Negativ kritik utan konstruktiva förslag eller alternativa lösningar är närmast att betrakta som rupelent tjabbel.

Projekt Vision Björkvik

Vad vill du med Björkvik?

 

Hjälp till med dina idéer och tankar för att göra vår Hembygd levande och framgångsrik.

 

Björkviks Bygdekommitté gick under våren in med en ansökan till Våg-21, Leader+, rörande ett projekt som kallas ”Vision Björkvik”. Projektet kommer att fortlöpa fram till nästa vår. Som projekt ledare har Jonas Bergquist utsetts och övriga i gruppen är bland andra Agneta Sääf, Daniel Wirengren, Elisabet Jansson, och Helena Westin.

 

Projektet går ut på att under 15 månaders tid;

 

  • Utveckla ett koncept för ett bygdekontor i Björkvik samt börja genomföra det.

 

  • Syftet med projektet är att stärka och utveckla Björkvik som bygd.

 

  • Det övergripande målet är att göra Björkvik så attraktivt att det stimulerar till nyinflyttning, ökar företagande och ger oss bibehållen eller utökad service.

 

  • Inom projektets ram skall vi bland annat titta på vilka modeller och förutsättningar som finns i Björkvik att starta bygdegemenskapsföretag.

 

  • Projektet söker också vägar till effektiva och goda samarbetsrelationer till offentliga myndigheter och lokala politiker.

 

  • Projektet skall utveckla en visionsplan för Björkvik. 

 

Allt detta för att kunna möta och hantera de problem, behov och möjligheter som finns i Björkvik nu och som vi kommer att möta i en snabbt föränderlig värld.

 

Låter det här spännande? Det är det verkligen! Vi vill gärna ha fler med i projektgruppen. Om du vill vara med och göra en insats för bygdens framtid, hör av dig till någon av oss.

 

Jonas Bergquist                  070 – 339 00 00                 

Agneta Sääf                        070 – 353 72 60                  0150 – 311 15

Elisabeth Jansson                070 – 681 30 52                  0155 – 747 57