinova Innovatörsförening inbjuder medlemmar och intresserade till Sockenstugan. Workshop. Mats Olsson ordförande i Sveriges Uppfinnarförening kommer.

januari 16, 2013
Oppinova innovationsmöte -

Information om Oppinova innovatörsförening, dess ursprung och framtid.
Tag med din uppfinning eller idéer, tokiga, roliga, seriösa.
Oppinova bjuder på kaffe med tillbehör.
Bli medlem; 150kr/år till pg 4879691-6.

Björkvik Sockenstuga (vid kyrkan) kl 1830

Välkomna.
/Bodil Odre

januari 17, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

januari 17, 2013
13 - 16 Café i Sockenstugan - Välkomna!

januari 17, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

januari 18, 2013
BIT-Frukost - BIT-center kl 09:00

januari 20, 2013
11.00 Musikgudstjänst med "Marie Äng" - 2:a e Trettondedagen. Marcus Torén

januari 22, 2013
13 - 16 Café i Sockenstugan - Välkomna

januari 22, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

januari 24, 2013
13 - 16 Café i Sockenstugan

januari 24, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

januari 25, 2013
BIT-frukost med Göran Dahlström - Göran Dahlström kommer tillsammans med Leif Öskog på BIT-frukosten. Kom och lyssna vad Göran vill med Björkvik. Du kan ge tips och råd hur Björkvik kan utvecklas bättre.

januari 27, 2013
16.00 Psalmafton i Sockenstugan - Septuagesima. Patrik Rytterström med orkester

januari 28, 2013
SPF-årsmöte 2013 Glindran - Årsmöte 2013 i Glindran kl 14:00

januari 29, 2013
13 - 16 Café i Sockenstugan - Välkomna!

januari 29, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

januari 31, 2013
13 - 16 Café i Sockenstugan - Välkomna!

januari 31, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

januari 31, 2013
Björkviksgården bokad kväll

februari 1, 2013
BIT-frukost - Träff på BIT-center Vedebyvägen 65B

februari 3, 2013
11.00 Gudstjänst - Kyndelsmässodagen. Lars Djerf. Kören under Marcus Torén.

februari 5, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

februari 7, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

februari 8, 2013
BIT-frukost - Träff på BIT-center Vedebyvägen 65B

februari 10, 2013
11.00 Söndagsmässa - Fastlagssöndagen. Lars Djerf. Marcus Torén

februari 12, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

februari 14, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

februari 15, 2013
BIT-frukost - Träff på BIT-center Vedebyvägen 65B

februari 17, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 1 i fastan. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

februari 19, 2013
Sockencafé 13 - 16 - Kaffe och semlor serveras

februari 19, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

februari 21, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

februari 21, 2013
Sockencafé

februari 21, 2013
Släktforskning BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

februari 22 - 23, 2013
Björkviksgården prel.bokad

februari 22, 2013
BIT-frukost med Katrineholms kommun - Katarina Marklund kommer och talar om EU-projekt och vattenvård. Lars-Erik Sandgren berättar om sina första 100 dagar med näringslivsutveckling i Katrineholm.

BIT-frukost - Träff på BIT-center Vedebyvägen 65B

februari 24, 2013
11.00 Söndagsmässa - 2 i fastan. H-G Ericsson. Marcus Torén

februari 25, 2013
Björkviksgården bokad kväll - Kl 17,30

februari 26, 2013
Innovationscafé -

Inbjudan till INNOVATIONSCAFÈ

26 februari 2013  kl 18:30   "Made i Katrineholm" Köpmangatan 19 K-holm

Från idé till MARKNAD m.m.

VÄLKOMMEN:   Anmäl gärna till bodil.odre@8-pointstrading.se     0709 782 182

februari 26, 2013
BIT Konferensrum bokat - Kl 18.00-

februari 26, 2013
Sockencafé 13 - 16

februari 26, 2013
Björkviksgården bokad kväll

februari 26, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

februari 28, 2013
Sockencafé 13 - 16

februari 28, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

mars 1, 2013
BIT-Frukost 09:00 - Vi träffas på BIT-center kl 09:00

mars 3, 2013
16.00 Kent Ekroth o Stämgänget - Spelmansmusik i Kyrkan

mars 4, 2013
Medlemsmöte 3:e april - Vi träffas på "Made in Katrineholm" Köpmangatan 19.   Program är inte fastställt men blir troligen någon form av information (utbildning) kring uppfinnande.

mars 5, 2013
Sockencafé 13 - 16

mars 5, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

mars 5, 2013
Årsmöte med OPPINOVA !5/5 -

Årsmöte hålls 15 maj  2013

"Made in Katrineholm"

Köpmangatan 19

Årsmöte med OPPINOVA -

Årsmöte hålls 15 maj  2013

"Made in Katrineholm"

Köpmangatan 19

mars 7, 2013
Sockencafé 13 - 16

mars 7, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

mars 7 - 10, 2013
Björkviksgården bokad

mars 8, 2013
BIT-Frukost 09:00 - Vi träffas på BIT-center kl 09:00

mars 10, 2013
11.00 Söndagsmässa - Midfastosöndagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

mars 12, 2013
15.00 Litterärt café m Björn Ranelid -

Björn Ranelid besöker Sockenstugan.

mars 12, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

mars 14, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

mars 14, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

mars 15, 2013
BIT-Frukost 09:00 - Vi träffas på BIT-center kl 09:00

mars 15 - 17, 2013
Björkviksgården bokad

mars 19, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

mars 21 - 22, 2013
Björkviksgården bokad

mars 21, 2013
13 - 16 Sockencafé

mars 21, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning SPF och Sören Bergqvist

mars 22, 2013
BIT-Frukost 09:00 - Vi träffas på BIT-center kl 09:00

mars 23, 2013
Björkviks Hembygdförening årsmöte - ÅRSMÖTE 2013 Lördagen den 23 mars kl. 14 i Björkviksgården Yrsa Augustsson och Jan Nilsson berättar om digitalisering av Agnes Wirengrens rull- och kassettbandsinpelningar. Sedvanliga förhandlingar, kaffeservering och försäljning.

mars 23, 2013
Musik Café i Glindrans skola - Musikcafé i Glindrans skola 23 mars kl 18.00 Medverkande: Nils-Åke Wallén, Gösta Petersson, Bo Pettersson Göran Fredriksson, Björn Andersson Underhåller med sång och musik, Önskesånger Inträde 80 kr kaffe ingår Varmnt välkomna Arr: Glindrans skolas förvaltning

mars 23, 2013
Björkviksgården bokad - Björkviks Hembygdsförening har årsmöte kl 14.00

mars 24, 2013
Söndagsgudstjänst i Glindrans Skola 11.00 - Palmsöndagen. H-G Ericsson. Marcus Torén

mars 24, 2013
Företagarföreningens årsmöte - Hej företagare. Företagarföreningens årsmöte avseende verksamhetsåret 2012 blir den 24 mars 2013 kl 1800 i Björkviksgården (från servicebutiken, drygt en km mot Katrineholm). Deltagande är kostnadsfritt för medlemmar med respektive. Nominering av årets företag i Björkvik. Möjlighet att presentera ditt företag. Föreningen bjuder på lättare förtäring så föranmäl ditt deltagande senast 20 mars till Kerstin Parmskog, 0150-345035 eller djupvik snabel-a bjorkvik punkt org Räkningen för årsavgiften, 350kr, finns som vanligt att klicka fram på http://bjorkvik.org/index.pl/foretagarforeningen. Väl mött på årsmötet! Styrelsen Med vänliga hälsningar Magnus Esko Skickat från min iPad @BIT-center

mars 25, 2013

mars 25, 2013
Björkviksgården bokad kväll - Björkviksgårdens årsmöte kl 19.00

mars 25, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - Bönsöndagen. H-G Ericsson. Marcus Torén

mars 26, 2013
SPF-gymnastik i skolan - Vi träffas kl 16:30 i Björkviks skola och har kul med Margaretha Berglund och Barbro Karlsson

mars 28, 2013
Skärtorsdagsmässa 19.00 - Skärtorsdagen. H-G Ericsson. Marcus Torén

mars 29, 2013
11.00 Långfredagsgudstjänst - Långfredagen. H-G Ericsson. Marcus Torén

mars 31, 2013
09.00 Påskmässa OBS tiden! Påskbuffé -

Påskdagen. H-G Ericsson. Kören under Marcus Torén. Efter mässan serveras Påskbuffé i Sockenstugan. Anmälan  till påskbuffén till Pastorsexpeditionen 0155-71013

april 1, 2013
16.00 Musik i Sockenstugan -

Annandag Påsk. Församlingen mottager en gåva av familjen Öhrwall i form av en flygel.

april 7, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 2:a i påsktiden. Tj präst Anna Jarl. Kantor Marcus Torén.

april 9, 2013
Björkviksgården bokad kväll

april 10, 2013
Björkviksgården bokad

april 14, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 3:e söndagen i påsktiden. Tjänstgörande präst: Ann-Christin Dan. Kantor Marcus Torén.

april 15, 2013
Björkviksgården bokad

april 16, 2013
Café i Sockenstugan 13 - 16

april 19 - 21, 2013
Björkviksgården bokad

april 21, 2013
Vårstädning vid hembygdstugan - Vårstädning vid hembygdsstugan, kl. 9

april 21, 2013
11.00 Söndagsmässa - 4:e söndagen i påsktiden. H-G Ericsson och Marcus Torén

april 23, 2013
Café i Sockenstugan

april 25, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Sven Peterson visar och berättar om ryska lackaskar. Alla välkomna!

april 26, 2013
BIT-frukost med översiktsplan för Björkvik - Sara från Katrineholms kommun som arbetar med översiksplanen kommer för att starta arbetet. Vi blir på BIT-center

april 26, 2013
Sockenstugan bokad

april 28, 2013
Idrottsföreningen står för kyrkkaffet - Efter musikgudstjänsten serverar Idrottsföreningen kaffe i Sockenstugan. Intäkterna går till Idrottsföreningen.

16.00 Storbandsmusik i kyrkan - 5 söndagen i påsktiden. Patrik Rytterström med brassorkester spelar storbandsmusik. Sång Ida König. H-G Ericsson. Stöd Idrottsföreningen!

april 30, 2013
Glindrans skolas Valborgsfirande - Brasan tänds 21.00 fackeltåg från skolgården Kaffe efteråt i skolan.

Hembygdföreningens Valborsfirande - Valborgsfirande på Vallaberget, brasan tänds kl. 20.30 Vårtalare: Lars Davner, journalist och naturskildrare. Sång av Björkviks kyrkokör. Fyrverkeri.

maj 1, 2013
Kyrkliga syföreningen avslutning

maj 4, 2013
Hembygdföreningens Kurs i kubbteknik - Kurs i kubbteknik vid Ängby med Olle Hagman och Kjell Taawo som kursledare Ett arrangemang av Sörmlands museum och Sörmlands hembygdsförbund. Avgift ca 750 kr. Anmälan senast 19 april till Kjell Taawo tel. 0155/245708 eller byggnadsvårdskurser@dll.se. Upplysningar genom olle@kubbhus.se

maj 5, 2013
Sockenstugan bokad

maj 5, 2013
16.00 Katrineholms Kammarkör - Bönsöndagen. Musikgudstjänst med Katrineholms Kammarkör

maj 7, 2013
Café i Sockenstugan 13-16 - Öppet för alla. Välkomna!

maj 9, 2013
11.00 Gudstjänst - Kristi himmelsfärdsdag. Kyrkokören under Marcus Torén. H-G Ericsson

maj 12, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - Söndagen före pingst. Kantor Marcus Torén

maj 14, 2013
Café i Sockenstugan 13 - 16

maj 14, 2013
BIT Konferensrum bokat - Tankesmedja under ledning av studenter från Sveriges Lantbruksuniveritet gör sin praktik i Katrineholm och tar fram landsbygdsstrategi.

maj 15, 2013
BIT Konferensrum bokat - Tankesmedja under ledning av studenter från Sveriges Lantbruksuniveritet gör sin praktik i Katrineholm och tar fram landsbygdsstrategi.

maj 16, 2013
Café i Sockenstugan 13 - 16

maj 17, 2013
BIT-frukost 9-10 - BIT-frukost där bygdens invånare träffas och utbyter tankar och funderingar.

maj 18 - 19, 2013
Björkviksgården bokad

maj 19, 2013
Sockenstugan bokad

maj 19, 2013
11.00 Konfirmationsmässa - Pingstdagen. H-G Ericsson och Marcus Torén

maj 19, 2013
Hembygdsföreningens traktorutflykt - Traktorutflykt från Melo vägstation kl. 13 Utflykt i militära befälsvagnar över Fagerön, Hjulbonäs för att höra Olle Hagman berätta om kubbhus vid Slanten och Dammstugan. Anmälan till Inger Bergqvist tel. 0155/747 17 senast 12 maj eller kom med egen veterantraktor. Ta med fika!

maj 21, 2013
Café i Sockenstugan 13 - 16

maj 22, 2013
VÅR Servicebutik kl 18:00 -

Lena Lindström från Önsköldsvikskommun kommer och berättar hur man arbetar med Butiker/servicepunkter för att få dem att finnas kvar.

Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare.
Servicepunkten ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort. Utgångspunkten är en utökad service på landsbygden och dess ort.

Servicepunkterna är förlagd till en butik alternativt en bensinmack. Hit ska man kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat.

maj 23, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Sill och potatis. Arne Westberg berättar "Från segelflyg till DC10". Öppet för alla. Välkomna

maj 24, 2013
BIT-frukost 9-10 - BIT-frukost där bygdens invånare träffas och utbyter tankar och funderingar.

maj 26, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - Heliga Trefaldighets dag. Tjg präst: Lars Djerf. Kantor Marcus Torén

maj 31, 2013
BIT-frukost 9-10 - BIT-frukost där bygdens invånare träffas och utbyter tankar och funderingar.

maj 31, 2013
BIT-frukost med besök i Katrineholm - Start med samling på BIT-center för samåkning och sedan parkvandring i Katrineholm

juni 2, 2013
11.00 Vallfartsmässa - 1 e trefaldighet. Vallfartsmässa i gamla kyrkan. Biskop em Jonas Jonson. Kontraktets sammansatta körer medverkar. Medtag kaffekorg. Vid regn i nya kyrkan. 

juni 4, 2013
Café i Sockenstugan 14-16 -

Öppet för alla. Välkomna!

juni 6, 2013
11.00 Nationaldagen - firas i kyrkan. Högtidstalare Jonas Bergquist. Katrineholms Manskör. Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén. Caféet i Sockenstugan är öppet.

juni 6, 2013
Café i Sockenstugan 12 - 14 - Öppet för alla. Varmt välkomna!

juni 8, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Kerstin Hermelin. Ringare Lars Fredriksson/Ove Karlsson.

juni 9, 2013
11.00 Friluftsgudstjänst gamla kyrkan - 2 a söndagen e trefaldighet. Stigtomta, Bettna och Björkviks församlingar. Sven Björkborg predikar. Körsång. Medtag kaffekorg. Vid regn i nya kyrkan.

juni 11, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Öppet för alla. Varmt välkomna!

juni 13, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Öppet för alla. Varmt välkomna!

juni 15, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Kerstin Hermelin. Ringare Therese Eriksson.

juni 16, 2013
18.00 Önskepsalmer i sommarkväll i Sockenstugan - 3 e söndag e trefaldighet. Patrik Rytterström. H-G Ericsson

juni 17, 2013
Björkviksgården prel.bokad

juni 22, 2013
15.00 Midsommargudstjänst - i gamla kyrkan. Nyköpingshus spelmansgille. Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén. Medtag kaffekorg. Vid regn i nya kyrkan.

juni 23, 2013
11.00 Friluftsgudstjänst i gamla kyrkan - Johannes Döparens Dag. Hans-Göran Ericsson. Marcus Torén. Medtag kaffekorg. Vid regn i nya kyrkan.

juni 25, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juni 26, 2013
Hembygdsföreningens Rundvandring vid Virå - Rundvandring vid Virå, kl. 18 Bengt Claesson berättar om de gamla bruksbyggnaderna. Ta med fika

juni 27, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juni 27, 2013
Stormöte ang Björviksgården - Stormöte i Glindrans skola torsdagen den 27 juni kl 19.00. Björkviks Bygdegårdsförening bjuder in till stormöte för att höra din röst och dina idéer nu när vi nu ska gå vidare efter branden. Välkomna! Styrelsen

juni 29, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Ingemar Storm/Kjell Järnström. Ringare Staffan Skånbeck.

juni 30, 2013
11.00 Söndagsmässa - Apostladagen. Hans-Göran Ericsson. Kantor Patrik Rytterström

juli 2, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 4, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 6, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Astrid Bergquist. Ringare Jan Skånbeck.

juli 7, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 6 e Trefaldighet. Hemvändardag. Hans-Göran Ericsson. Kyrkokören under Marcus Torén.

juli 7, 2013
Öppet hus i Hembygdsföreningens arkiv - Öppet hus i arkivet vid hembygdsstugan kl. 13-16 vid Kyrkans hemvändardag

juli 7, 2013
15.00 Sommarteater i Gamla Kyrkan - "Ett bondbröllop"

juli 8, 2013
Glindrans Idrottsklubbs sommarsimskola - Simskola utomhus vid Fagerön Start med anmälan mån den 8 juli kl 10.00

juli 9, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 11, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 12, 2013
Klubbmästerskap i bangolf - Glindrans idrottsklubb ordnar klubbmästerskap i bangolf vid Glindrans skola Samling och start kl. 18.00

juli 13, 2013
Björkviksgården prel.bokad

juli 13, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Inger Bergquist. Ringare Jan Weijber.

juli 14, 2013
16.00 Sommarmusik i kyrkan med Trio Marieng - Kristi förklarings dag.

juli 16, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 16, 2013
Simborgarmäkeskväll - Tag simborgarmärket från kl 18.00 - 19.30 Vid Fagerön ute på udden vid brygorna.

juli 18, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 19, 2013
Glindrans Idrottsklubbs sommarsimskola - Simskola som vanligt på fm och avslutning på fredagskvällen den 19 juli kl 18. Parad med simskoleelever och märkestagare till fiolmusik av Kent Ekroth. Diplomutdelning och promering.

juli 20, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Gunnel Wickbom. Ringare Fredrik Hermelin.

juli 21, 2013
11.00 Friluftsgudstjänst vid Valinge - tillsammans med Stigtomta-Vrena. Sven Björkborg och Hans-Göran Ericsson. Medtag kaffekorg och stol. Efter gudstjänsten visas delar av Tyra Kleens samling.

juli 21, 2013
15.00 Sommarteater i Gamla Kyrkan - "Ett bondbröllop"

juli 23, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 25, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

juli 27, 2013
18.00 Helgsmålsbön - i gamla kyrkan. Lars Hermelin. Ringare Ulf Österlund.

juli 28, 2013
16.00 Sommarmusik med Lord/Gunnarsson - i Kyrkan. Elisabet Lord och Tommy Gunnarsson. 9 e Trefaldighet.

juli 30, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 1, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 3, 2013
Glindrandagen - Glindrandagen vid Glindrans skola i Björkvik. 11.00 16.00 Hantverksmarknad med mycket mera

augusti 4, 2013
11.00 Musikgudstjänst med Patrik Rytterström - Musikgudstjänst i kyrkan. Patrik Rytterström med Suzanna Rhodevi och Ida König. 11:e sönd e trefaldighet.

augusti 4, 2013
Hembygdföreningens bussutflykt tema Björkviks handelsträdgårdar - Bussutflykt med tema Björkviks handelsträdgårdar Samling vid sockenstugan kl. 13. Vi åker runt och tittar på rester av olika handelsträdgårdar och dricker kaffe i sockenstugan. Pris: 150 kr för buss och kaffe. Anmälan till Inger Bergqvist tel. 0155/747 17 senast 25 juli.

augusti 4, 2013
Företagarföreningen: Grillafton -

Dag:

söndag 4 aug 2013

Tid:

1800

Plats:

Björkviks Marieberg (vid självplocket av jordgubbar).

Kostnad:

Ingår i medlemsavgiften

Anmälan:

Senast onsdag 31 jul 2013 till Lars Hermelin eller Bo Sinander

 

augusti 6, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 8, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 11, 2013
16.00 Sommarmusik i kyrkan - Cecilia Öhrwall. 12:e e trefaldighet.

augusti 13, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 15, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 18, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 12:e e trefaldighet

augusti 20, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 22, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 23, 2013
BIT-frukost Vedebyvägen 65B - BIT-frukosten kl 09:00 som vanligt. Alla gamla som nya besökare är välkomna till Vedebyvägen 65B.

augusti 25, 2013
Kl 16.00 orgelkonsert med Marcus Torén - Marcus Torén ger en orgelkonsert i Kyrkan.

augusti 27, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 29, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

augusti 30, 2013
Bitfrukost Vedebyvägen 65B - BIT-frukosten kl 09:00 som vanligt. Alla gamla som nya besökare är välkomna till Vedebyvägen 65B.

september 1, 2013
Hembygdföreningens cykelutflykt på Nunnebanan - Cykling på Nunnebanan Samling vid Virå station kl. 9. Ledare: Mattias Claesson tel. 0155/747 40 eller 076/11 70 846

Hembygdföreningens cykeltur på Nunnebanan - Cykling på Nunnebanan Samling vid Virå station kl. 9. Ledare: Mattias Claesson tel. 0155/747 40 eller 076/11 70 846

september 1, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 14:e e trefaldighet

september 3, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 3, 2013
BIT-frukost -

september 5, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 6, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

september 8, 2013
16.00 Sommarmusik Fredrikssons Orkester -

Fredrikssons Orkester: Gunnar Linnskog, Gerhard Ericsson, Srne Lindén, Bengt Fredriksson och Göran Fredrixson15:e e trefaldighet

september 10, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 12, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 13, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

september 15, 2013
8-20 Kyrkoval i Sockenstugan - Sockenstugan är öppen för kyrkovalet mellan kl 8-20. Stängt under gudstjänsten 11-12. TAG MED RÖSTKORTET.

september 15, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 16:e sönd e trefaldighet. H-G Ericsson, Patrik Rytterström, Kyrkokören.

september 17, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 19, 2013
Släktforskning - Sören Bergqvist håller i kurs om släktforskning

september 19, 2013
Kl 15 Afternoon Tea i Sockenstugan - Vi möter radiosportens Mats Strandberg, som imiterar kändisar. Öppet för alla. Varmt välkomna!

september 20, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

september 22, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 17:e e trefaldighet. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström 

september 23, 2013
Samrådsmöte om plan Gamla Klubbetorp - Samrådsmöte om den nya detaljplanen vid Gamla Klubbetorp i Föreningslokalen (PRO/SPF) kl 18:00. Planarkitekt Marie Malmström kommer och presenterar arbetet och vill få våra synpunkter. Kom och tyck till!.

 

september 24, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 26, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

september 27, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

september 27, 2013
Göran Nilsson och skolfrågor i Björkvik - Göran kommer till BIT-center för att diskutera skolfrågor. Han sitter i Bildningsnämnden och är således politiskt ansvarig för skolfrågor i Björkvik.

september 29, 2013
18.00 Orgelkonsert med Henric de Koster - Den helige Mikaels dag. Orgelkonsert med Henrik de Koster "Med glimten i ögat". 

oktober 1, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

oktober 3, 2013
Släktforskning BIT-center - Sören Bergqvist håller i kursen

oktober 3, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

oktober 4, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

oktober 4, 2013
Glindran Open - Glindran Open Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs! Du är välkommen att lämna in ett inramat verk av måleri, teckning, grafik eller foto färdigt att hänga! Fredagen 4 okt mellan kl. 16.00- 19.00 Deltagaravgift 50 kr.

oktober 5, 2013
Glindran Open - Glindran Open Öppettider: Vernissage lördagen 5 oktober kl. 13.00 - 17.00 Kaffeservering Söndagen 6 oktober kl. 13.00 -17.00 Kaffeservering Information: Kate & Peter tel. 0150 - 31163 kate-peter@telia.com Carin tel. 0150 – 31062, 070-25 33767 carinsson@hotmail.com Alla hjärtligt Välkomna! Glindrans Skolas Förvaltning

oktober 6, 2013
Glindran Open - Glindran Open Öppettider: Vernissage lördagen 5 oktober kl. 13.00 - 17.00 Kaffeservering Söndagen 6 oktober kl. 13.00 -17.00 Kaffeservering Information: Kate & Peter tel. 0150 - 31163 kate-peter@telia.com Carin tel. 0150 – 31062, 070-25 33767 carinsson@hotmail.com Alla hjärtligt Välkomna! Glindrans Skolas Förvaltning

oktober 6, 2013
16.00 Vrena Gospel i kyrkan - 19:e e trefaldighet

oktober 8, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

oktober 9, 2013
BIT Konferensrum bokat - Datautbildning i samarbete med SPF och SV

oktober 10, 2013
Café i Sockenstugan 14-16

oktober 11, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

oktober 13, 2013
11.00 Skördegudstjänst - Tacksägelsedagen. Sven Björkborg. Centern bjuder på kyrkkaffe. 

oktober 15, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

oktober 16, 2013
BIT Konferensrum bokat - Datautbildning i samarbete SPF och SV

oktober 17, 2013
BIT Konferensrum bokat - Släktforskning

oktober 17, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

oktober 17, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

oktober 17, 2013
14.15 Gudstjänst på Yngaregården

oktober 18, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

oktober 20, 2013
11.00 Söndagsmässa - 21 e trefaldighet. Margareta Karlsson

oktober 22, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

oktober 24, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

oktober 25, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden. Håkan Stenström och Lars-Erik Sandhgren från Katrineholms kommun kommer. Håkan kommer att berätta om grönprogrammet (växter) i kommunen. Har du frågor om växter kan du pröva Håkans kunskap!

oktober 25, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

oktober 27, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 22 e trefaldighet. Sven Björkborg

oktober 27, 2013
Från skolpojke i Glindran till regionschef vid kustbevakningen - Från skolpojke iGlindran till regionschef vid kustbevakningen Söndagen den 27 okt kl 15.00 I Glindrans skola Bertil Gogman Berättar om sin tid i Glindran och när han blev springpojke i Nyköping. Sedan som tonåring gick han ut på sjön och träffade på sjörövare och pirater Entré med kaffe Arr: Glindrans skolas förvaltning

oktober 28, 2013
a SPF månadsmöte tema Musik - Plats sockenstugan kl 14:00

oktober 29, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

oktober 31, 2013
"BIT Konferensrum bokat" - Släktforskning kamratcirkel genom SPF

oktober 31, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 1, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

november 1, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

november 1, 2013
10-18 kyrkan och sockenstugan öppna -

Kaffe serveras

november 2, 2013
10-18 kyrkan och sockenstugan är öppna - Kaffe serveras

november 2, 2013
11.00 Söndagsmässa - Alla helgons dag. H-G Ericsson

november 3, 2013
16.00 Minnesgudstjänst - Söndagen e alla helgons dag. H-G Ericsson. Patrik Rytterström.

november 5, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 7, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 8, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

november 8, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

november 10, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 24 e trefaldighet. Ann-Christin Dan

november 12, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 14, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 14, 2013
14.15 Gudstjänst på Yngaregården

november 15, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

november 15, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

november 17, 2013
11.00 Hela Sockenstugan sjunger OBS ny tid!! - Sönd f domssöndagen. Önskepsalmer i Sockenstugan. H-G Ericsson. Patrik Rytterström. KOLLEKT TILL FILIPINERNA!

november 19, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 21, 2013
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

november 21, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 22, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

november 22, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

november 24, 2013
11.00 Söndagsmässa i Sockenstugan - Domssöndagen. Ann Christin Dan. Kantor Carl Henrik Gustavsson

november 24, 2013
Julmarknad Glindran - Julmarknad i Glindrans skola kl 11-15 Lappteknink, kransa, tunnbröd, kryddor , trä, bröd, vävt, stickat. mycket som en julmarknad kan innehålla. Arr: Glindrans kryddklubb

november 25, 2013
a SPF månadsmöte tema Resor - Plats Glindrans skola kl 14:00

november 25, 2013
BIT Konferensrum bokat - Träff om bredband bokat. Yngve Näswall arrangerar träffen.

november 26, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 28, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 29, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

november 29, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

december 1, 2013
11.00 Söndagsgudstjänst - 1:a advent. Kyrkokören. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

december 2, 2013
Extra årsstämma för Björkviks Folkets Park - Extra årsstämma i Björkviks Folkets Park Glindrans skola den 2 dec kl 19.00 Parkföreningen

december 3, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 5, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 6, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

december 6, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

december 8, 2013
16.00 Lucia i Kyrkan med barnkören. Obs! tiden - 2:a sönd i advent. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström Barnkören

december 9, 2013
a SPF månadsmöte med Lucia - Plats sockenstugan kl 14:00

december 10, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 12, 2013
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 13, 2013
BIT-frukost på Vedebyvägen 65b -

Fredagar samlas vi kl 09:00 och håller frukost tillsammans i Bygden. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden.

december 13, 2013
"BIT Konferensrum bokat". - BIT-frukost kl 09-10 på Vedebyvägen 65b

december 15, 2013
11.00 Musikgudstjänst Kulturskolans Storband o Ida König - 3:e sönd i advent. Kören Sven Björkborg Patrik Rytterström

december 22, 2013
11.00 Julens sånger och psalmer i Sockenstugan. - 4:e söndagen i advent. H-G Ericsson och Patrik Rytterström.

december 24, 2013
11.00 Samling vid krubban i kyrkan - Julafton. Hans-Göran Ericsson och Patrik Rytterström

december 25, 2013
07.00 Julotta - Juldagen. Kyrkokören. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

december 26, 2013
16.00 Julens sånger och psalmer - Annandag jul. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

december 29, 2013
11.00 Söndagsmässa - Söndag e. jul. Hans-Göran Ericsson. Carl-Henrik Gustavsson.

december 31, 2013
23.45 Nyårsvaka i GAMLA KYRKAN - Välkomna att vaka in det nya året vid gamla kyrkan 23.45!

januari 1, 2014
11.00 Söndagsmässa - Nyårsdagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

januari 5, 2014
11.00 Söndagsmässa - Sönd e. nyår. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

januari 6, 2014
16.00 Stafsjöventilerna i kyrkan - Trettondag jul.

januari 12, 2014
16.00 Julfest i Sockenstugan - 1 e trettondedag jul. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

januari 16, 2014
Oppinovacafé - Oppinovacafé på Made in Katrineholm, Köpmangatan 19, Katrineholm, kl. 18.30. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. På våra caféer träffas vi och diskuterar kring olika objekt/projekt som är konstruktiva och intressanta. Vi har också någon föredragare/informatör som lär oss mer om hur det är att vara uppfinnare/innovatör.

januari 17, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

januari 19, 2014
11.00 Söndagsmässa - 2 e trettondedag jul. H-G Ericsson. Carl-Henrik Gustavsson 

januari 21, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

januari 23, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

januari 24, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

januari 26, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - 3 e trettondedag jul. H-G Ericsson. Patrik Rytterström 

januari 28, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

januari 30, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

januari 31, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 OBS ny lokal - Vi blir i SPF / PRO lokalen på Sandviksvägen 4 i källaren.Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor. Idag kommer kommunen och Håkan Stenström tillsammans med Björn Ekengren. Vi kommer också att få besök av familjen Esko som tar över Servicebutiken

februari 2, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst med kören och barnkören - Kyndelsmässodagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström.

februari 2, 2014
1 Årsmöte Björkviks C o CK - Årsmöte i föreningslokalen Sandviksvägen 4 kl 14:00

februari 4, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 6, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 7, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

februari 9, 2014
11.00 Söndagsmässa - 5 e Trefaldighet. Sven Björkborg. Patrik Rytterström

februari 11, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 13, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 14, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

februari 16, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - Septuagesima. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

februari 18, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 19, 2014
Kyrkliga syföreningen 13.30 - I Sockenstugan

februari 20, 2014
"BIT-Konferensrum bokat" - Datautbildning fortsättningskurs i samarbete Björkviks Bygdekommitté och SPF

februari 20, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 21, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

februari 23, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - Sexagesima. H-G Ericsson. Carl-Henrik Gustavsson

februari 24, 2014
"BIT Konferensrum bokat" - Styrelsemöte i Björkviks Bygdekommitté´ kl18:30 tillsammans med valberedningen.

februari 25, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 25, 2014
Oppinovacafé - Oppinovacafé med föredragshållare/informatör samt diskussioner och frågeställningar.

februari 26, 2014
Radiodebatt om Lokal service - Dambroängens idrottsplats Ålberga. Websändningen startar 19:00 så kom i tid.

februari 27, 2014
"BIT Konferensrum bokat" - Datautbildning fortsättningskurs i samarbete Björkviks Bygdekommitté och SPF

februari 27, 2014
Soppa i Sockenstugan - Erik Östdal Gustavsson kåserar. Alla är varmt välkomna!

februari 27, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

februari 28, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

mars 2, 2014
11.00 Söndagsmässa - Fastlagssöndagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

mars 4, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 5, 2014
Syföreningen i Sockenstugan - Kyrkliga syföreningen träffas i Sockenstugan

mars 6, 2014
"BIT Konferensrum bokat" - Datautbildning fortsättningskurs i samarbete Björkviks Bygdekommitté och SPF

mars 6, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 6, 2014
Länsbygderådet - Årsmöte HSSL Sörmland I Rundtunas bygdegård

mars 7, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

mars 9, 2014
11.00 Söndagsmässa - 1 i fastan. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

mars 11, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 13, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 14, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

mars 16, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - 2 i fastan. Sven Björkborg. Patrik Rytterström

mars 18, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 19, 2014
Syföreningens årsmöte i Glindran - Björkviks kyrkliga syförening har årsmöte i Glindran.

mars 20, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 20, 2014
14.15 Gudstjänst Yngaregården

mars 21, 2014
BIT-frukost kl 9-10 med Katrineholms kommun - Harriet Nilsson KFV-marknadsföring kommer tillsammans med Björn Ekengren. Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

mars 22, 2014
Björkviks Hembygdförening årsmöte - Ördagen den 22 mars kl 14 har Björkviks Hembygdsförening årsmöte i Glindrans skola Mats Hedblom, Bergshammar berättar och visar några nyupptäckta bilder tagna av Zeschke. Sedvanliga förhandlingar, kaffe, och försäljning

mars 23, 2014
11.00 Söndagsmässa med kören - Jungfru Marie bebådelsedag. A-C Dan. Patrik Rytterström

mars 23, 2014
Kyrkkaffe med våfflor -

"Våffeldagen" firas med våfflor till kyrkkaffet efter mässan.

mars 23, 2014
1600 Företagarföreningen årsmöte - När: 23 mars 2014 kl 1600
Var: Glindrans skola
Vem: Företagarföreningens medlemmar med respektive
Vad: Mötesförhandlingar och mingel samt presentationer
Hur: Föranmäl deltagande till Barbro, foretag#151 senast den 19

mars 25, 2014
12.00 Sopplunch - Sopplunch i Sockenstugan. Agneta Sääf binder vackra vårbuketter. Varmt välkomna

mars 25, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 26, 2014
Oppinoivacafé med årsmöte - Oppinovacafé med årsmötesförhandlingar. Mer information kommer.

mars 27, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

mars 28, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

mars 30, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - Midfastosöndagen. A-C Dan. Carl-Henrik Gustavsson

april 1, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

april 2, 2014
Syföreningen i Sockenstugan

april 3, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

april 4, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

april 6, 2014
11.00 Söndagsmässa - 5 i fastan. H-G Ericsson. Carl-Henrik Gustavsson

april 8, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

april 9, 2014
Översiktsplan Björkvik - Katrineholms kommun kommer till Björkviks skola för att redovisa och få synpunkter på översiktsplanearbetet som skall kopplas samman med landsbygdsstrategin inom Katrineholms kommun.

april 10, 2014
Café i Sockenstugan 14-16

april 11, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

april 13, 2014
11.00 Familjegudstjänst med barnkören i Glindran - Palmsöndagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

april 14, 2014
Årsmöte i Björkviks Bygdekommitté - Ombud, ersättare och ordföranden i Björkviks Bygdekommittés medlemsorganisationer hälsas välkomna till Årsmöte 2014 i Glindrans f.d. skola kl. 19:00. Värd för mötet är Björkviks Bygdekommitté. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kallelse och verksamhetsberättelse kommer i Nya Yngarebygden som kommer den 8 april. Enklare förtäring serveras.

april 15, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 16, 2014
Syföreningen i Sockenstugan 13.30

april 17, 2014
14.15 Gudstjänst Yngaregården

april 17, 2014
19.00 Skärtorsdagsmässa - H-G Ericsson. Patrik Rytterström

april 18, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

april 18, 2014
11.00 Långfredagsgudstjänst. Kören - Långfredagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström och kyrkokören

april 20, 2014
09.00 Påskotta. Kören. OBS tiden! Påskfrukost - Påskdagen. H-G Ericsson. Patrik Rytterström och kyrkokören. Påskfrukost i Sockenstugan efter mässan. Anmälan till pastorsexpeditionen 0155-71013.

april 21, 2014
16.00 Påskens sånger och psalmer - Annandag påsk. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

april 22, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 24, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 25, 2014
BIT-frukost kl 9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

april 26, 2014
Vårstädning vid hembygdsstugan - Vårstädning vid Björkvks Hembygdstugakl 9.00 Arr: Björkviks Hembygdförening

april 27, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - 2 i påsktiden. H-G Ericsson. Carl-Henrik Gustavsson.

april 29, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 30, 2014
Valborgsfirande på Vallaberget - Brasan tänds kl 20:30. Vårtalare Karin Pettersson som är rektor på Björkviks skola. Kyrkokören deltar. Korvförsäljning av Björkviks idrottsförening. Fyrverkeri.

april 30, 2014
Majbrasa i Glindran - Valborg firas vid Glindrans skola, brasan tänds kl. 21.00. Fackeltåg från skolgården, fyrverkerier. Efteråt kaffe och rabarberpaj i skolan Arr: Glindrans skolas förvaltning

maj 4, 2014
11.00 Söndagsmässa - 3 i påsktiden. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

maj 6, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

maj 7, 2014
Årsmöte med OPPINOVA - ÅRSSTÄMMA 7 MAJ 2014 Kl 18:00 på Made in Katrineholm. Köpmangatan 19 Katrineholm Ärenden: Fler styrelseledamöter + revisor

maj 8, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

maj 9, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

maj 11, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - 4 i påsktiden. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

maj 13, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

maj 14, 2014
13.00 Syföreningen i Sockenstugan - Syföreningens terminsavslutning

maj 15, 2014
Sockenstugan uthyrd

maj 15, 2014
14.15 Gudstjänst Yngaregården

maj 16, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

maj 18, 2014
Traktorutflykt med Hembygdsföreningen - Samling vid Danbyholm kl 13. Anmälan till Inger Bergqvist 0155-74717 eller Leif Wahlström 0155-74727 senast 12 maj eller kom med egen veterantraktor. Ta med fika!

maj 18, 2014
16.00 Sång o musik med familjen Bergkvist - 5 i påsktiden.

maj 20, 2014
12.00 Sill och potatis i Sockenstugan - Bengt Hurtig berättar om nyutkomna böcker

maj 20, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

maj 21, 2014
Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet. - Kaffeservering.

maj 22, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

maj 23, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkomna att dela frukost med Björkvikare där vi dryftar aktuella frågor.

maj 23, 2014
18.00 Vårkonsert i kyrkan med Barnkören - Barnkören under Patrik Rytterström och Ida König

maj 25, 2014
11.00 Söndagsmässa - Bönsöndagen. H-G Ericsson och Carl-Henrik Gustavsson

maj 27, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

maj 29, 2014
11.00 Gudstjänst med kyrkokören - Kristi Himmelfärds dag. H-G Ericsson och Patrik Rytterström

juni 1, 2014
11.00 Gudstjänst med kören vid gamla kyrkan - Söndagen före Pingst. H-G Ericsson och Patrik Rytterström. Om vädret tillåter är vi i gamla kyrkan. Medtag kaffekorg.

juni 2, 2014
BYKO_ombudsmöte i Parken - Björkviks Bygdekommitté håller ombudsmöte i Parken. Sedvanliga ärende med rapport från kommitténs arbete. Parkföreningen kommer att informera om sin verksamhet. Bygdegårdsföreningen kommer att informera om byggplanerna.

juni 3, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juni 5, 2014
Sockenstugan bokad

juni 6, 2014
11.00 Nationaldagsfirande i kyrkan - Rolf Edström högtidstalar. Katrineholms Manskör sjunger. Medtag kaffekorg!

juni 8, 2014
11.00 Konfirmation - Pingstdagen. H-G Ericsson och Patrik Rytterström

juni 10, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juni 11, 2014
Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet. - Kaffeservering.

juni 12, 2014
Sockenstugan bokad

juni 12, 2014
14.15 Gudstjänst Yngaregården

juni 13, 2014
BIT_frukost_kl_9-10

juni 14, 2014
18.00 Helgsmålsbön vid gamla kyrkan - Ingemar Storm och Kjell Järnström. Ringare Jan Skånbeck

juni 15, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - Heliga trefaldighets dag. H-G Ericsson och Patrik Rytterström.

juni 17, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juni 19, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juni 21, 2014
15.00 Midsommargudstjänst i gamla kyrkan - Midsommardagen. Nyköpingshus spelmansgille. Medtag kaffekorg! Vid regn är vi i nya kyrkan.

juni 22, 2014
11.00 Sommargudstjänst vid gamla kyrkan - Johannes Döparens dag. Vi firar vid den nyrenoverade Mangelboden. Tag med kaffekorg! Vid regn är vi i nya kyrkan

juni 24, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juni 25, 2014
Hembygdföreningen Rundvandring vid Fall - Rundvandring vid Fall kl 18 Bo Sjöberg 0150-31125 visar och berättar om försvunna torp ta med fika

juni 26, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juni 28, 2014
18.00 Helgsmålsbön vid gamla kyrkan - Astrid Bergquist. Ringare Theresia Eriksson

juni 29, 2014
11.00 Söndagsmässa - 2 söndagen efter trefaldighet.

juli 1, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 3, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 5, 2014
18.00 Marcus Torén spelar i Flens kyrka

18.00 Helgsmålsbön vid gamla kyrkan - Gunnel Wickbom. Ringare Leif Bergmyren

juli 6, 2014
11.00 Gudstjänst med kören. Hemvändardag - 3 sönd e trefaldighet. H-G Ericsson och Patrik Rytterström

juli 6, 2014
14.00 Gamla kyrkan. Dan Andersson i våra hjärtan. - Medtag kaffekorg

juli 7, 2014
sommarsimskola - Simskola utomhus på Fagerön i sjön Näsnaren 7 - 18 juli Anmälan den 7 juli kl. 10.00 Vid frågor ring Kicki Karlsson 070-57 60 654 e-post: lillstugan1122@telia.com Arr: Glindrans IK

juli 8, 2014
Sommarsimskola - Simskola utomhus på Fagerön i sjön Näsnaren 7 - 18 juli kl. 11.00 - 14.00 Vid frågor ring Kicki Karlsson 070-57 60 654 e-post: lillstugan1122@telia.com Arr: Glindrans IK

juli 8, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 9 - 11, 2014
sommarsimskola - Simskola utomhus på Fagerön i sjön Näsnaren 7 - 18 juli kl. 11.00 - 14.00 Vid frågor ring Kicki Karlsson 070-57 60 654 e-post: lillstugan1122@telia.com Arr: Glindrans IK

juli 10, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 12, 2014
18.00 Helgsmålsbön vid gamla kyrkan - Birgitta Pettersson och Ingegärd Björk. Ringare Fredrik Hermelin

juli 13, 2014
11.00 Friluftsgudstjänst på Valinge - 4 sönd e trefaldighet. Sammanlyst med Stigtomta-Vrena församling. H-G Ericsson och Patrik Rytterström. Medtag kaffekorg och stol!

juli 13 - 17, 2014
sommarsimskola - Simskola utomhus på Fagerön i sjön Näsnaren 7 - 18 juli kl. 11.00 - 14.00 Vid frågor ring Kicki Karlsson 070-57 60 654 e-post: lillstugan1122@telia.com Arr: Glindrans IK

juli 13, 2014
12 - 16 Visning av Tyra Kleens samling på Valinge - Efter gudstjänsten finns det möjlighet att se delar av Tyra Kleens samling.

juli 15, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 17, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 18, 2014
sommarsimskola - Simskola på dagen och avslutning på kvällen kl 18.00

juli 19, 2014
18.00 Helgsmålsbön vid gamla kyrkan - Lars Hermelin. Ringare Ulf Österberg

juli 20, 2014
16.00 Musikgudstjänst med Trio Marieng - Apostladagen

juli 22, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 24, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 26, 2014
18.00 Helgsmålsbön vid gamla kyrkan - Kerstin Hermelin. Ringare Ove Karlsson

juli 27, 2014
16.00 Musik i Sommarkväll med Lord-Gunnarsson - 6 sönd e trefaldighet. Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson sjunger och spelar.

juli 29, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

juli 31, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

augusti 2, 2014
Glindrandagen - Glindrandagen vid Glindransskola en familjedag med olika aktiviteter kl 11.00 -16.00 Marknadsbord, prova på bågskytte, vävklubben, kryddklubbe, hundaktiviteter, med mycket mera

augusti 3, 2014
16.00 Sommargudstjänst - Kristi Förklarings dag. Ann-Christin Dan.

augusti 3, 2014
Företagarföreningens Grillafton 2014 -

Ni är välkomna med partner/sambo eller gäst.
Vi börjar omkring 18oo minglar till 19oo.
Därefter äter vi å äter å äter å pratar... Ta gärna tillfället i akt och presentera dig och ditt företag.

När     3 aug 2014 kl 18
Var      
Platsen är traditionellt Björkviks Marieberg (https://goo.gl/maps/Q30lD)
Hur     
O.S.A. senast den 30 juli via e-post till 5483@sinander.it

Håll ett öga på bjorkvik.org
och stäm gärna av dina kontaktuppgifter. De ligger till grund bl a för detta utskick.

Befintliga, nya, gamla eller intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna.

//Styrelsen

augusti 10, 2014
16.00 Öhrwall & Nilsson i Kyrkan - 8e söndagen e trefaldighet Konsert i Kyrkan. Ylva Nilsson, Esbjörn Öhrwall, Cecilia Öhrwall. Ensemble ur Stenhammarkören under Irene Öhrwall.

augusti 15, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

augusti 18, 2014
BYKO-styrelsemöte - Välkomna till styrelsemöte i BYKO. Vi träffas på BIT-center kl 19:00

augusti 22, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

augusti 29, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

september 2, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Café i Sockenstugan. Litteraturgrupp

september 4, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

september 5, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

september 8, 2014
Sockenstugan abonnerad

september 9, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna! Litteraturgrupp

september 11, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

september 12, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

september 16, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna. Litteraturgrupp

september 17, 2014
Kyrkliga syföreningen 13.30 - Träffas i Sockenstugan

september 17, 2014
Andakt Yngaregården 14.15

september 18, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

september 19, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 OBS ny lokal - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på Föreningslokalen (SPF/PRO) Sandviksvägen 4B. Kommunen genom Björn Ekengren kommer och vi får även besök från Julita bygderåd.

september 23, 2014
Sopplunch kl 12.00 - Sopplunch i Sockenstugan. Alla är varmt välkomna!

september 23, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

september 25, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

september 26, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

september 28, 2014
Söndagsmässa 11.00 - 15:e söndagen e trefaldighet. Hans-Göran Ericsson och Patrik Rytterström

september 29, 2014
BYKO_Ombudsmöte i Parken - Björkviks Bygdekommitté har ombudsmöte i Björkviks Folkets Park med efterföljande välkomnande av nyinflyttade 2013. Du som flyttat till Björkvik 2013 är välkommen kl 19:30. Hör av dig så att vi vet hur många som kommer. E-post byko-ordf@live.com eller telefon 070-2096796.

september 30, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

oktober 1, 2014
Kyrkliga syföreningen kl 13.30 - Träffas i Sockenstugan.

oktober 2, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

oktober 3, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

oktober 4 - 5, 2014
Glindran Open - Glindran Open Konstutställning i Glindrans skola i Björkvik för alla åldrar, amatörer som proffs! Du är välkommen att lämna in ett inramat verk av måleri, teckning, grafik eller foto färdigt att hänga! Inlämning sker, fredagen 3 okt mellan kl. 16.00- 19.00 Deltagaravgift 50 kr. Vernissage Lördagen 4 oktober Söndagen 5 oktober kl. 13.00 - 17.00 Kaffeservering Information: Carin tel. 070-25 33767 carinsson@hotmail.com Björn tel. 070-6760958 skuttingebjorn@gmail.com Alla hjärtligt Välkomna! Arr; Glindrans Skolas Förvaltning

oktober 5, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - Den helige Mikaels dag. Hans-Göran Ericsson. C-H Gustavsson.

oktober 7, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna! Litteraturgrupp

oktober 9, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

oktober 10, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

oktober 12, 2014
11.00 Skördegudstjänst - Tacksägelsedagen. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström. Kören. Björkvikscentern smyckar kyrkan.

oktober 14, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna! Litteraturgrupp

oktober 15, 2014
Kyrkliga syföreningen kl 13.30 - Träffas i Sockenstugan

oktober 15, 2014
Andakt Yngaregården 14.15

oktober 16, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

oktober 17, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 - Välkommen till BIT-frukost hösten 2014. Vi träffas på BIT-center, Vedebyvägen 65B

oktober 19, 2014
11.00 Söndagsmässa - 18 e trefaldighet. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

oktober 20, 2014
BYKO styrelsemöte - Björkviks Bygdekommitté håller styrelsemöte på BIT-center. Styrelsen består av Inger Bergqvist, Pyret Backman, Agneta Sääf, Max Koog, Börje Dahlqvist och Jan-Erik Carlsson.

oktober 21, 2014
Sopplunch kl 12.00 - Sockenstugan

oktober 21, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

oktober 23, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

oktober 24, 2014
BIT_frukost_kl_9-10 med Kommunen - Välkomna till BIT-frukost på Vedebyvägen 65, Björn Ekengren frän Katrineholms kommun kommer tillsammans med ÖP flickorna och berättar om arbetet.

oktober 26, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst med Barnkören - 19 e trefaldighet. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

oktober 28, 2014
Författarcafé med Afternoon Tea kl 14-16 - Ian Wachtmeister berättar om sin bok "Sotarna". Alla är varmt välkomna!

oktober 29, 2014
Kyrkliga syföreningen kl 13.30 - Träffas i Sockenstugan

oktober 30, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Alla är varmt välkomna!

oktober 31, 2014
10 - 18 Kyrkan och Sockenstugan öppna - Kaffe serveras

november 1, 2014
10 - 18 Kyrkan och Sockenstugan öppna - Kaffe serveras

november 1, 2014
11.00 Söndagsmässa - Alla helgons Dag. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

november 2, 2014
16.00 Minnesgudstjänst med kören - Söndagen efter alla helgons dag. Namnen på de under året avlidna läses. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström. Kören

november 4, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 6, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 9, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - 21 e trefaldighet. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

november 11, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 12, 2014
Kyrkliga syföreningen kl 13.30 - Träffas i Sockenstugan

november 12, 2014
Andakt Yngaregården 14.15

november 13, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 16, 2014
16.00 Frälsningsarméns hornmusikkår - Söndagen före domssöndagen. Hans-Göran Ericsson

november 17, 2014
BYKO styrelsemöte - Björkviks Bygdekommitté håller styrelsemöte på BIT-center. Styrelsen består av Inger Bergqvist, Pyret Backman, Agneta Sääf, Max Koog, Börje Dahlqvist och Jan-Erik Carlsson.

november 17, 2014
BYKO Ombudsmöte - Björkviks Bygdekommitté håller ombudsmöte i Glindran. Kallelse skickas till ombuden

november 18, 2014
Sopplunch kl 12.00 - Sockenstugan. Alla varmt välkomna!

november 18, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 20, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 23, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst - Domssöndagen. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

november 23, 2014
Julmarknad - Julmarknad i Glindrans skola 23 no kl 11-15 Arr Glindrans kryddklubb

november 25, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 26, 2014
Kyrkliga syföreningen kl 13.30 - Träffas i Sockenstugan

november 27, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

november 29, 2014
Syföreningens Julauktion kl 14.00 - Går av stapeln i Glindrans Skola. Varmt välkomna!

november 30, 2014
11.00 Söndagsgudstjänst med kören - 1a söndagen i Advent. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström. Kören.

december 2, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 4, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 7, 2014
11.00 Söndagsmässa - 2 söndagen i Advent. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

december 9, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 11, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 14, 2014
15.00 Katrineholms manskör - 3 söndagen i Advent. Musikgudstjänst. Hans-Göran Ericsson

december 15, 2014
BYKO Styrelsemöte - Björkviks Bygdekommitté håller styrelsemöte på BIT-center. Styrelsen består av Inger Bergqvist, Pyret Backman, Agneta Sääf, Max Koog, Börje Dahlqvist och Jan-Erik Carlsson.

december 16, 2014
Julgröt kl 12.00 - Sockenstugan. Alla är varmt välkomna!

december 16, 2014
Café i Sockenstugan 14 - 16

december 17, 2014
14.15 Andakt på Yngaregården - Väntjänsten bjuder på kaffe

december 21, 2014
11.00 Söndagsmässa - 4 söndagen i Advent. Hans-Göran Ericsson. Carl-Henrik Gustavsson.

december 24, 2014
11.00 Samling vid krubban. OBS Ändrad tid - Julafton. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

december 25, 2014
07.00 Julotta - Juldagen. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström. Kören

december 26, 2014
16.00 Julkonsert tillsammans med Idrottsföreningen - Annan dag Jul. Samarrangemang med idrottsföreningen i Björkvik. Kollekten går till Idrottsföreningen. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

december 28, 2014
11.00 Söndagsmässa - Söndag e jul. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström. Kyrkofullmäktige bjuder på kaffe och tårta i Sockenstugan.

december 31, 2014
23.45 Nyårsvaka i gamla kyrkan - Nyårsafton

januari 1, 2015
11.00 Söndagsmässa - Nyårsdagen. Margareta Carlsson. Patrik Rytterström

januari 4, 2015
15.00 Julens sånger och psalmer i Sockenstugan - Söndag efter nyår. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

januari 6, 2015
16.00 Stafsjöventilerna - Trettondag Jul

januari 9, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

januari 11, 2015
16.00 Julfest i Sockenstugan. Barnkören - 1 e trettondedagen. Samling vid krubban. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

januari 16, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

januari 18, 2015
11.00 Söndagsmässa - 2 e trettondedagen. Sven Björkborg. Patrik Rytterström

januari 21, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården - Väntjänsten bjuder på kaffe

januari 22, 2015
15-18. Inlämning till klädloppan - Sockenstugan. Inlämning av barn- och vuxenkläder, skor, barnartiklar och leksaker till Klädloppan.

januari 23, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

januari 24, 2015
10 - 16 Klädloppa i Sockenstugan - Café. Second hand försäljning av barn- och vuxenkläder, skor, barnartiklar och leksaker. För mer info besök facebook "Björkviksloppan".

januari 25, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 3:e söndagen e trettondedagen. Ann Christin Dan, Carl-Henrik Gustavsson

11.00 Söndagsgudstjänst - 3 e trettondedagen. Ann Christin Dan. Carl-Henrik Gustavsson

januari 26, 2015
Årsmöte i SPF

januari 27, 2015
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Pirrio visar lapptäcken. Varmt välkomna!

januari 27, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 28, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen - träffas åter i Sockenstugan.

januari 29, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 30, 2015
Fredagsfukosten handlar om - Kommunen och Björn Ekengren informerar om vad som har hänt och vad som kommer att ske med ett Bygderåd i Katrineholm.

januari 30, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

februari 1, 2015
11.00 Söndagsmässa - Septuagesima. Margareta Carlsson. Patrik Rytterström.

11.00 Söndagsmässa - Septuagesima. Margareta Carlsson. Patrik Rytterström

februari 2, 2015
Årsmöte Björviks Bygdekommitté - Ombud, ersättare, ordföranden i anslutna föreningar samt revisorer och valberedning har kallats via mail. Har du inte fått kallelse är du ändå välkommen men hör av dig så att jag kan sända handlingar. Jan-Erik Carlsson

februari 2, 2015
BYKO Årsmöte - Björkviks Bygdekommitté håller årsmöte i Glindran.

februari 3, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 4, 2015
Björkvikshallen Informationsmöte - Björkviks Bygdekommitté i samverkan med Katrineholms kommun och lokala föreningar och organisationer. Vad kommer att hända i Björkvik. Utvecklingen går fort och vad kan ha hänt till 2018 i Björkvik. Medverkande från Skola, Vård och Omsorg, Plan och Bygg, Information m fl.

februari 5, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 6, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

februari 8, 2015
11.00 Familjegudstjänst. Barnkören - Kyndelsmässodagen. Ann Christin Dan. Patrik Rytterström.

februari 10, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 11, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

februari 12, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 13, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

februari 15, 2015
11.00 Söndagsmässa - Fastlagssöndagen. Ann Christin Dan. Patrik Rytterström.

februari 17, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 19, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 20, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

februari 22, 2015
11.00 Söndagsmässa - 1 i fastan. Margareta Carlsson. Carl Henrik Gustavsson

februari 23, 2015
SPF månadsmöte - Månadsmöte i Sockenstugan. Besök av vår egen räddningstjänst i Björkvik.

februari 24, 2015
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Göran Forsmark visar bilder från Italien. Varmt välkomna!

februari 24, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 25, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

februari 25, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården

februari 26, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 27, 2015
Fredagsfukosten handlar om - Kommunen informerar från Vård och Omsorgsförvaltningens verksamhet i kommunen och med bäring på Björkvik.Områdeschef särskilda boenden/dagverksamhet/nattpatrull Stefan Ivarsson kommer tillsammans med Björn Ekengren.

Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

mars 3, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

mars 5, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

mars 6, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

mars 10, 2015
café i Sockenstugan 14 - 16

mars 12, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

mars 13, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

mars 17, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

mars 19, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

mars 19, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

mars 19, 2015
Styrelsemöte 16-19 - Bokat av JEC

mars 20, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

mars 22, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst med kören - Jungfru Marie Bebådelsedag. H-G Ericsson. Patrik Rytterström. Kyrkokören Kaffe o våfflor i Sockenstugan efter gudstjänsten.

mars 22, 2015
Företagarföreningen Årsmöte kl 16.00 - Björkviks Företagarförening träffas i Sockenstugan för årsmötesförhandlingar. Efteråt bjuder Företagarföreningen på förplägnad. Anmäl därför deltagande SNARAST till Jonas Bergquist på jonas at bergquist punkt nu.

mars 24, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16 - Café med våfflor

mars 25, 2015
Syföreningen kl 13.30

mars 26, 2015
Sopplunch kl 12.00 - H-G Ericsson visar bilder från Kalifornien

mars 26, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

mars 26, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

mars 27, 2015
Fredagsfrukosten kl 9-10 BIT-center - Välkommen till gemensam fredagsfrukost. Birgitta Nilsson ordnar med fika och smörgås. Här ventilerar vi stort och smått och alla är välkomna.

mars 31, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 2, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

april 2, 2015
Andakt Yngaregården 14.15 med nattvard

april 2, 2015
19.00 Skärtorsdagsmässa - Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

april 3, 2015
11.00 Långfredagsgudstjänst med kören och familjen Bergquist - Långfredagen. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

april 3 - 6, 2015
Edit Äng visar konst i Sockenstugan 3 - 6 april - Edit Äng visar sin konst efter Påskens gudstjänster.

april 5, 2015
9.00 Påskotta med kören - Påskdagen. Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

april 5, 2015
10.00 Påskbrunch med anmälan - Efter gudstjänsten blir det påskbrunch i Sockenstugan. Anmälan till pastorsexpeditionen på tel 0155-71013

april 6, 2015
16.00 Minns du sången? Sockenstugan - Annandag påsk. Psalmafton i Sockenstugan. H-G Ericsson. Patrik Rytterström

april 7, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 8, 2015
Syföreningen kl 13.30

april 9, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 9, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

april 12, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 2 söndagen i påsktiden.

april 14, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 16, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 16, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

april 19, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 3 söndagen i påsktiden. Hans-Göran Ericsson

april 21, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 22, 2015
Syföreningen kl 13.30

april 23, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 23, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

april 23, 2015
Styrelsemöte 16-18 - Bokat av JEC

april 24, 2015
Kommunen informerat på BIT-frukosten - Kulturchefen P.O Millberg kommer tillsammans med Björn Ekengren och informerar om verksamheten. Hur kan vi arbeta med kultur i Björkvik. Skulle nya bygdegården kunna bli en plats för digital kultur som teater, opera, musikaler. Kom och påverka!

april 25, 2015
Vårmässa - Föreningar och företag visar upp sig i Björkvikshallen. Mer info kommer löpande.

april 26, 2015
11.00 Söndagsmässa - 4 söndagen i påsktiden.Hans-Göran Ericsson. Patrik Rytterström

april 28, 2015
Café i Sockenstugan 14 - 16

april 30, 2015
Utbildning bildhantering 14-16 - Bokat av JEC

maj 1, 2015
Ingen BIT-frukost

maj 3, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 5 söndagen i påsktid.

maj 5, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 6, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan Säsongsavslutning

maj 7, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 8, 2015
Fredagsfrukosten på BIT kl 09-10 - Träffas som vanligt på Vedebyvägen 65B

maj 10, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst med Immanuel Brass - Bönsöndagen. Immanuel Brass från Stockholm. Det nya korset i Minneslunden invigs. Ann-Christin Dan.

maj 12, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 13, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården

maj 14, 2015
11.00 Gudstjänst med kören. Centerkvinnorna bjuder på kaffe. - Kristi Himmelsfärds dag. Kom gärna i folkdräkt. Patrik Rytterström.

maj 15, 2015
Ingen BIT-frukost kl 09-10

maj 17, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - Söndagen före pingst. Ann-Christin Dan. Carl-Henrik Gustavsson

maj 17, 2015
Traktorutflykt Björkviks hembygdförening - Traktoutflyklt från Glindrans skola kl 13.00 Utflykt i gamla befälsvagnar med max. 30 deltagare. Ledare: Bo Sjöberg tel. 0150/311 25. Anmälan till Inger Bergqvist tel. 0155/747 17 eller Leif Wahlström tel.0155/747 27 senast 10 maj eller kom med egen veterantraktor. Ta med fika!

maj 18, 2015
Björkviks Bygdekommitté Ombudsmöte och polisen om Grannsamverkan - Vi startar med information från polisen om grannsamverkan. Alla är välkomna att komma!

maj 19, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 21, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 21, 2015
Styrelsemöte 16-18 - Bokat av JEC

maj 22, 2015
BIT-frukost kl 09-10 - Träffas som vanligt på Vedebyvägen 65B

maj 24, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - Pingstdagen. Ann-Christin Dan.

maj 26, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 28, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 28, 2015
Öppethus i hembygdstugan - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 18-20. Kaffeservering.

maj 29, 2015
BIT-frukost kl 09-10 med utflykt - Träffas som vanligt på Vedebyvägen 65B. Åker sedan i bilar till Julita gård där Roger Johnsson från Nordiska museet möter upp och visar oss runt.Han har lovat att visa sånt som besökare normalt inte får se. Räknar med att vi äter lunch på värdshuset för dom som vill. Anmäl hur många ni kommer till Jan-Erik telefon 0150-31036 eller 070-2096796 eller mail byko-ordf@live.com Välkomna att delta

maj 29, 2015
Kl 18.00 Barnkörens Vårkonsert - Barnkören ger sin vårkonsert i kyrkan under ledning av Patrik Rytterström och Ida König. Efter konserten blir det korvgrillning. Varmt välkomna!

maj 31, 2015
16.00 Bröllopsyra i kyrkan - Heliga trefaldighets dag. Sånger i kärlekens tecken. Ann-Christin Dan och Patrik Rytterström. Dessutom Ida König med Elin och Olivia Berglund och Ellen Svensk

juni 2, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 4, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 5, 2015
Fredagsfrukosten på BIT-center kl 09-10 - Träffas som vanligt på Vedebyvägen 65B

juni 6, 2015
11.00 Nationaldagsfirande i kyrkan. Katrineholms Manskör - Högtidstalare Per Wennerholm. Kaffe i sockenstugan efter firandet.

juni 7, 2015
11.00 Söndagsmässa - 1a efter trefaldighet. Ann-Christin Dan. Carl-Henrik Gustavsson

juni 9, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 11, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 12, 2015
BIT-frukost kl 09-10 - Träffas som vanligt på Vedebyvägen 65B

juni 13, 2015
18.00 Helgsmålsbön Gamla Kyrkan - Ingemar Storm och Kjell Järnström. Ringare Jan Skånbeck

juni 14, 2015
Kl 15.00 Musik i Gamla Kyrkan. SoundStorm och Bellamix - 2 e Trefaldighet. Gunilla Nilsson med kvartetten Sound Storm och Christina Kolstad med septetten Bellamix. Vid regn är vi i Mangelboden. Ann-Christin Dan

juni 16, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 17, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården

juni 18, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 20, 2015
Kl 15.00 Midsommargudstjänst Gamla Kyrkan - Midsommardagen. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström

juni 21, 2015
Kl 15.00 Sommargudstjänst Gamla Kyrkan Nyköpingshus spelmansgille - Johannes döparens dag. Ann-Christin Dan

juni 23, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 24, 2015
Hembygdföreningens cykelutflykt - Cykelutflykt cirka 6 km på småvägar med samling vid Herrgölet kl. 18. Vägbeskrivning: Ta av från väg 216 vid Hofsta och åk mot Smedsbol. Ledare: Lena Strömgren tel. 070/554 49 13. Ta med fika!

juni 25, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 27, 2015
Musikunderhållning vid Hembygdstugan - Musikunderhållning vid hembygdsstugan i Björkvik kl. 14 Kom och lyssna på Björn Andersson, Göran Fredriksson och Ida König! Kaffeservering och försäljning. Ta gärna med egen stol!

juni 27, 2015
18.00 Helgsmålsbön Gamla Kyrkan - Astrid Bergkvist. Ringare Teresia Eriksson

juni 28, 2015
11.00 Söndagsmässa - 4 e Trefaldighet

juni 30, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 2, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 4, 2015
18.00 Helgsmålsbön Gamla Kyrkan - Gunnel Wickbom och Yvonne Claug. Ringare Leif Bergmyren

juli 5, 2015
11.00 Återvändardagen Kyrkokören - Apostladagen. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström. Dop i gudstjänsten. Sopplunch och kaffe i Sockenstugan efter gudstjänsten.

juli 5, 2015
12.00 Sopplunch på återvändardagen - Efter gudstjänsten serveras soppa och kaffe i Sockenstugan.

juli 5, 2015
Öppethus vid hembygdstugan - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 14-16. Kaffeservering.

juli 6, 2015
Sommarsimskola vid Fagerön anmälan - Start med anmälan kl 10.00 på Fagerön SOMMARSIMSKOLA VID FAGERÖN 6 - 17 juli 2015 Möjlighet att närvara en vecka finns Avslutning den 17 juli, på kvällen (kommatering) Barn födda -10 och äldre är välkomna Vid frågor och funderingar kontakta Kicki Karlsson 070576 06 54 Arr: Glindrans IK

juli 7 - 10, 2015
Sommarsimskola på Fagerön - Simskola för barn födda -10 och äldre samt märkestagning för andra.

juli 7, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 9, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 11, 2015
18.00 Helgsmålsbön Gamla Kyrkan - Birgitta Pettersson och Ingegärd Björk. Ringare Ulf Österlund

juli 12, 2015
11.00 Friluftsgudstjänst på Valinge - 6 e Trefaldighet. Sammanlyst med Stigtomta-Vrena. Stigtomta SPF bjuder på kaffe. Tag med stol.

juli 13 - 17, 2015
Sommarsimskola på Fagerön - Simskola för barn födda -10 och äldre samt märkestagning för andra Passa på att ta simborgarmärket

juli 14, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 16, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 18, 2015
18.00 Helgsmålsbön Gamla Kyrkan - Lars Hermelin. Ringare Fredrik Hermelin

juli 19, 2015
11.00 Sommargudstjänst i Ericsbergs gamla skola. - Kristi Förklarings dag.Samarrangemang med Katrineholmsbygdens församling. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström. Efter gudstjänsten öppen ateljé hos Cora Hatz Grandin.

juli 21, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 23, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 25, 2015
18.00 Helgsmålsbön Gamla Kyrkan - Kerstin Hermelin. Ringare Johan Lagerholm

juli 26, 2015
16.00 Musikgudstjänst Trio Marieng OBS ny tid och plats - 8 e trefaldighet.

juli 28, 2015
Munter från Björkvik -

Munter gör turer på Yngaren med utgångspunkt från Danbyholm, Björkvik 28 juli - 9 augusti

juli 28, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

juli 30, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 1, 2015
Glindrandagen vid Glindrans skola - Återvänd hem till din hembygd. Prova på olika aktiviteter, hantverksmarknad, sång och musik, 11-16 Arr Glindrans skolas förvaltning.

augusti 2, 2015
16.00 Musikgudstjänst med Cecilia Öhrwall - 9 e trefaldighet

augusti 4, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 6, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 9, 2015
Öppethus vid hembygdstugan - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 14-16. Kaffeservering.

augusti 9, 2015
16.00 Musik i sommarkväll med Lord-Gunnarsson - 10 e trefaldighet. Elisabet Lord och Tommy Gunnarsson

augusti 11, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 13, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 16, 2015
16.00 Musikgudstjänst med Calle Lindén, operasångare - 11 söndagen e trefaldighet. Calle Lindén, baryton ackompanjeras av Marcus Strand, konsertgitarrist.

augusti 18, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 19, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården

augusti 20, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 23, 2015
11.00 Gudstjänst med dop - 12 e Trefaldighet. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström

augusti 25, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 27, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan

augusti 30, 2015
11.00 Söndagsmässa. Avtackningar - 13 e Trefaldighet. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström. Vi avtackar Ann-Christin Dan, Patrik Rytterström och Lars Fredriksson för deras tid och engagemang i församlingen!

september 1, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 3, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 6, 2015
11.00 Gudstjänst

september 8, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 9, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan - Syföreningen träffas åter efter sommaren. Välkomna!

september 10, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 13, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 15e Trefaldighet. Margareta Carlsson

september 15, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 15, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

september 16, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården - Väntjänsten bjuder på kaffe.

september 17, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 18, 2015
BIT-frukost med kommunen - Björn Ekengren tillsammans med Josefin Smeds arbetar med Internationell strategi och EU frågor. Vi kommer att få information om busshållplats Björkvik och andra aktuella frågor som Leaderarbetet, Bredband etc.

september 20, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 16 e Trefaldighet. Margareta Carlsson

september 22, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 22, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

september 23, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan - Varmt välkomna!

september 24, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 25, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65 B

september 27, 2015
11.00 Söndagsmässa - 17 e Trefaldighet. Ann Christin Dan

september 29, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

september 29, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

oktober 1, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 2, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65b

oktober 4, 2015
11.00 Familjegudstjänst. Barnkören - Den helige Mikaels dag. Margareta Carlsson Anna Trensing

oktober 6, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 6, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

oktober 7, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan - Varmt välkomna!

oktober 7, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården - Väntjänsten bjuder på kaffe

oktober 8, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 9, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65b

oktober 11, 2015
11.00 Skördegudstjänst. Kyrkokören - Tacksägelsedagen. Margareta Carlsson. Centerkvinnorna smyckar kyrkan och bjuder på kaffe i Sockenstugan.

oktober 13, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 13, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

oktober 15, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 16, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65b

oktober 18, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst - 20 e Trefaldighet

oktober 20, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 20, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

oktober 21, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan - Alla är varmt välkomna!

oktober 22, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 23, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65b

oktober 24, 2015
Höststädning vid hembygdstugan - Höststädning vid hembygdsstugan kl. 9.

oktober 25, 2015
11.00 Söndagsmässa - 21 e Trefaldighet. Margareta Carlsson. Carl-Henrik Gustavsson

oktober 27, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 27, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

oktober 29, 2015
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Bettna-konstnären Barbro Lund berättar om sin väg till tro genom sina tavlor.

oktober 29, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

oktober 30, 2015
09-10 BIT-frukost med kommunen - Björn Ekengren kommer

oktober 30, 2015
10 - 18 Öppet Hus i Kyrkan - I samband med gravsmyckningen finns vi på plats, både i Kyrkan och i Sockenstugan

oktober 30, 2015
10 - 18 Öppet Hus i Sockenstugan - SKUT serverar kaffe

oktober 31, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst. - Alla helgons dag. Ann-Christin Dan. Anna Trensing

oktober 31, 2015
12 - 18 Öppet Hus i Kyrkan

12 - 18 Öppet Hus i Sockenstugan - SKUT serverar kaffe

november 1, 2015
16.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören - Söndag e alla helgons dag. Ann-Christin Dan. Patrik Rytterström. Namnen på de under året avlidna läses upp

november 3, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 3, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

november 4, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan - Syföreningen träffas i Sockenstugan. Välkomna!

november 5, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 6, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65 B

november 8, 2015
16.00 Hallelujah moments. Musikgudstjänst - 23 e trefaldighet. Sånger till tröst och glädje med Patrik Rytterström och Ida König

november 10, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 10, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

november 11, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården - Margareta Carlsson. Gustav Andersson

november 12, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 13, 2015
BIT-frukost med - Vedebyvägen 65 B Program kommer senare

november 15, 2015
11.00 Söndagsgudstjänst. - Söndagen före domssöndagen. Margareta Carlsson. Carl-Henrik Gustavsson

november 17, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 17, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

november 18, 2015
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

november 19, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 20, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost om skolan i Björkvik - Nya rektorn kommer på besök Vedebyvägen 65 B

november 20, 2015
18 - 20 Kyrkans Julklappsinsamling - Kom till Sockenstugan och lämna julklappar till behövande barn. Barnkören har pysselkväll och bjuder på glögg och pepparkaka.

november 22, 2015
11.00 Söndagsmässa - Domssöndagen. Margareta Carlsson. Anna Trensing.

november 22, 2015
Julmarknad i Glindrans skola - Julmarknad i Glindrans skola 25 hantverkare från trakten med omnejd. Sydda väskor och kuddar, stickat, tunnbröd, dörrprydnader, träalster, med mycket mera. Kaffe och skinksmörgås. Arr. Glindrans kryddklubb

november 24, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar.

november 24, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

november 26, 2015
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

november 26, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

november 27, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65 B

november 28, 2015
14.00 Syföreningens auktion i Sockenstugan - Kom och bjud! Fixa julklapparna!

november 29, 2015
11.00 Första advent med kyrkokören - Margareta Carlsson. Anna Trensing

december 1, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

december 1, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

december 3, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

december 4, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65 B

december 6, 2015
Öppethus i hembygdstugan - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 14-16. Glögg serveras.

december 6, 2015
16.00 Familjegudstjänst med Barnkörens luciatåg - Andra advent. Anna Trensing och Ida König

december 8, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

december 8, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

december 9, 2015
Bygdekommittén avslutning

december 10, 2015
12.00 Grötlunch i Sockenstugan - Musikunderhållning

december 10, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

december 11, 2015
Alla välkomna till BIT-frukost - Vedebyvägen 65 B

BIT-frukost

december 13, 2015
11.00 Söndagsmässa - Tredje advent. Margareta Carlsson. Anna Trensing

december 15, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

december 15, 2015
SPF Seniorerna har Gympa i skolan - Kom och gympa med oss under ledning av Barbro och Margareta

december 16, 2015
14.15 Andakt på Yngaregården - Andakt och kaffestund tillsammans med väntjänsten. Margareta Carlsson. Gustav Andersson

december 17, 2015
Café 14-16 i Sockenstugan - Fika med hembakat bröd och bredda smörgåsar. Välkomna!

december 20, 2015
16.00 Julkonsert med Stavsjöventilerna - Fjärde advent

december 24, 2015
11.00 Samling vid krubban - Julafton. Lekmannaledd

december 25, 2015
07.00 Julotta med kyrkokören - Juldagen. Margareta Carlsson. Anna Trensing

december 26, 2015
16.00 Julkonsert med Barnkören och Kyrkokören - Annandag Jul. Anna Trensing och Ida König

december 31, 2015
23.45 Nyårsbön med fyrverkeri - Nyårsafton. Lekmannaledd

januari 1, 2016
11.00 Nyårsmässa med sång - Nyårsdagen. Margareta Carlsson. Anna Trensing

januari 6, 2016
16.00 Hela kyrkan sjunger - Julen i sånger, psalmer och ord. Barnkören och Kyrkokören. Margareta Carlsson, Anna Trensing och Ida König.

januari 10, 2016
16.00 Julgransplundring i Sockenstugan. - Samling vid krubban utanför stallet.

januari 12, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Caféet öppnar igen efter jul- och nyårshelgerna. Varmt välkomna!

januari 12, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

januari 13, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

januari 14, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar och gott kaffe. Varmt välkomna!

januari 15, 2016
BIT-frukost - Vi träffas på BIT-center Vedebyvägen65B över en kopp kaffe och smörgås. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden. Alla är välkomna för att delta och höra vad som händer i Björkvik. En gång i månaden kommer kommunen och informerar.

januari 17, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - 2 e Trettondedagen. Tj präst Maria E Notini. Anna Trensing

januari 19, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

januari 19, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

januari 21, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

januari 22, 2016
BIT-frukost - Vi träffas på BIT-center Vedebyvägen65B över en kopp kaffe och smörgås. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden. Alla är välkomna för att delta och höra vad som händer i Björkvik. En gång i månaden kommer kommunen och informerar.

januari 24, 2016
11.00 Söndagsmässa - Septuagesima. Margareta Carlsson. Anna Trensing

januari 26, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

januari 26, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

januari 27, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

januari 28, 2016
Sockenstugan bokad hela dagen

januari 28, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården - Andakt och Kaffestund tillsammans med väntjänsten. Margareta Carlsson. Anna Trensing.

januari 29, 2016
BIT-frukost - Louise Magnusson vd KFV marknadsföring kommer.

januari 29, 2016
16 - 18 Inlämning Klädloppan Sockenstugan

januari 30, 2016
10.00 - 15.00 Klädloppa i Sockenstugan

januari 31, 2016
11.00 Ljusgudstjänst med sång - Kyndelsmässodagen. Margareta Carlsson

februari 2, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 2, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

februari 3, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen på Yngaregården

februari 4, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 5, 2016
BIT-frukost - Vi träffas på BIT-center Vedebyvägen65B över en kopp kaffe och smörgås. Där diskuterar vi aktuella frågor för bygden. Alla är välkomna för att delta och höra vad som händer i Björkvik. En gång i månaden kommer kommunen och informerar.

februari 7, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - Fastlagssöndagen. Vi hälsar tre nya kyrkvärdar välkomna. Margareta Carlsson

februari 9, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 9, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

februari 10, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i Kyrkan

februari 10, 2016
18.00 Askonsdagsmässa - Askonsdagen.Margareta Carlsson

februari 10, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

februari 11, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 12, 2016
BIT-frukost med "Ostfralla" - Nu på fredag har vi inget speciellt ämne - så passa på och kom med dina frågor och funderingar. Alla är välkomna.

februari 14, 2016
11.00 Söndagsmässa - 1 i Fastan. Ann-Christin Dan. Anna Trensing

februari 16, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 16, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

februari 17, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

februari 18, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 18, 2016
Företagarföreningen - Styrelsemöte

februari 19, 2016
09-10 BIT-frukost för alla - Kom och berätta eller ställ frågor. Jan-Olof Blomster kommer om 14 dagar. Se den 4 mars.

februari 19, 2016
8-10 Distriktssköterskan har öppet - Ring gärna innan på telefon 0155 - 716 91. Besök som inte är fria, betalas med faktura.

februari 21, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst. Tema Fransiskus - 2 i Fastan. Margareta Carlsson. Anna Trensing

februari 22, 2016
8-10 Distriktssköterskan har öppet - Ring gärna innan på telefon 0155 - 716 91. Besök som inte är fria, betalas med faktura.

februari 23, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 23, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

februari 24, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i kyrkan

februari 24, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

februari 25, 2016
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Musikfrågesport och sång med Louise Engström Lindgren

februari 25, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

februari 25, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården - Andakt och kaffestund tillsammans med väntjänsten

februari 26, 2016
BIT-frukost med kommunen om jämställdhetsfrågor - Anna Johansson, ansvarig för kommunens jämställdhetsarbete kommer och förklarar. Hur påverkas vi Björkviksbor - eller är det ett internt arbete.

februari 28, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst. - 3 i Fastan. Margareta Carlsson

mars 1, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 1, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

mars 2, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

mars 2, 2016
18.30 Kvällsmässa - med Biskop Johan Dalman. Efteråt är alla välkomna på mingel i Sockenstugan.

mars 2, 2016
19.30 Mingla med Biskopen i Sockenstugan - Efter kvällsmässan i kyrkan, har vi möjlighet att träffa biskopen och samtala med honom.

mars 3, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan med beök av Biskopen - Biskop Johan Dalman besöker Sockenstugan. Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 4, 2016
BIT-frukost med Jan-Olov Blomster - Jan-Olov Blomster kommer och berättar om läget på Bygdegårdsfronten. Har du frågor så passa på eller kom bara och lyssna!

BIT-frukost

mars 6, 2016
11.00 kyrkoherdeinstallation och Biskopsvisitationsmässa med körerna - Midfastosöndagen. Vi välkomnar vår nye kyrkoherde Åke Eldberg. Biskop Johan Dalman installerar kh Åke Eldberg. Margareta Carlsson. Anna Trensing och Ida König leder kyrkokören respektive Barnkören. Efter mässan inbjudes till lättare lunch i Sockenstugan.

mars 7, 2016
8-10 Distriktssköterskan har öppet - Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 8, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

mars 8, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 9, 2016
8-10 Distriktssköterskan har öppet - Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 9, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i kyrkan

mars 9, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

mars 10, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 11, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 11, 2016
BIT-frukost

mars 13, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst. Våfflor i Sockenstugan efteråt - Jungfru Marie bebådelsedag. Åke Eldberg. Carl-Henrik Gustavsson.

mars 14, 2016
8-10 Distriktssköterskan har öppet - Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 15, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

mars 15, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 16, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

mars 17, 2016
12.00 Sopplunch i Sockenstugan med Sven Björkborg

mars 17, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 18, 2016
BIT-frukost

mars 18, 2016
9.30 Morgonmässa. Kaffe från kl 9 - Åke Eldberg. Anna Trensing

mars 20, 2016
11.00 Familjegudstjänst med barnkören i Glindran - Palmsöndagen. Åke Eldberg. Anna Trensing. Ida König

mars 21, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-716 91. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 22, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 22, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

mars 23, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-716 91. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 23, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

mars 24, 2016
14.30 Skärtorsdagsmässa på Yngaregården - Åke Eldberg. Anna Trensing

mars 24, 2016
19.00 Skärtorsdagsmässa i Kyrkan - Skärtorsdagen. Åke Eldberg. Anna Trensing

mars 25, 2016
11.00 Långfredagsgudstjänst - Långfredagen. Åke Eldberg

mars 27, 2016
09.00 Påskmässa med kören. Påskbuffé i Sockenstugan Anmälan. - Påskdagen. Högmässa med Åke Eldberg. Anna Trensing. OBS Anmäl deltagande i påskbuffén till Pastorsexp telefon 0155-710 13. Senast 21 april.

mars 27, 2016
11.00 Familjegudstjänst

mars 28, 2016
18.00 Psalmafton i Sockenstugan OBS Tiden - Annandag Påsk. Åke Eldberg. Carl-Henrik Gustavsson

mars 29, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

mars 29, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

mars 30, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-716 91. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

mars 30, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i kyrkan. Med Margareta Carlsson

mars 30, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan - Årsmöte

mars 31, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

april 1, 2016
BIT-frukost 09 med energipark - Vi samlas på BIT-center över en slät kopp kaffe och åker sedan tillsammans till Katrineholm och Energiparken där vi får en guidad tur och information. Björn har ordnat kaffe med tilltugg.

april 1, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 3, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - 2 i påsktiden. Margareta Carlsson

april 4, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 5, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 5, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

april 6, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

april 6, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 7, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 7, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

april 8, 2016
BIT-frukost

april 8, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 9, 2016
Hembygdsföreningens årsmöte - Björkviks Hembygdsförening har årsmöte i Glindrans skola den 9 april kl 14.00 Sedvanliga förhandlingar med förslag till stadgeändringar. Försäljning, kaffeservering. Underhållning av Kent Ekrot och Arturs spelmän

april 10, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - 3 i påsktiden. Åke Eldberg

april 11, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 12, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 12, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

april 13, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i kyrkan. Med Margareta Carlsson

april 13, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

april 13, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 14, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 15, 2016
BIT-frukost

april 15, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 17, 2016
11.00 Förklarad högmässa - 4 i påsktiden. Åke Eldberg

april 18, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 19, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 19, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

april 20, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 20, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

april 21, 2016
12.00 Sopplunch i Sockenstugan - Program om Lina Sandell. Helena Wanrud och Margareta Carlsson

april 21, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 21, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

april 22, 2016
BIT-frukost

april 22, 2016
09.30 Morgonmässa i Sockenstugan - Åke Eldberg. Anna Trensing. Kaffestund från kl 09.00

april 22, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 23, 2016
Vårstädning vid Hembygdsstugan - Kom och städa vid vår hembygdsstuga inför sommarens aktiviteter kl 09.00

april 24, 2016
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan - 5 i påsktiden. Åke Eldberg

april 25, 2016
Extra stämma Björkviks Folkets Parkföreningen - Gottstående medlemmar kallas till extrastämma kl. 19 i Föreningslokalen Sandviksvägen 4, Björkvik. Styrelsen

april 26, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 26, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

april 26, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 27, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i kyrkan. Med Margareta Carlsson

april 27, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

april 27, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

april 28, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Varmt välkomna

april 29, 2016
BIT-frukost

april 29, 2016
8-10 Distriktssköterskan i Björkvik har öppet - Finns på Yngaregården. Ring gärna innan besök på telefon 0155-71691. Besök som inte är fria, betalas med faktura. Välkomna!

maj 1, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - Bönsöndagen. Margareta Carlsson

maj 3, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 3, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

maj 4, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

maj 5, 2016
08.00 Gökotta på Kyrkberget - Kristi himmelfärds dag. Åke Eldberg

maj 5, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

maj 6, 2016
BIT-frukost

maj 8, 2016
16.00 Konsert med Stavsjöventilerna - Söndag före pingst.

maj 10, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 10, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

maj 11, 2016
10.00 Samtal om tro - Vi träffas i kyrkan

maj 11, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

maj 12, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 13, 2016
BIT-frukost

maj 15, 2016
11.00 Konfirmation med mässa - Pingstdagen. Margareta Carlsson

maj 17, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 17, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

maj 18, 2016
Teatercirkeln onsdagar - Hej, nu börjar vi teatercirkeln onsdagen 13 januari kl 18.00 i SPF-lokalen. Denna terminen kommer vi att se en teaterpjäs växa fram. Nedan kan ni se ett uppslag till introt på pjäsen. På onsdag fortsätter vi att spåna ... Väl mött, Pyret

maj 19, 2016
12.00 Sopplunch i Sockenstugan med Åke Eldberg - Varmt välkomna!

maj 19, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 19, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

maj 20, 2016
0 BIT-frukost för_alla_på_Ängby gård - Välkomna till BIT-frukost som blir på Ängby gård Glindran. Idag bjuder Bygdekommittén på frukosten.

maj 22, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst i Gamla kyrkan - Heliga trefaldighets dag. Tag med kaffekorg

maj 22, 2016
Hembygdsföreningens traktorutflykt - Traktorutflykt från hembygdsstugan kl. 13 Utflykt i gamla befälsvagnar till Edeby. Ledare: Olof Hermelin. Anmälan till Inger Bergqvist tel. 0155/747 17 eller Leif Wahlström tel.0155/747 27 senast 15 maj eller kom med egen veterantraktor. Ta med fika!

maj 24, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 24, 2016
SPF gymnastik i skolan 16:30 - Välkomna till SPF och gymnastik i Björkviks skola. Ledare Barbro Karlsson och Margareta Berglund

maj 25, 2016
13.30 Kyrkliga syföreningen i Sockenstugan

maj 26, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

maj 26, 2016
Öppet hus i hembygsföreningens arkiv - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 18-20. Tema: 1960-talet. Kaffeservering

maj 27, 2016
BIT-frukost

maj 29, 2016
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan - 1 e trefaldighet

maj 31, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig gemenskap. Välkomna!

juni 3, 2016
0 BIT-frukost_för_alla - Välkommen på BIT-frukost på Vedebyvägen 65 B

juni 10, 2016
0 BIT-frukost för alla - Välkommen på BIT-frukost på Vedebyvägen 65 B

juni 11, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - Kerstin Hermelin. Ringare Lars Hermelin

juni 12, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst

juni 14, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juni 15, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

juni 16, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juni 16, 2016
Hembygdsföreninges vandring vid Kulltorpsstugan - Vandring vid Kulltorpsstugan och Västra Kulltorp. Samling vid Djupvik kl. 18. Ledare: Bo Eriksson. Ta med fika!

juni 18, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - Birgitta Pettersson. Ringare Jan Skånbeck.

juni 19, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - 4 e. trefaldighet. Margareta Carlsson. Avtackning av Margareta Carlsson och Gustaf Andersson

juni 21, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juni 23, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juni 25, 2016
11.00 Högmässa i Kyrkan - Midsommardagen.

juni 26, 2016
15.00 Midsommargudstjänst i gamla Kyrkan. Nyköpingshus Spelmansgille - Johannes Döparens Dag. Medtag kaffekorg!

juni 28, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juni 29, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

juni 30, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 2, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - Gunnel Wickbom och Yvonne Claug. Ringare Fredrik Hermelin.

juli 3, 2016
11.00 Högmässa - 6 e. trefaldighet

juli 3, 2016
Hembygdsföreningens Återvändardag - Återvändardag med musikunderhållning vid hembygdsstugan i Björkvik kl. 14. Kom och lyssna på Björn Andersson och Kalle Nitz och fira föreningens 95-årsdag! Kaffeservering och försäljning. Ta gärna med egen stol! Vid regn i Glindrans skola.

juli 5, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 7, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 9, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - Astrid Bergquist. Ringare Johan Lagerholm.

juli 10, 2016
11.00 Friluftsgudstjänst på Valinge - Kristi Förklarings dag. Sammanlyst med Stigtomta-Vrena församling. Stigtomta SPF serverar kaffe. Medtag egen stol!

juli 12, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 13, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

juli 14, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 16, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - Kerstin Hermelin. Ringare Leif Bergmyren.

juli 17, 2016
16.00 Musikgudstjänst. Flöjtkonsert - 8 e. trefaldighet

juli 19, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 21, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 23, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - AnnMarie och Björn Andersson. Ringare Johan Lagerholm

juli 24, 2016
11.00 Högmässa - 9 e. trefaldighet.

juli 26, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 27, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

juli 28, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

juli 30, 2016
18.00 Helgsmålsbön vid Gamla Kyrkan - Gunnel Wickbom och Yvonne Claug. Ringare Peo Johansson.

juli 31, 2016
16.00 Musikgudstjänst. Anna Trensing - 10 e. trefaldighet. Romantisk musik. Anna Holm piano. Anna Trensing violin.

augusti 2, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 4, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 7, 2016
11.00 Söndagsguds-tjänst - 11 e. trefaldighet

augusti 7, 2016
Öppethus vid Hembygdstugan - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 14-16. Tema: 1970-talet. Kaffeservering

augusti 9, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 10, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

augusti 11, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 16, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 18, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 19, 2016
0_BIT_frukost för alla 09:00 - 10:00 - Nu startar våra BIT-frukostar. Alla är välkomna till Vedebyvägen 65B. Birgitta Nilsson har dukat upp med smörgås, pålägg, kaffe eller te. Dagens övning blir något aktuellt ämne - återkommer med besked den veckan.

augusti 23, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 24, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

augusti 25, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

augusti 30, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Välkomna

september 10, 2016
Musik café i Glindrans skola - Musik café i Glindrans skola Bengt Fredriksson kommer och delar med sig av sin sång och visskatt tillsammans med sin bror Göran. Det blir visor från Björkvik, bondkomik, minnenas melodier m m.

september 15, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

september 18, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - 17 e Tref. Margareta Carlsson. Anna Trensing.

september 18, 2016
Vinn en el-cykel -

Kom till Ängby gård söndagen 18 september mellan 11 – 15.

Där tävlar vi vem som kan köra bil sparsammast. Vinnaren går hem med en el-cykel värd 15 000 kronor. Du kan fika, klappa djur, köpa nybakat tunnbröd eller annat hos Monica och Kjell. Söderbergs Bil i Nyköping och Cykel & Sport i Katrineholm är våra sponsorer. Detta är ett event tillsammans med Katrineholms kommun, Ängby gård och Björkviks Bygdekommitté.

september 20, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

september 22, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

september 22, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

september 24, 2016
Traktorplöjning vid Lilla Munkebo

september 25, 2016
11.00 Familjegudstjänst - 18e Tref. Margareta Carlsson. Anna Trensing

september 27, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

september 29, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 2, 2016
11.00 Högmässa - Hel. Mikaels dag. Åke Eldberg. Carl-Henrik Gustavsson.

oktober 4, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 6, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 6, 2016
14.30 Andakt på Yngaregården

oktober 9, 2016
11.00 Skördegudstjänst - Tacksägelsedagen. Åke Eldberg. Anna Trensing. Skördeauktion vid kaffet i Sockenstugan.

oktober 11, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 13, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 16, 2016
11.00 Högmässa - 21 e Trefaldighet. Åke Eldberg. Carl-Henrik Gustavsson. Folke Teodor Olovsson föreläser vid kaffet i Sockenstugan.

oktober 18, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 20, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 22, 2016
17.00 Kjell Lönnå och Sundsvalls KFUM kör

oktober 23, 2016
11.00 Söndagsgudstjänst - 22 e Trefaldighet. Åke Eldberg. Patrik Rytterström

oktober 25, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 27, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

oktober 28, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

oktober 29, 2016
Höststädning vid hembygdsstugan - Höststädning vid hembygdsstugan kl. 9.

oktober 30, 2016
11.00 Familjegudstjänst - 23 e Trefaldighet. Åke Eldberg. Patrik Rytterström

november 1, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 3, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 4, 2016
Bygdefika i Bygdegården 09:00 - Välkomna och fika med grannar och björkviksbor. Denna fredag skall Pyret Backman överlämna namninsamlingen för aktivitetsparken till Håkan Stenström. Björn Ekengren från kommunen och Tommas från K-kuriren kommer. Kommer du?

november 8, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 10, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 11, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

november 15, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 17, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 18, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

november 20, 2016
Julmarknad - Den 20 Nov kl 11-15 Har Glindrans kryddklubb julmarknad i Glindrans skola Det är ett 25 tal utställare som kommer. Servering av kaffe och skinksmörgås. Försäljning av glögg och varm korv.

november 22, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 24, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

november 25, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

november 29, 2016
Café 14-16 i Sockenstugan - Hembakat bröd, bredda smörgåsar, gott kaffe och trevlig samvaro. Varmt välkomna!

december 2, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

december 3, 2016
Marknad på Bygdegården. - Carina Esko m.fl. kommer att arrangera en marknad lördagen den 3 december på Vedebyvägen 3 i Björkvik. Kontakta Carina om du vill delta.

december 4, 2016
Öppethus i hembygdstugan - Öppet hus i hembygdsstugan och arkivet kl. 14-16. Tema: 1980-talet. Glögg serveras.

december 9, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

december 16, 2016
Bygdefika Vedebyvägen 3 - Björkviks Bygdekommitté ordnar träffpunk för intresserade.

december 26, 2016
16.00 Julkonsert med Kyrkokören - Annandag Jul

december 31, 2016
23.30 Nyårsbön vid Gamla kyrkan - Sedvanligt program.

januari 1, 2017
11.00 Högmässa - Nyårsdagen

januari 6, 2017
11.00 Familjegudstjänst. - Trettondedag Jul. Dopfest. Utdelning av dopminnen. Efter gudstjänsten blir det kaffe med tårta i Sockenstugan

januari 8, 2017
16.00 Julgransplundring i Sockenstugan - Dans kring granen och lekar. Björn Andersson spelar dragspel.

januari 10, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 12, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 12, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

januari 15, 2017
11.00 Högmässa - 2 e Trettondedag jul.

januari 17, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 19, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 22, 2017
16.00 Musikgudstjänst - 3 e Trettondedag jul

januari 24, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 26, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

januari 26, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

januari 29, 2017
11.00 Högmässa - 4 e Trettondedag jul

januari 31, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 2, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 5, 2017
11.00 Familjegudstjänst. - Kyndelsmässodagen

februari 7, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 9, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 9, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

februari 12, 2017
11.00 Söndagsgudstjänst - Septuagesima

februari 14, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 16, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 19, 2017
18.00 Musikgudstjänst - Sexagesima

februari 21, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 23, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

februari 23, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

februari 26, 2017
11.00 Högmässa - Fastlagssöndagen

februari 28, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

mars 3, 2017
Bygdefika och Bredband - Utsikt bredband kommer tillsammans med Katrineholms kommun till Bygdegården nu på fredag

mars 5, 2017
11.00 Gudstjänst - 1 i Fastan. Åke Eldberg. Anna Trensing

mars 7, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 9, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 9, 2017
14.30 Gudstjänst på Yngaregården

mars 12, 2017
11.00 Högmässa - 2 i Fastan. Åke Eldberg

mars 14, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 16, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 19, 2017
11.00 Familjegudstjänst med barnkören - 3 i Fastan. Åke Eldberg. Anna Trensing

mars 21, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 23, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 23, 2017
14.30 Gudstjänst på Yngaregården

mars 26, 2017
11.00 Söndagsgudstjänst, kaffe med våfflor - J Marie bebådelsedag. Åke Eldberg

mars 28, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 30, 2017
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

mars 30, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

mars 31, 2017
Valborgsfirande på Vallaberget - Valborgsfirande på Vallaberget, brasan tänds kl. 20.30 Vårtalare: Johan Lagerholm. Anna Trensing och Björkviks kyrkokör. Korvförsäljning av BIF. Fyrverkeri

april 2, 2017
11.00 Högmässa - 5 i Fastan. Åke Eldberg. Patrik Rytterström

april 4, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

april 6, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

april 9, 2017
11.00 Familjegudstjänst i Glindrans skola - Palmsöndagen.

april 13, 2017
14.30 Nattvardsgudstjänst på Yngaregården - Skärtorsdagen

april 13, 2017
19.00 Skärtorsdagsmässa - Skärtorsdagen

april 14, 2017
11.00 Långfredagsgudstjänst med korsvandring - Långfredagen. Åke Eldberg

april 16, 2017
10.00 Högmässa med kyrkokören. Obs tiden! - Påskdagen. Åke Eldberg. Efter högmässan serveras lunchbuffé i Sockenstugan. Föranmälan till 0155-71013!

april 18, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

april 20, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

april 23, 2017
11.00 Söndagsgudstjänst - 2 i Påsktiden

april 25, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

april 27, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

april 30, 2017
11.00 Högmässa - 3 i Påsktiden

maj 2, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 4, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 9, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 11, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 16, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 18, 2017
12.00 Lunch i Sockenstugan - Sill och potatis

maj 18, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 23, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

maj 30, 2017
Café 14-16 i Sockenstugan

juni 1, 2017
19.00 Konsert med Stavsjöventilerna

juni 1, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 4, 2017
11.00 Högmässa - Pingstdagen

juni 6, 2017
11.00 Nationaldagen - Katrineholms Manskör Högtidstalare Jan Olov Blomster. Tag med kaffekorg och stol

juni 8, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 11, 2017
16.00 Musikandakt "Mellan himmel och jord" - Heliga trefaldighets dag. "Mellan himmel och jord". Rasmus Ringborg sång och Samuel Edvardsson gitarr

juni 13, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 15, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 17, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juni 18, 2017
Församlingsresa - Vi besöker Tensta kyrka i Uppland, äter lunch på Salsta slott och tittar på Viksta traktormuseum. Kostnad 250 kronor. Anmälan till Ulf Österlund på 0155-71479

juni 20, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 22, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 24, 2017
19.00 Stilla Mässa i kyrkan - Midsommardagen

juni 25, 2017
15.00 Nyköpingshus Spelmansgille i Gamla Kyrkan - Johannes döparens dag

juni 27, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juni 29, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 1, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 2, 2017
11.00 Högmässa - 3 e trefaldighet

juli 4, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 6, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 8, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 9, 2017
16.00 "Dåraktig musik" - 4 e trefaldighet. "Les Fous" Gustaf Andersson klaver och Emilia Utter sång

juli 11, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 13, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 15, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 16, 2017
11.00 Högmässa - Apostladagen

juli 18, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 20, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 22, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 23, 2017
11.00 Friluftsgudstjänst på Valinge - 6 e trefaldighet. Gudstjänsten är sammanlyst med Stigtomta-Vrena församling. Stigtomta Hembygdsförening serverar kaffe. Tag med stol!

juli 25, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 27, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

juli 29, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 30, 2017
11.00 Gudstjänst på Kyrkberget - Kristi förklarings dag. Tag med kaffekorg

augusti 6, 2017
11.00 Söndagsgudstjänst - 8 e Trefaldighet. Ann-Christin Dan

augusti 13, 2017
11.00 Högmässa - 9 e Trefaldighet

augusti 20, 2017
16.00 Musikandakt "Solen skiner i dur" - 10 e Trefaldighet. Esbjörn Öhrvall gitarr, Ylva Nilsson cello, Cecilia Öhrvall flöjt och piano.

oktober 19, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

oktober 19, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

oktober 22, 2017
11.00 Högmässa - 19 e Trefaldighet

oktober 24, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

oktober 26, 2017
12.00 Sopplunch i Sockenstugan

oktober 26, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

oktober 29, 2017
11.00 Högmässa - 20 e Trefaldighet

oktober 31, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 2, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 2, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

november 4, 2017
11.00 Gudstjänst - Alla Helgons dag

november 5, 2017
15.00 Minnesgudstjänst med kyrkokören - Alla Själars dag

november 7, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 9, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 12, 2017
11.00 Familjegudstjänst - 22 e Trefaldighet

november 14, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 16, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 16, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården

november 19, 2017
16.00 Musikandakt - Söndagen före Domssöndagen

november 21, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 23, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 26, 2017
11.00 Högmässa - Domssöndagen

november 28, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 30, 2017
12.00 Julgröt och skinksmörgås i Sockenstugan

november 30, 2017
14-16 Café i Sockenstugan

november 30, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården