Välkommen till
Svenska kyrkan i Björkvik

Gudstjänst varje söndag.   Läs närmare i Yngarebygden och under predikoturer.

Tjänstgörande präst och kantor nås på tel 0155-710 13.

Kyrkogårdsexpeditionen  0155-71658

Björkviks församling är en del av Strängnäs stift.

Själaringning över avlidna församlingsmedlemmar kommer att ske under 5 minuter kl 10.00 första vardag efter dödsfall.

Café i Sockenstugan   tisdagar och torsdagar Kl 14 - 16

 

Kalender

november 19, 2017
16.00 Musikandakt - Söndagen före Domssöndagen

november 26, 2017
11.00 Högmässa - Domssöndagen

november 30, 2017
14.30 Andakt på Yngaregården