Detaljdata

id: 26
typ: företag
organisation: Dina el Midani Architect
referens:
adress: Vedeby Gård
postnr: 640 20
ort: Björkvik
tele: 0155-71401, 070 696 00 00
epost: dina snabel-a hermelin punkt org
www:
beskrivning: Hus och inredning
kategori_organisation: fastighet
kategori_referens:

Gå tillbaka: <- Bakåt