12 jan 2007

Protokoll från möte ” Vision Björkvik” den 12/1- 07

 

Närvarande: Jonas Bergquist, Bo Sinander, May Engvall, Daniel Wirengren, Agnes Wirengren, Rigmor Pettersson, Agneta Sääf, Lars Hermelin, Camilla Erlandsson, Bengt Nordström, Hans Claesson, Urban Murray, Eva Karlsson och Elisabet Jansson.

 

Bo Sinander, ordförande för mötet, bad Camilla berätta om bakgrunden till projektet Vision Björkvik.

Camilla började med att berätta från förra hösten då några i gruppen skrev en ansökan om att få EU-medel till att ”stärka och utveckla Björkvik” som bygd, så att det finns möjlighet för både etablerade Björkviksbor och nyinflyttade att bo och verka i bygden, samt nätverka på olika sätt.

När projektet är avslutat skall vi ha utvecklat en modell för ett bygdekontor i Björkvik. Har vi det? Ja det tyckte alla, men hur ska vi gå vidare i våra tankar om ett ev. bolag, Bygdegemenskapsföretag m.m.? Var hittar vi pengarna, personen, personerna som kan förverkliga alla planer? Ska Bygdekontoret drivas av Bygdekommittén i form av ideell förening? Ja här blev det diskussion i många turer och vi vet inte riktigt hur vi ska gå vidare efter nuvarande projekts utgång. Förslag att söka nya EU- medel och ev. starta ett AB?

Förslag att Lars H gör en enkät till företagare; Vad vill ni ha?

Vad kan Bygdekontoret erbjuda? En ”företagslots” som ska återföra en del kommunal verksamhet till Björkvik från Katrineholm? Hur ska detta betalas? Bygdekommittén söker företagspengar för att skapa möjligheter att bygga upp ett slags företag, som sedan anställer någon lämplig person (typ Rickard Uski) Bolaget kan sedan söka investeringsstöd. 250.000 kr. Gemenskapsföretaget skall ha en positiv, ekonomisk resultaträkning, eller åtminstone inte en negativ. Bolaget kan också göra en samhällelig resultaträkning som visar bolagets 'oekonomiska uppskattning'.

Långsiktig ekonomisk planering. Marknadsföringskampanj (företagslots) turism, service, sälja tomter, nyinflyttning, utveckling, entreprenörscentrum m.m.

Vad gör vi i nästa steg? Skapa arbetstillfällen, se skolan som centrum, personal/sekreterare till Bygdekontoret.

 

Ja det här är ett ”blandat” protokoll med noteringar från ett möte som närmast handlade om att börja knyta ihop projektet. Justering av protokollet görs genom att det publieras här och ni som var med ges tillfälle att kommentera och justera.

 

Kom ihåg! Nästa Visionsgruppsmöte är den 9/2- 07, efter frukost! Kom då med synpunkter inför mötet om ”affären” den 15/2-07