Välkommen till
Svenska kyrkan i Björkvik

Gudstjänst varje söndag.   Läs närmare i Yngarebygden och under predikoturer.

Tjänstgörande präst och kantor nås på tel 0155-710 13.

Kyrkogårdsexpeditionen  0155-71658

Björkviks församling är en del av Strängnäs stift.

Själaringning över avlidna församlingsmedlemmar kommer att ske under 5 minuter kl 10.00 första vardag efter dödsfall.

Café i Sockenstugan   tisdagar och torsdagar Kl 14 - 16

 

Kalender

juli 22, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 23, 2017
11.00 Friluftsgudstjänst på Valinge - 6 e trefaldighet. Gudstjänsten är sammanlyst med Stigtomta-Vrena församling. Stigtomta Hembygdsförening serverar kaffe. Tag med stol!

juli 29, 2017
18.00 Helgsmålsbön i Gamla Kyrkan

juli 30, 2017
11.00 Gudstjänst på Kyrkberget - Kristi förklarings dag. Tag med kaffekorg

augusti 6, 2017
11.00 Söndagsgudstjänst - 8 e Trefaldighet. Ann-Christin Dan

augusti 13, 2017
11.00 Högmässa - 9 e Trefaldighet

augusti 20, 2017
16.00 Musikandakt "Solen skiner i dur" - 10 e Trefaldighet. Esbjörn Öhrvall gitarr, Ylva Nilsson cello, Cecilia Öhrvall flöjt och piano.