Uddens Byalag Ekonomisk Förening

Har du fler frågor? Kontakta någon i styrelsen:

Yngve Näswall

0705 80 35 53

Johan Lagerholm

Henrik Weijber

0706 05 77 14

Per Lindau

 

 

eller via e-post till uddens punkt byalag snabel-a bjorkvik punkt org

Intresseanmälan

I och med denna intresseanmälan förbinder du dig inte till något, men visar din tydliga avsikt att delta i byalaget och på sikt ansluta din fastighet. Din anmälan kommer ligga till grund för kostnadsberäkningar och ansökningar.

Fyll i dina uppgifter och lämna papperet till någon i styrelsen eller skicka till adressen:

Yngve Näswall

Edebynäs

640 20 Björkvik

0705 80 35 53

 

Intresseanmälningarna sammanställs första gången sista juli 2012 så hör av dig så fort som möjligt!

 

Önskemål om deltagande

__JA, jag vill delta_____________NEJ, jag vill INTE delta___________

Namn:

______________________________________________________________

Adress:

______________________________________________________________

Fastighetsbeteckning:

______________________________________________________________

Mobil:

______________________________________________________________

Epost:

______________________________________________________________

Publicering på hemsida bjorkvik.org

__JA, jag godkänner publicering_______NEJ, jag vill INTE bli publicerad

Datum:

______________________________________________________________

Underskrift:

______________________________________________________________

 

Fastigheter

http://bit.ly/O0P938